Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nawet 240 tys. zł preferencyjnego kredytu na studia medyczne: czy to ma sens?

Kredyt na studia medyczne może opiewać na nawet 240 tys. zł przy wysoce atrakcyjnych warunkach finansowych. Co więcej, w określonych przypadkach można liczyć na umorzenie spłaty. Kredyt tego typu może się więc jawić jako atrakcyjna propozycja. Jednocześnie z preferencyjnego kredytu na studia medyczne mogą skorzystać nieliczni. Z kolei sposób rozporządzania środkami jest ograniczony. Sprawdźmy więc, czy kredyt na studia naprawdę jest opłacalny.

Nawet 240 tys. zł preferencyjnego kredytu na studia medyczne: czy to ma sens?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Czym jest Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych?

FKSM, czyli Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych to państwowe wsparcie kredytowe dla studentów kierunków medycznych. Z tego funduszu wypłacany jest kredyt celowy. Ten kredyt jest dedykowany opłaceniu studiów medycznych prowadzonych w języku polskim. Cały program wsparcia powstał przy współpracy Ministerstwa Zdrowia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Okres kredytowania wynosi 6 lat. Co istotne kredyt na studia medyczne w ramach FKSM może zostać umorzony w części lub całości. Finansowanie jest aktualnie przeznaczone wyłącznie dla studentów kierunków lekarskich. Nie uzyskają go więc przykładowo studenci fizjoterapii.

Bank Gospodarstwa Krajowego poręczycielem kredytu

Poręczycielem kredytu jest BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK pokrywa do 100% wartości kredytu wraz z odsetkami. Obecność takiego poręczyciela sprawia, że kredyt można otrzymać niezależnie od swojej sytuacji finansowej.

O kredyt na studia medyczne aplikować mogą zarówno osoby będące w trackie studiów, jak i te, które dopiero zaczynają naukę na uczelni.

Student może zaaplikować o preferencyjny kredyt bez względu na swoją zdolność kredytową. Wciąż jednak spore znaczenie ma historia kredytowa, czyli to jak dana osoba dotychczas radziła sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Szczególnie istotny w tej kwestii jest raport BIK.

Ile środków można uzyskać na studia medyczne?

Dla studiów rozpoczętych od 1 października 2022 roku maksymalna kwota kredytu to 20 000 zł na jeden semestr. Jako że okres kredytowania wynosi 6 lat, to maksymalna łączna kwota preferencyjnego kredytu wynosi aż 240 tys. zł.

Należy tu jednak nadmienić, iż maksymalną kwotę kredytu na semestr co roku ogłasza minister zdrowia. W 2021 roku było to 18 tys. zł, a w 2022 już 20 tys. zł. Jest prawdopodobne, że w kolejnych latach kredyt na studia medyczne będzie opiewał na coraz wyższe sumy. Co istotne środki z kredytu trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni. Zasadniczo wypłaty odbywają się dwa razy w roku wraz z rozpoczęciem kolejnego semestru. 

Wartość kredytu nie może być wyższa niż wartość opłat pobierana przez uczelnie za semestr studiów. Przykładowo jeśli semestr studiów kosztuje 15 tys. zł, to wartość kredytu na semestr również będzie opiewać na 15 tys. zł. Jeśli zaś semestr wiąże się z kosztem 25 tys. zł, to 20 tys. zł jest opłacanych z kredytu, a pozostałe 5 tys. zł ze środków własnych studenta. 

Sprawdź również: Ranking kont dla studentów

Kto może otrzymać kredyt na studia medyczne?

Przy aplikowaniu o kredyt na preferencyjnych warunkach żadnego znaczenia nie ma wiek, obywatelstwo ani zdolność kredytowa. Pod uwagę nie bierze się żadnego kryterium dochodowego. Finansowanie jest dostępne zarówno dla studentów uczelni prywatnych, jak i publicznych. Żadnego znaczenia nie ma też tryb studiów.

(strona rządowa)

Można więc powiedzieć, że o kredyt na studia medyczne ze wsparciem FKSM może ubiegać się każdy student kierunku lekarskiego. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że jest to kredyt celowy. Można go spożytkować wyłącznie w określonym celu.

Na co można przeznaczyć kredyt na studia medyczne?

Środki uzyskane z kredytu można przeznaczyć wyłącznie na opłacenie czesnego za płatne studia medyczne. Przykładowo wykorzystanie środków np. na zapłacenie czynszu za wynajem mieszkania lub pokoju w akademiku jest wykluczone.

Należy mieć świadomość, że z kredytu na studia medyczne można skorzystać tylko jeden raz. Co istotne kredyt na studia medyczne można łączyć ze standardowym kredytem studenckim. Nie ma też żadnych przeszkód, by kredyt na studia medyczne łączyć ze stypendiami otrzymywanymi z uczelni.

Gdzie i kiedy aplikować o preferencyjny kredyt?

Począwszy od roku akademickiego 2021/2022 aplikacje o kredyt na studia medyczne należy przesyłać w ciągu 21 dni od momentu rozpoczęcia semestru studiów. Jeśli więc semestr rozpoczyna się 1 października, to wniosek należy przesłać do 21 października.

Umowa powinna zostać zawarta w ciągu 14 dni od złożenia kompletnej dokumentacji w banku. Następnie po maksymalnie 7 dniach następuje wypłata transzy kredytu. Obecnie o kredyt na studia medyczne można aplikować wyłącznie w banku Pekao S.A. Możliwe, że w przyszłości finansowanie tego typu będzie też dostępne w innych polskich bankach.

Kredyt na studia medyczne krok po kroku

Studenci płatnych kierunków lekarskich mogą uzyskać preferencyjny kredyt bez większych formalności:

  1. Na początku trzeba uzyskać zaświadczenie z uczelni potwierdzającej status studenta. Zaświadczenie powinno też określać warunki finansowe uczęszczania na studia.

  2. W ciągu 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów trzeba złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne w Pekao S.A. Stosowny formularz można znaleźć stronie internetowej lub w oddziale banku. Do wniosku należy załączyć wcześniej uzyskane zaświadczenie z uczelni.

  3. Po maksymalnie 14 dniach bank wyda decyzję. W przypadku pozytywnej decyzji i zawarcia umowy kredytu pierwsza transza kredytu zostanie przekazana w ciągu 7 dni.

Po zaliczeniu kolejnych semestrów należy uzyskać z uczelni zaświadczenie o kontynuowaniu studiów. Takie zaświadczenie należy złożyć w banku, by nastąpiła wypłata kolejnej transzy kredytu.

W jaki sposób dokonać spłaty kredytu i ile to kosztuje?

Zasadniczo spłatę kredytu rozpoczyna się 12 lat po ukończeniu studiów. Z kolei maksymalne oprocentowanie kredytu jest liczone ze wzoru: 2 p. p. + 1,2  stopy redyskontowej weksli NBP. Przykładowo w maju 2023 stopa redyskontowa weksli NBP opiewa na 6,80%. W konsekwencji maksymalne oprocentowanie kredytu na studia medycznego może wynosić 10,16%. Jest to oprocentowanie zmienne, ze względu na to, że Rada Polityki Pieniężnej NBP co jakiś czas zmienia wysokość stopy redyskontowej. 

Spłata odbywa się przez kolejne 12 lat. Po spełnieniu określonych warunków można liczyć na nawet 100% umorzenie kredytu. Jeśli dana osoba nie ukończy studiów medycznych, to bank wypowie umowę o kredyt. 

(Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
Po wypowiedzeniu umowy kredytowej bank zażąda spłaty zobowiązania.

Kiedy kredyt na studia medyczne zostaje umorzony?

Całkowite umorzenie kredytu następuje po równoczesnym spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze konieczne jest przepracowanie w polskiej publicznej służbie zdrowia 10 lat w okresie 12 lat, licząc od momentu ukończenia studiów. Rzeczony okres ulega skróceniu, jeżeli kredyt został udzielony na mniej niż 6 lat.

Drugim warunkiem jest to, by uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej przez Ministerstwo Zdrowia za priorytetową. Ma się na to 12 lat, licząc od ukończenia studiów. Aktualnie wśród priorytetowych dziedzin medycyny wyróżnia się między innymi anestezjologię, chirurgię ogólną, geriatrię, hematologię, kardiologię dziecięcą, onkologię kliniczną oraz psychiatrię. Pełna lista takowych dziedzin znajduje się tu

Całkowite umorzenie zobowiązania ma też miejsce w przypadku śmierci kredytobiorcy lub braku możliwości dochodzenia roszczeń. Możliwe jest też częściowe umorzenie kredytu. To rozwiązanie jest praktykowane zwłaszcza gdy kredytobiorca przechodzi szczególnie trudną sytuację życiową. 

Umorzenie kredytu na studia medyczne

Powód

Kto umarza

Warunki umorzenia

Tytuł specjalisty w priorytetowej dziedzinie + 10 lat pracy w polskiej publicznej służbie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Umorzenie w całości

Trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązania

Brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń

Bank

Umorzenie w całości

Śmierć kredytobiorcy

Szczególnie trudna sytuacja życiowa

Ministerstwo Zdrowia

Częściowe umorzenie

Nieuzyskanie tytułu specjalisty z przyczyn niezależnych

Kredytobiorca w pewnym stopniu może zarządzać terminami spłaty. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 12 miesięcy. Ponadto na wniosek kredytobiorcy można zarządzić wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, tj. przed upływem 12 lat. Wśród dostępnych opcji pojawia się jeszcze złożenie wniosku o wydłużenie terminu spłaty.

Kredyt na studia medyczne a standardowy kredyt studencki

Podstawową alternatywą dla kredytu na studia medyczne jest kredyt studencki. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie powszechniejsze, jednak zapewnia znacznie mniejszy poziom wsparcia finansowego.

Kredyt na studia medyczne a kredyt studencki

Parametr

Kredyt na studia medyczne

Kredyt studencki

Grupa docelowa

Studenci wszystkich kierunków

Studenci kierunków medycznych

Wykorzystanie środków

Wysoka elastyczność dysponowania środkami

Kredyt wyłącznie na opłacenie czesnego

Wysokość dofinansowania

Do 1000 zł miesięcznie

Do 20 tys. zł za jeden semestr

Kryterium dochodowe

Występuje

Brak

Poręczenie

Konieczność samodzielnego znalezienia poręczycieli

Poręczenia spłaty kredytu dokonuje BGK

Studenci wszystkich kierunków, w tym medycznych mogą też aplikować o kredyty gotówkowe. W tym przypadku trzeba liczyć się ze standardowym terminem rozpoczęcia spłaty i RRSO wynoszącym np. około 10%.

Jednakże ofert kredytów gotówkowych na polskim rynku jest mnóstwo. Jednocześnie uzyskanie takiego kredytu jest praktycznie pozbawione formalności, a zdobyte środki można przeznaczyć na dowolny cel.

Dlaczego wprowadzono kredyt na studia medyczne?

Preferencyjny kredyt na studia medyczne ma przynieść następujące rezultaty:

  • Zmniejszenie poziomu emigracji lekarzy, którzy edukowali się w Polsce;

  • Zwiększenie liczby lekarzy specjalistów zwłaszcza w dziedzinach postrzeganych jako priorytetowe;

  • Wzrost liczby lekarzy świadczących usługi w ramach publicznej służby zdrowia;

  • Wsparcie finansowe zdolnych studentów, którzy nie dysponują odpowiednimi zasobami na edukację medyczną.

Choć więc koszty tego programu są spore, to mają one przynieść rezultaty pożądane społecznie. Mianowicie kredyt na studia medyczne ma zwłaszcza w dłuższej perspektywie przyczynić się do poprawy jakości publicznej służby zdrowia. Wszakże nawet najnowocześniejszy sprzęt medyczny nie zapewni Polakom odpowiedniej opieki medycznej, jeśli całemu systemowi będą doskwierać narastające problemy kadrowe.

Same cele programu można uznać za szczytne. Kredyt na studia medyczne to czynnik, który ma poprawić poziom krajowej służby zdrowia. Z drugiej strony cały program wsparcia będzie się wiązał ze sporym kosztem. Niektórzy sugerują też, że największym beneficjentem tego programu są uczelnie ustalające wysokość czesnego, a nie sami studenci. 

Jakie plusy i minusy ma kredyt na studia medyczne?

Z perspektywy studentów kredyt na studia medyczne ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim można liczyć na wsparcie finansowe liczone nawet w setkach tysięcy złotych. Po spełnieniu określonych warunków całość kredytu może zostać umorzona. Sam proces aplikowania, jak na standardy programów państwowych jest uproszczony. Finansowanie można uzyskać bez względu na zdolność kredytową.

Kredyt okaże się znacznie mniej korzystny, gdy studiów medycznych nie uda się skończyć. Studenci mogą mieć też obawy dotyczące tego, czy uda im się spełnić warunki wymagane do pełnego umorzenia zobowiązania. Jeśli jednak nawet nie uda się spełnić tych warunków, to kredyt na studia medyczne wciąż zapewnia atrakcyjne warunki finansowe. Termin rozpoczęcia spłaty jest znacznie przesunięty w czasie, a koszty niskie. 

Z pewnością skorzystanie z kredytu na studia medyczne wiąże się z podjęciem dużej odpowiedzialności. Wszakże wartość kredytu nierzadko opiewa na wielkie kwoty spotykane zwykle przy kredytach hipotecznych. Spłata lub spełnienie warunków umorzenia zobowiązania wymaga kilkunastu lat. Oprocentowanie kredytów tego typu jest zmienne, co może dodatkowa wzmagać niepewność. 

Koniec końców to, czy warto złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne, jest kwestią indywidualną. Kluczowe znacznie ma to, czy studentowi uda się ukończyć nauki na kierunku lekarskim z sukcesem oraz to jak potoczą się jego pierwsze lata kariery zawodowej.

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki