Ostrożnie z wysyłką informacji o firmie pocztą elektroniczną

Nie można wysyłać pocztą elektroniczną niezamówionych przez odbiorcę informacji handlowych. Najpierw należy uzyskać jego zgodę. Można o nią poprosić e-mailem, choć należy uważać, aby nie popełnić przy tym błędów. Za wysyłanie niezamówionej informacji handlowej grożą kary.


Informacja handlowa

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa rozumiana jest szeroko - jako każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług bądź wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej wolny zawód. Informacją handlową będzie więc zarówno wiadomość zawierająca cennik lub wykaz oferowanych towarów czy usług, jak i pochwalenie się odbiorcom z osiągniętych sukcesów.


Nie masz zgody, nie wysyłaj

Odbiorcy nie można przesłać środkami komunikacji elektronicznej (w tym e-mailem) niezamówionych informacji handlowych. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Ze sformułowania "w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny" nie można wywodzić wniosku, że jeśli jakaś osoba czy firma zamieściła swój adres np. w Internecie czy własnym ogłoszeniu lub znajduje się on w bazie danych o firmach, to takie udostępnienie jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych. Udostępnienie adresu internetowego jest wtedy traktowane jako zgoda, gdy nastąpiło w celu otrzymania informacji handlowej. Taka sytuacja ma miejsce np. wtedy, gdy sklep internetowy umożliwia "zostawienie" na jego stronie adresu e-mailowego w celu otrzymywania informacji o cenach, promocjach, towarach. Wpisując swój adres, odbiorca godzi się na otrzymywanie takich wiadomości.

Jeśli nie dysponujemy zgodą potencjalnego odbiorcy, należy najpierw skontaktować się z nim i zapytać, czy wyraża zgodę na przesłanie mu informacji handlowej. W naszym prawie obowiązuje zasada "najpierw uzyskaj zgodę, potem wysyłaj reklamy drogą elektroniczną".


Prośba o zgodę wysłana e-mailem

Czy dopuszczalne jest wysłanie potencjalnemu klientowi na jego adres e-mailowy zapytania, czy wyraża zgodę na wysłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną? Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - tak, jednak formułując treść takiego pytania należy wystrzegać się kilku powtarzających się błędów.

W e-mailu z pytaniem nadawca powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, czyli krótko wskazać, jakiego rodzaju informacje zostaną przesłane odbiorcy w razie wyrażenia przez niego zgody oraz poprosić o udzielenie zgody na wysłanie informacji handlowej. Wyrażenie zgody może polegać np. na odesłaniu zwrotnego e-maila na adres nadawcy o treści "zgoda". Adresatowi można też ułatwić wyrażenie zgody i w treści przesłanego mu e-maila przygotować odpowiednią opcję ("wyrażam zgodę"), po naciśnięciu której zostanie wygenerowana odpowiedź zawierająca zgodę.

UOKiK wskazuje, że prośba sama w sobie nie powinna zawierać cech informacji handlowej, a e-mail powinien być zwięzły, przejrzysty i w żaden sposób nie może wprowadzać w błąd.


Najczęściej popełniane błędy

Wysyłając e-maila z pytaniem, czy adresat zgadza się na przesyłanie mu drogą elektroniczną informacji handlowej łatwo popełnić błąd. Poniżej, za Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazujemy najczęściej popełniane pomyłki. Mogą one prowadzić do uznania, że e-mail z pytaniem sam w sobie zawiera niezamówioną informację handlową lub do nieuprawnionego przyjęcia, że adresat wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych.


1) Reklama w e-mailu z pytaniem o zgodę na przesłanie informacji handlowej

E-mail z pytaniem o zgodę na przesłanie informacji handlowej nie może sam w sobie zawierać informacji handlowej - zgoda na jej przesłanie nie została bowiem jeszcze wyrażona. Należy się ograniczyć do krótkiego podania, jakiego rodzaju informacje zostaną podane w razie wyrażenia zgody (np. "Prosimy o wyrażenie zgody na przesłanie drogą elektroniczną informacji handlowych o oferowanych przez nasz sklep monitorach komputerowych"). Niedopuszczalne jest natomiast podawanie szczegółów dotyczących np. cen czy planowanych promocji. Stanowią one bowiem informację handlową.


2) Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jako wyrażenie zgody

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych musi być wyraźna. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Dlatego nie można w pytaniu prosić o wyrażenie zgody i jednocześnie pisać, że brak sprzeciwu zostanie potraktowany jako zgoda.


3) Link do strony internetowej w treści zapytania

Nie powinno się także zamieszczać w treści e-maila z pytaniem o zgodę linków do swoich stron internetowych (np. sklepu internetowego). Według UOKiK taki e-mail zawiera informację przeznaczoną pośrednio do promowania swojej działalności, w związku z czym można uznać, iż informacja ta służy osiągnięciu celu handlowego. Nielogiczną w ocenie UOKiK wydaje się argumentacja, by podjęcie działań polegających na rozpowszechnianiu informacji o świadczonych usługach nie miało służyć jednocześnie do uzyskania oczekiwanego efektu handlowego.


Kary za wysłanie niezamówionej informacji handlowej

Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny za wykroczenie. Wynika to z art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, a więc osoby, do której niechciana reklama została wysłana.

Rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej stanowi też czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a nawet zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 575 z dnia 2009-07-13
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Ostateczny termin złożenia do US rocznej deklaracji podatkowej za 2016 rok

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

    Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  • Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl