Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


 Narzędzia
 Finanse osobiste
Kredyty
Narzędzia
Lokaty
Narzędzia
Konta
Narzędzia
Karty
Narzędzia
Emerytury
Narzędzia
Podatki
Narzędzia
Ubezpieczenia
 Inwestowanie
Giełda
Narzędzia
Waluty
Narzędzia
Fundusze
 Firma
Usługi bankowe
Narzędzia
Podatki
Narzędzia
Leasing

Kalkulator stanu konta w OFE

Sprawdź, ile środków znajduje się na Twoim koncie emerytalnym w OFE. Kalkulator liczy stan środków zakładając, że oszczędzanie odbywa się przez cały okres w jednym OFE, opierając się na tabelach prowizji oraz cenach jednostek rozrachunkowych publikowanych przez OFE.

Zobacz także:
Sprawdź, kiedy zostaniesz milionerem, Kalkulator systematycznego oszczędzania, Wzory dokumentów i formularzy, Kalkulator wieku emerytalnego


Wybierz fundusz emerytalny:
Określ ilość okresów o stałej składce/płacy brutto:
Określ datę wpłynięcia pierwszej wpłaty do OFE w danym okresie: Określ datę wpłynięcia ostatniej wpłaty do OFE w danym okresie: Określ kwotę miesięcznej wpłaty w danym okresie: Wybierz rodzaj wpisywanych wpłat:
Kwota kapitału zebranego na Twoim koncie w OFE to: 0.00 zł (0.0000 jednostek po zł)