Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Ad valorem:


(łac. do wartości, według wartości) Podatek lub cło wyrażone procentowo od ...

zobacz pozostałe hasła...

2011-03-10 07:00 Źródło: Łukasz Piechowiak - Bankier.pl

Łukasz Piechowiak - Bankier.pl

Gdy pracodawca nie odprowadza składek


Pracownicy zwykle nie interesują się swoimi składkami. Zgodnie z polskim prawem ubezpieczenie odprowadzane do ZUS w całości opłaca za nich pracodawca, na którym spoczywa obowiązek prawidłowego i terminowego rozliczania i opłacania składek za pracowników.

Część składek na ubezpieczenia społeczne opłaca za nas pracodawca z własnych środków, a część opłaca pracownik z pensji. Nie oznacza to, że pracownik otrzymuje wypłatę, z której jeszcze sam musi dokonać opłat na rzecz ZUS i US. Zatrudniony otrzymuje pensję netto, czyli kwotę, od której pracodawca potrącił środki na opłacenie składek. Innymi słowy, w większości przypadków pracownik nie musi się martwić o to, że z otrzymanej pensji będzie musiał jeszcze „za coś zapłacić”. Zatem to na pracodawcy ciąży obowiązek dokonania terminowego i prawidłowego rozliczenia składek na:
 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w w poradniku Ubezpieczenia społeczne - ile i na co płaci pracodawca?

Przykładowa pensja 2500 zł brutto 

1. Wynagrodzenie netto (kwota otrzymywana przez pracownika) – 1808 zł

2. Podatek – 155 zł

3. Ubezpieczenia zdrowotne – 194,15 zł

4. ZUS pracownika (składki odprowadzane od pensji pracownika) – 342,75 zł

5. ZUS pracodawcy (składki płacone „dodatkowo” przez pracodawcę) – 462 zł Zatem łącznie pracownik otrzymujące wynagrodzenie 1808 zł netto kosztuje pracodawcę 2962 zł (pensja brutto + część składek opłacanych przez pracodawcę).

Ile wynoszą poszczególne obciążenia z tytułu podatku dochodowego i wymaganych składek ZUS? Zachęcamy do skorzystania z dostępnego w portalu Bankier.pl kalkulatora wynagrodzeń.Co grozi pracodawcy za niepłacenie składek ZUS pracowników?


Za nieopłacenie składek w terminie lub nieodprowadzanie ich wcale pracodawcy grożą poważne sankcje. W teorii mają one na celu „zdyscyplinowanie” nierzetelnych pracodawców. Pomimo że kary są dosyć surowe, bardzo często dochodzi do sytuacji, że pracownik dowiaduje się o nieodprowadzeniu składki na fundusz zdrowia dopiero w szpitalu, gdy będzie potrzebował opieki lekarskiej.


Niestety dla pracownika, ZUS traktuje taką sytuację tak, jakby pracownik sam nie opłacił składki. Zakład wychodzi z założenia, że w dużej mierze to na pracowniku ciąży obowiązek kontrolowania pracodawcy. Jak to robić? Otóż m.in. raz w roku ZUS wysyła do ubezpieczonych informację o odprowadzanych składkach. Wówczas należy porównać je z tym, co otrzymujemy w comiesięcznych raportach ZUS RMUA. Gdy nie możemy czekać, ubezpieczony ma prawo zwrócić się do Zakładu z zapytaniem, czy pracodawca odprowadza za niego składkę. Naturalnie najlepiej byłoby, gdyby pracownik w pierwszej kolejności zapytał swojego pracodawcę.

Sankcje przewidziane dla pracodawców


 • Odsetki za nieterminowe opłacanie składek – naliczane są od następnego dnia po powstaniu zwłoki. Wynoszą 10% w skali roku, ale nie nalicza się ich, jeżeli wyniosłyby mniej niż 6,60 zł.
 • Grzywna – jest to kara niezależna od odsetek i może wynieść 5000 zł. ZUS może wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie pracodawcy, który np.:
 1. nie opłaca składek w terminie,
 2. nie zgłasza przewidzianych w ustawie danych lub podaje nieprawdziwe dane,
 3. utrudnia przeprowadzenie kontroli,
 4. nie prowadzi odpowiedniej dokumentacji,
 5. nie wywiązuje się z terminowego obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych i comiesięcznych raportów.
 • Odpowiedzialność karna – pracodawcy, którzy złośliwie lub uporczywie nie obowiązkowych czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podlegają karze ograniczenia wolności do lat dwóch.
 • Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Ograniczenie lub wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Dodatkowa opłata – 18 listopada 2010 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie dodatkowej opłaty w wysokości 100% sumy nieopłaconych składek na nierzetelnych pracodawców była niezgodna z konstytucją.
Jeżeli pracodawca dalej będzie się uchylać od zapłaty zaległych składek, zostaną one ściągnięte przez komornika. Ponadto ZUS w przypadku stwierdzenia, że dany dłużnik jest niewypłacalny, może złożyć do sądu wniosek o jego upadłość.

Polski pracodawca nie ma łatwo


Problemy z regulowaniem składek mogą być spowodowane przez wiele czynników, na przykład brak wystarczającej ilości środków, nadmierną chciwość lub nierzetelność. W myśl polskiego prawa w praktyce to na pracodawcy spoczywają wszystkie obowiązki związane z opłacaniem składek za swoich pracowników.

Naturalnie dla zatrudnionych jest to sytuacja bardzo komfortowa. Ustawodawca uznał, że takie rozwiązanie pozwoli na uchronienie pracownika przed pokusą niezapłacenia odpowiedniej kwoty do ZUS i US. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że czasami to pracodawcy (płatnicy) przegrywają z ową pokusą i nie wypełniają swoich obowiązków należycie. Jak podkreślają zwolennicy takiego rozwiązania – z pewnością takich przypadków jest o wiele mniej, niż gdyby to pracownicy sami mieli za siebie płacić. To prawda, ale tylko dlatego, że pracodawców po prostu jest mniej.

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
l.piechowiak@bankier.pl

 
 


Komentarzy 3


RSS Google Wykop

Pożyczka bez komplikacji.
Łatwy dostęp nawet do 5 tys. Sprawdź jakie to proste!

Komentarze do artykułu
Gdy pracodawca nie odprowadza składek Autor: ~max   2011-06-27 18:37
prawo prawem a rzeczywistość jest zupełnie inna.Ponad dwa lata temu złozyłem wniosek o ustalenie braku wpłat na mój fundusz emerytalny ZUS po dwóch miesiacach odpowiedział pisemnie ze pracodawca nie p (..)
Gdy pracodawca nie odprowadza składek Autor: ~aaa   2011-03-16 13:52
A co grozi kiedy przedsiębiorca sprzedaje towar na prywatne osoby ( tzw. słupy) i zamiast płacić 19% podatku dochodowego i 23% Vat płaci jedynie 2% podatku PCC. Zdaża się że prywatna osoba dostarcza s (..)
Gdy pracodawca nie odprowadza składek Autor: ~wyrolowany   2011-03-10 08:36
panie Lukaszu dziekuje za tekst, wlasnie tego potrzebowalem