Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Credit Agricole Bank Polska jako jeden z nielicznych banków daje klientom możliwość wyboru między dwoma opcjami kredytu hipotecznego: „Prowizja 0%” lub „Niższa marża”. Jednocześnie obowiązuje tu bardzo wiele celów, na które mogą być finansowane w ten sposób. Korzystając z dodatkowych produktów banku, klienci mają też możliwość znacznego obniżenia marży swojego kredytu.

Credit Agricole Bank Polska zachęca też klientów możliwością skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z kredytem mogą tu skorzystać także z karencji w spłacie wynoszącej nawet 36 miesięcy dla rynku pierwotnego. W przypadku rynku wtórnego maksymalny okres karencji wynosi 12 miesięcy. 

Na jaki cel kredyt hipoteczny w Credit Agricole Bank Polska?

Credit Agricole Bank Polska daje swoim klientom naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o przeznaczenie środków z uzyskanego kredytu. Kredyt hipoteczny w Credit Agricole Bank Polska może więc być przeznaczony na budowę domu, a także na rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę już posiadanej nieruchomości, a nawet budowę domu letniskowego czy sam zakup działki. Popularnym przeznaczeniem będzie też zakup mieszkania lub domu – zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym. Bank daje też możliwość finansowania w postaci kredytu hipotecznego remontu, wykończenia, modernizacji czy adaptacji mieszkania lub domu.

Kredytem hipotecznym w Credit Agricole Bank Polska można również refinansować zobowiązanie zaciągnięte wcześniej w innym banku. Taka operacja będzie korzystna dla osób, które wcześniej zadłużyły się na mniej atrakcyjnych warunkach.

Ile i na jak długo można pożyczyć w Credit Agricole Bank Polska?

Minimalna kwota kredytu hipotecznego w Credit Agricole Bank Polska to 40 000 zł, maksymalna 3 500 000 zł. Credit Agricole Bank Polska udziela kredytów hipotecznych klientom, którzy nie zdołali zgromadzić minimalnego wkładu. Maksymalna kwota kredytu może wynosić 90% wartości nieruchomości. 

Kredyt hipoteczny w Credit Agricole Bank Polska może być zaciągnięty maksymalnie na 420 miesięcy, czyli 35 lat. Wyjatkiem jest przeznaczenie środków z kredytu na zakup działki. W tym przypadku bank udzieli środków na maksymalnie 25 lat. W momencie zakończenia spłaty zobowiązania kredytobiorca, którego dochody przyjmowane są do oszacowania zdolności kredytowej, nie może przekroczyć jednak 70. roku życia. bank nie określił minimalnego okresu kredytowania. 

Kredyt hipoteczny w Credit Agricole można spłacać w ratach równych

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Credit Agricole Bank Polska?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego Credit Agricole Bank Polska, podobnie jak większości dostępnych dziś kredytów, jest zmienne. Składa się na nie stała marża ustalana indywidualnie z klientem oraz stopa bazowa, którą w przypadku kredytów złotowych jest WIBOR 3M.

Bank udostępnia klientom dwie opcje kredytów hipotecznych – „Prowizja 0%” lub „Niższa marża”. Wysokość marży jest uzależniona od wskażnika LTV, czyli stosunku kwoty kredytu do wartości nieruchomości. 

  • w ofercie „Prowizja 0%” marża wyjściowa wynosi 2,60 pp. dla LTV do 80 proc lub 2,80 pp. dla LTV od 80,01 do 90 proc. Prowizja w ramach tej oferty wynosi 0 proc.
  • w ofercie „Niższa marża” wyjściowa stawka marży wynosi 2,50 pp. do 80 proc. lub 2,70 pp. dla LTV od 80,01 do 90 proc. Prowizja w ramach tej oferty wynosi 2 proc. kwoty kredytu. Pobierana jest ona gotówką lub doliczana do kwoty kredytu i spłacana w ratach.

Klient ma możliwość zmniejszyć wysokość marży przez skorzystanie z dodatkowych produktów oferowanych bez bank, takich jak: konto osobiste, na które wpływać będzie wynagrodzenie, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości, karta kredytowa czy Program Systematycznego Oszczędzania. 

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Najważniejsze dodatkowe koszty w kredycie hipotecznym Credit Agricole Bank Polska

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Składkę ubezpieczenia pokrywa bank

Ubezpieczenie pomostowe

Podwyższenie marży o 1,2 pp.

Opłata za wycenę nieruchomości

Bank nie przeprowadza wyceny. Klient jest zobowiązany do dostarczenia operatu zewnętrznego lub od firmy współpracującej z bankiem. 

Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie informacji od banku

Kredyt hipoteczny Credit Agricole Bank Polska – podstawowe korzyści

Choć oferta kredytu hipotecznego Credit Agricole Bank Polska nie należy do czołówek rankingów pod względem marży czy łącznego kosztu kredytu, ma kilka cech, które wyróżniają ją na tle rynku. Przede wszystkim bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu w całym okresie jego trwania. Oznacza to, że klient może spłacić kredyt (nawet w pierwszych latach trwania umowy) bez ponoszenia finansowych konsekwencji.

Po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty kredytu, raz w roku Credit Agricole Bank Polska daje też klientom możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych podczas których nie będzie pobierana część kapitałowa miesięcznej raty. Dodatkowo, w początkowym okresie spłaty, klienci mogą wnioskować o karencję w spłacie kredytu. Bank daje bowiem możliwość odroczenia płatności kapitałowej części raty. W przypadku zakupu nieruchomości z rynku wtórnego – do 12 miesięcy, a z rynku pierwotnego – do 36 miesięcy.

Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego Credit Agricole Bank Polska

Dodatkowym produktem oferowanym do kredytu hipotecznego w Credit Agricole Bank Polska jest ubezpieczenie na życie. Miesięczna składka ubezpieczeniowa naliczana jest od kapitału pozostałego do spłaty i wynosi 0,0299 proc. Pobierana jest wraz z ratą kredytu. W razie śmierci kredytobiorcy lub jego całkowitej niezdolności do pracy czy utraty zdolności do samodzielnej egzystencji, ubezpieczenie pokrywa 100% kwoty, jaka pozostała do spłaty, co stanowi 100% sumy ubezpieczenia. Polisa na życie jest wymagana przy kredycie hipotecznym od Credit Agricole, choć klient może samodzielnie wybrać ubezpieczyciela i dostarczyć dokumenty bankowi. 

Za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska można również skorzystać z oferty ubezpieczenia nieruchomości. Choć jest ono standardowo wymagane w każdym banku, klient nie musi korzystać z oferty przedstawianej przez sam bank, jednak jej wybór również może przyczynić się do obniżenia marży. Składka zależy od wybranego zakresu ochrony.

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego „Prowizja 0%” wynosi 4,45%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 240 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 377 145,40 zł; całkowity koszt kredytu 137 733,90 zł (w tym: 119 850,30 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 11 246,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 198,50 zł, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za operat szacunkowy 420 zł, PCC 19 zł). Okres kredytowania wynosi 275 miesięcy - w równych ratach; rata miesięczna 1 306,82 zł; oprocentowanie kredytu 3,78% będące sumą stopy bazowej (stopa zmienna WIBOR 3M) obowiązującej w banku (1,71%) i marży banku (2,07%); dla LTV równego 80% podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 1,2% za okres 3 miesięcy - 719,35 zł. Kalkulacja z 10.02.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oferty promowane