Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców 2017 r.

Przedsiębiorcy w 2017 r. mają obowiązek przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 pln.

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:Dz.U. 2013 poz. 672 ze zm.).

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców 2016 r.

Przedsiębiorcy w 2016 r. mają obowiązek przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Przeliczenia na złote kwoty wyrażonej w euro dokonujesz według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Obrazuje to poniższa tabela.

Kursy średnie NBP

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:Dz.U. 2013 poz. 672 ze zm.).

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców 2015 r.

Przedsiębiorcy w 2015 r. mają obowiązek przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Przeliczenia na złote kwoty wyrażonej w euro dokonujesz według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Obrazuje to poniższa tabela.

Kursy średnie NBP

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:Dz.U. 2013 poz. 672 ze zm.).

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców 2014 r.

Przedsiębiorcy w 2014 r. mają obowiązek przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Przeliczenia na złote kwoty wyrażonej w euro dokonujesz według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Obrazuje to poniższa tabela.

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców 2013 r.

Przedsiębiorcy w 2013 r. mają obowiązek przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Przeliczenia na złote kwoty wyrażonej w euro dokonujesz według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Obrazuje to poniższa tabela.

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców 2012 r.

Przedsiębiorcy w 2012 r. mają obowiązek przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Przeliczenia na złote kwoty wyrażonej w euro dokonujesz według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Obrazuje to poniższa tabela.

Kursy średnie NBP

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców 2011 r.

Przedsiębiorcy w 2011 r. mają obowiązek przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Przeliczenia na złote kwoty wyrażonej w euro dokonujesz według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Obrazuje to poniższa tabela.

Kursy średnie NBP

Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl