Skale podatkowe

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w tabeli powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku dokonywanym przez organ rentowy (art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) , lub w zeznaniu podatkowym PIT (art. 45 ust. 1 tej ustawy), wynosi:

1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali wskazanej w tabeli powyżej - kwota zmniejszająca podatek, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;

w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału powyższej skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (tj. Nie pomniejsza się o 556,02 zł).

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł

Od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

18% minus kwota zmniejszająca podatek

Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

17% minus kwota zmniejszająca podatek

 

Za cały 2019 rok

17,75% minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 zł

Od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

114 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

 

Za cały 2019 rok

15 181 zł 22 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w tabeli powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku dokonywanym przez organ rentowy (art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) , lub w zeznaniu podatkowym PIT (art. 45 ust. 1 tej ustawy), wynosi:

1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali wskazanej w tabeli powyżej - kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału powyższej skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (tj. nie pomniejsza się o 556,02 zł).

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2018 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w tabeli powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku dokonywanym przez organ rentowy (art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) , lub w zeznaniu podatkowym PIT (art. 45 ust. 1 tej ustawy), wynosi:

1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali wskazanej w tabeli powyżej - kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału powyższej skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (tj. nie pomniejsza się o 556,02 zł).

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2017 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w tabeli odliczana w rocznym obliczeniu podatku, dokonywanym przez pracodawcę lub przez organ rentowy lub w zeznaniu rocznym PIT (art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wynosi:

1188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali wskazanej w powyższej tabeli – kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału w/w skali – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (tj. Nie pomniejsza się o 556,02 zł).

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2016 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2015 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2014 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2013 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2012 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2011 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2010 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2009 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2008 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
44 490 zł 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44 490 zł 85 528 zł 7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł
85 528 zł 20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588). Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku 3.090 zł.

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2007 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
43 405 zł 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43 405 zł 85 528 zł 7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528 zł 20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588). Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku 3.015 zł.

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2006 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
37 024 zł 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 zł 74 048 zł 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 zł 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą". Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 2.790 zł. * Stawka 50% przestaje obowiązywać na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pozostaje jednak jako zapis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2005 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
37 024 zł 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 zł 74 048 zł 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 zł 600 000 zł 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł
600 000 zł 227 992 zł 48 gr + 50% nadwyżki ponad 600 000 zł*

* Stawka 50% przestaje obowiązywać na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pozostaje jednak jako zapis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2004 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
37 024 zł 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 zł 74 048 zł 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 zł 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2003 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
37 024 zł 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 zł 74 048 zł 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 zł 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2002 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
37 024 zł 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 zł 74 048 zł 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 zł 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2001 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad do Podatek
37 024 zł 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 zł 74 048 zł 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 zł 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Skale podatku dochodowego dla osób prawnych i przedsiębiorców

2009 19%
2008 19%
2007 19%
2006 19%
2005 19%
2004 19%
2003 27%
2002 28%
2001 28%
2000 30%
1999 34%
1998 36%
1997 38%

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl