Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w 2017 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Stawka za mkw. 2017
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,75 zł
od pozostałych budynków lub ich części 7,62 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł
od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,47 zł
od budowli 2 proc. ich wartości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,61 zł

Podatek od nieruchomości w 2016 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Stawka za mkw. 2016
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,86 zł
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,75 zł
od pozostałych budynków lub ich części 7,68 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł
od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,47 zł
od budowli 2 proc. ich wartości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,65 zł

Podatek od nieruchomości w 2015 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Stawka za mkw. 2015
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,13 zł
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,75 zł
od pozostałych budynków lub ich części 7,77 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł
od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,47 zł
od budowli 2 proc. ich wartości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,70 zł

Podatek od nieruchomości w 2014 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Stawka za mkw. 2014
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,03 zł
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,74 zł
od pozostałych budynków lub ich części 7,73 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł
od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,46 zł
od budowli 2 proc. ich wartości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,68 zł

Podatek od nieruchomości w 2013 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Stawka za mkw. 2013
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,73 zł
od pozostałych budynków lub ich części 7,66 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł
od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,45 zł
od budowli 2 proc. ich wartości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,63 zł

Podatek od nieruchomości w 2012 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Stawka za mkw. 2012
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,94 zł
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,70 zł
od pozostałych budynków lub ich części 7,36 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł
od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,43 zł
od budowli 2 proc. ich wartości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45 zł

Podatek od nieruchomości w 2011 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Stawka za mkw. 2011
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,05 zł
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,67 zł
od pozostałych budynków lub ich części 7,06 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł
od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,41 zł
od budowli 2 proc. ich wartości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,273 zł

Podatek od nieruchomości w 2010 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Stawka za mkw. 2010
od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,51 zł
od budynków mieszkalnych lub ich części 0,65 zł
od pozostałych budynków lub ich części 6,88 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,77 zł
od pozostałych gruntów np. pod mieszkalnictwo 0,39 zł
od budowli 2 proc. ich wartości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.