Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Re: Rejestr akcjonariuszy

Zgłoś do moderatora
Rozumiem, że powołujesz się na ten zapis z rekomendacji http://www.kdpw.pl/pl/KDPW/aktualnosci/News/Broszura_int_hi.pdf :

"...
Ze względu na lakoniczność tego przepisu może się on okazać trudny do zastosowania w praktyce, zwłaszcza wobec wskazanych
przez ksh obligatoryjnych sposobów zwoływania WZ, tj. poprzez ogłoszenie tej
informacji na stronie internetowej spółki oraz w raporcie bieżącym.
..."
Według mnie nie jest tak jak myślisz.
Pomijając to, że Hawe nie ma swojej strony internetowej, to ten zapis dotyczy spółek publicznych. W przypadku których ma zastosowanie Art. 402 ^1. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia spółki publicznej
§ 1. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Hawe S.A nie jest spółką publiczną i w jej przypadku ma zastosowanie Art. 402. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia
§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

PAH walczy o zwołanie WZA w trybie Art. 400. żądanie zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy
§ 3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Wniosek z czytania KSH jest taki, że po upoważnieniu akcjonariuszy przez sąd rejestrowy do zwołania WZA, muszą oni to ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Art. 400. żądanie zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy
§ 5. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w § 3, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.