Kalkulator wynagrodzeń (płac) netto-brutto

Przelicz zarobki brutto i netto.

? Stawki składek do ZUS i podatku dochodowego ulegają częstym zmianom. Wpływa to na wysokość pensji netto i całkowitego kosztu pracodawcy. Wybierz rok, dla którego chcesz obliczyć wynagrodzenie.
? Wybierz kwotę brutto lub netto. Kwota netto to pensja wypłacana pracownikowi „na rękę”. Brutto to wynagrodzenie zawierające podatek, składki do ZUS i ubezpieczenie zdrowotne.
? Wprowadzona wartość zostanie przypisana do wszystkich miesięcy w roku. Aby zaktualizować wynagrodzenie dla poszczególnych miesięcy zmień odpowiednie wartości w tabeli poniżej.
 zł
 zł
 zł
? Pracownikowi zatrudnionemu poza miejscem zamieszkania (w innym mieście) przysługuje wyższa kwota kosztów uzyskania przychodu - 139,06 zł miesięcznie. Jeżeli zakład pracy znajduje się w tym samym mieście/wsi to koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie.
? Jest to kwota 46,33 zł (rocznie wynosi ona 556,02 zł) przysługująca do odliczenia od zaliczek za każdy miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
? Przy przekroczeniu progu podatkowego, do poboru zaliczki według 32% stawki nie dojdzie, jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie wymienione w art. 32 ust. 1a pkt 2 updof.
? Jest to dobrowolne ubezpieczenie. Jeżeli umowa-zlecenie jest jedynym źródłem dochodu, to lepiej opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe, których wysokość wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto.
? Do wynagrodzenia pracownika można stosować 50% koszty uzyskania przychodów, jeśli jego praca stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jednak konieczne postanowienia muszą być zawarte w umowie z pracodawcą. Podwyższone koszty mogą dotyczyć tylko części lub całości wynagrodzenia.

Składki oraz koszty pracodawcy

Mies.
Brutto
emeryt.
rent.
chor.
zdrow.
Składki pracownika
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zaliczka
Netto
emeryt.
rent.
FP
FGŚP
Składki pracodawcy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koszt *
Styczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
Luty
0,00
0,00
0,00
0,00
Marzec
0,00
0,00
0,00
0,00
Kwiecień
0,00
0,00
0,00
0,00
Maj
0,00
0,00
0,00
0,00
Czerwiec
0,00
0,00
0,00
0,00
Lipiec
0,00
0,00
0,00
0,00
Sierpień
0,00
0,00
0,00
0,00
Wrzesień
0,00
0,00
0,00
0,00
Paździenik
0,00
0,00
0,00
0,00
Listopad
0,00
0,00
0,00
0,00
Grudzień
0,00
0,00
0,00
0,00
Suma
0,00
0,00
0,00
0,00

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

* Podany w kalkulatorze całkowity koszt zatrudnienia oprócz szczegółowo wyliczonych składek zawiera również składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,93% podstawy jej ustalenia. Mimo że składka nie jest widoczna, kalkulator uwzględnia tę składkę, a wyliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia obejmuje jej wartość.

Jak obliczyć swoje wynagrodzenie netto, znając stawkę brutto? Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń Bankier.pl pomaga obliczyć wysokość wypłaty. Co należy zrobić?

  • określić rodzaj zatrudnienia - czy jest to umowa o pracę, zlecenie czy umowa o dzieło,
  • określić koszty uzyskania przychodu: ustawowe, podwyzszone (praca poza miejscem zamieszkania) czy autorskie 50 proc.

Kalkulator płacowy wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy PIT i składki ZUS.

Dzięki kalkulatorowi płacowemu Bankier.pl pracodawca może oszacować całkowity koszt pracy przy założeniu, że pracownik zatrudniony jest w ramach jednego etatu i nie występują dodatkowe obciążenia.

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl