Giełda długów - osób fizycznych i prywatnych, internetowa

Spis treści

Krajowa giełda długów to nowoczesna platforma internetowa, gdzie trafiają niespłacone zobowiązania, a zainteresowani mogą je nabywać. Wierzyciel dzięki temu zyskuje dodatkową możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Giełda długów sprzyja również zmotywowaniu dłużnika do szybszej spłaty długu nawet w ostatniej chwili, aby uniknąć widnienia na takiej stronie.

Internetowa giełda długów spełnia przynajmniej kilka funkcji. Te najważniejsze to łączenie interesów skupujących zadłużenia, jak i je sprzedających. Wpływa na przyśpieszenie w obrocie gospodarczym procedury spłaty długów, jak i ich wyegzekwowania. Krajowa Giełda Długów jest prowadzona w Polsce w sposób staranny, dokładny, interesy stron transakcji są odpowiednio chronione i zabezpieczone.

Czym jest giełda długów? Jak sprzedać za jej pośrednictwem zadłużenie?

Giełda długów to nowoczesna platforma, za której prowadzenie odpowiada Krajowa Giełda Długów. Zainteresowani mogą po założeniu specjalnego konta, podania odpowiednich dokumentów uwierzytelniających, wystawić daną wierzytelność do sprzedaży. Taka wierzytelność jest wystawiana według preferencji wystawcy, podanej kwoty, oczywiście miarodajnie do kwoty zadłużenia. Analizowana giełda to głównie giełda długów osób fizycznych. Swoje wierzytelności wystawiają tu najczęściej firmy pożyczkowe (głównie parabanki), instytucje finansowe, ale i przedsiębiorcy, np. gdy klient zalega z zapłatą za wyświadczone dla niego usługi czy odmawia zapłaty za dane media, np. telefonię komórkową, telewizję. Internetowa giełda długów to rozwiązanie funkcjonalne. Głównie dlatego, że wszystkie transakcje i wystawienie oferty długu do sprzedaży mogą zostać zrealizowane online.  Ta giełda długów osób prywatnych jest doceniana również za bezpieczeństwo realizowanych tu transakcji - wszystkie publikowane informacje o wierzytelnościach są odpowiednio sprawdzane. Podobnie kontrolowane są oferty nabywania danej wierzytelności.

Ile kosztuje wystawienie długu na giełdzie długów? Czy internetowa giełda długów jest całkowicie darmowa?

Co do zasady analizowana giełda długów jest darmowa. Krajowa Giełda Długów nie pobiera żadnych opłat za wystawienie do sprzedaży na jej platformie internetowej długów. Jednak internetowa giełda długów przewiduje naliczenie opłat, gdy wystawca danej wierzytelności decyduje się korzystać z dodatkowych usług, np. ustawić na 30 dni promowanie danej wierzytelności na pierwszej karcie widoczności. Wówczas takie promowanie kosztuje odpowiednio 49 zł.

Zobacz także: o przedawnieniu długu

Czy giełda długów osób fizycznych kontaktuje się z dłużnikiem?

Internetowa giełda długów może automatycznie wysłać SMS do wystawcy długu, celem poinformowania go o przejęciu do obsługi jego wierzytelności. Giełda długów osób prywatnych wprowadziła również tzw. usługę poczekalni długów. Polega ona tym, że Krajowa Giełda Długów przyjmuje do obsługi od wystawcy daną wierzytelność. Następnie wzywa dłużnika do pilnego uregulowania zadłużenia w terminie 7 dni, pod rygorem opublikowania jego wierzytelności online. W sytuacji, gdy ten nie wpłaci środków na rzecz wierzyciela, automatycznie dochodzi do opublikowania wierzytelności, a osoba ta jest powiadomiona online. Internetowa giełda długów oferuje więc szeroki zakres usług zarówno na rzecz wystawców, jak i zainteresowanych nabywaniem danych wierzytelności. Podejmuje również czynności komunikacyjne z dłużnikami.

Poradniki