Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


  Stopa bezrobocia (Polska)

Info | Dane | Wykres online | Forum dyskusyjne
Ostatnia wartość
(I 2014)
Zmiana Poprzednia wartość
(XII 2013)
Wartości ekstremalne
14% 0.6 wzrost 13.4% Największa: 20.7% (II 2003)
Najmniejsza: 8.8% (X 2008)
Kraj Źródło
Polska (Europa) Głowny Urząd Statystyczny
Opis wskaźnikaStopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Wskaźnik może być liczony na dwa sposoby:

- jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej;
– jako relacja liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn);

Stopa bezrobocia obliczona drugim sposobem jest zawsze niższa, bo liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności zasobu siły roboczej.

Stopa bezrobocia (Polska)


Wróc do bazy wskaźników makroekonomicznych: