227,0000 zł
-3,40% -8,0000 zł
Inter Cars SA (CAR)

Akcjonariat - INTERCARS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 216 158 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 14 168 100 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 460 748
Liczba głosów na WZA: 14 168 100 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,77%
Kapitał akcyjny: 28 336 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 460 748
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,23%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Oleksowicz Krzysztof poprzez OK Automotive Investments BV 3 726 721 (26,30%) 3 726 721 (26,30%) 2016-12-19 -
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 122 000 (14,98%) 2 122 000 (14,98%) 2020-06-08 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, GTC, LVC, PHN, DVL, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, AML, CCC, APT, WPL, ARH, MIL, KTY
NN OFE portfel 1 316 799 (9,29%) 1 316 799 (9,29%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, KTY, PRT
Oliszewski Andrzej ZWZ 1 302 370 (9,19%) 1 302 370 (9,19%) 2016-06-16 -
Immersion Capital ZWZ 992 858 (7,01%) 992 858 (7,01%) 2020-06-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria F3 157 334
0,00
2,00 0,00 13 893 434
27 786 868,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-14

2009-12-21
realizacja oferty menedżerskiej 40 000
0,00
2,00 0,00 13 736 100
27 472 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-03
seria A - akcje założycielskie 1999-05-17 4 000
400 000,00
100,00 100,00 4 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
1999-05-28
2004-05-26
seria B - subskrypcja prywatna 1999-08-05 153 912
15 391 200,00
100,00 100,00 157 912
15 791 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
1999-08-18
2004-05-06
seria C - subskrypcja prywatna 1999-08-24 2 088
208 800,00
100,00 100,00 160 000
16 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
1999-09-29
2004-05-26
seria D - 01 NFI, NFI Fortuna 2001-08-10 43 077
14 756 026,35
100,00 342,55 203 077
20 307 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
2001-08-28
2004-05-26
seria E - 01 NFI, NFI Fortuna cena: równowartość 104,96 USD 2002-04-09 33 345
0,00
100,00 0,00 236 422
23 642 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
2002-06-06
2004-05-26
split 1:50 2004-02-17 0
0,00
2,00 0,00 11 821 100
23 642 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-18
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2006-12-08 472 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - połączeniowa: akcjonariusze JC Auto SA 1 akcja Inter Cars SA za 4 Akcje JC Auto SA 2007-11-14 1 875 000
0,00
2,00 0,00 13 696 100
27 392 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-29
2008-03-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 459 176 (99 176) 3,24 (0,70) 459 176 (99 176) 3,24 (0,70) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 299 024 (-40 976) 2,11 (-0,29) 299 024 (-40 976) 2,11 (-0,29) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 125 852 (-30 148) 0,88 (-0,22) 125 852 (-30 148) 0,88 (-0,22) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 467 877 (877) 3,30 467 877 (877) 3,30 2018-12-31
Generali OFE portfel 364 552 (552) 2,57 364 552 (552) 2,57 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 622 474 (474) 4,39 622 474 (474) 4,39 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 041 255 (56 255) 14,40 (0,39) 2 041 255 (56 255) 14,40 (0,39) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 370 061 (1 061) 2,61 (0,01) 370 061 (1 061) 2,61 (0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfel 677 668 (25 668) 4,78 (0,18) 677 668 (25 668) 4,78 (0,18) 2018-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 106 (-29 089) 0,00 (-0,21) 106 (-29 089) 0,00 (-0,21) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 26 395 (-42 818) 0,19 (-0,30) 26 395 (-42 818) 0,19 (-0,30) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 6 726 (381) 0,05 6 726 (381) 0,05 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 2 472 0,02 2 472 0,02 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 78 038 (16 529) 0,55 (0,12) 78 038 (16 529) 0,55 (0,12) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 81 489 (-62 289) 0,58 (-0,43) 81 489 (-62 289) 0,58 (-0,43) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 23 931 (-2 482) 0,17 (-0,02) 23 931 (-2 482) 0,17 (-0,02) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 348 (-381) 0,02 2 348 (-381) 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 30 304 (-18 090) 0,21 (-0,13) 30 304 (-18 090) 0,21 (-0,13) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 67 615 (-15 600) 0,48 (-0,11) 67 615 (-15 600) 0,48 (-0,11) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 4 094 (530) 0,03 4 094 (530) 0,03 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 13 686 (-9 390) 0,10 (-0,06) 13 686 (-9 390) 0,10 (-0,06) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 149 671 (-5 806) 1,06 (-0,04) 149 671 (-5 806) 1,06 (-0,04) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 4 004 (-338) 0,03 4 004 (-338) 0,03 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 985 000 (53 000) 14,01 (0,37) 1 985 000 (53 000) 14,01 (0,37) 2018-06-21
TFI PZU SA portfele 1 121 (-3 422) 0,01 (-0,02) 1 121 (-3 422) 0,01 (-0,02) 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 133 299 (111 834) 0,94 (0,79) 133 299 (111 834) 0,94 (0,79) 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 29 195 (-34 154) 0,21 (-0,23) 29 195 (-34 154) 0,21 (-0,23) 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 69 213 (-77 577) 0,49 (-0,54) 69 213 (-77 577) 0,49 (-0,54) 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 8 700 (-5 394) 0,06 (-0,03) 8 700 (-5 394) 0,06 (-0,03) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 6 345 (-2 413) 0,05 (-0,01) 6 345 (-2 413) 0,05 (-0,01) 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 360 000 (194 000) 2,54 (1,37) 360 000 (194 000) 2,54 (1,37) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 340 000 (-45 000) 2,40 (-0,31) 340 000 (-45 000) 2,40 (-0,31) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 2 472 0,02 (0,01) 2 472 0,02 (0,01) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 156 000 (-41 000) 1,10 (-0,29) 156 000 (-41 000) 1,10 (-0,29) 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 61 509 (-11 380) 0,43 (-0,08) 61 509 (-11 380) 0,43 (-0,08) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 26 413 (-15 524) 0,19 (0,19) 26 413 (-15 524) 0,19 (0,19) 2017-12-31
MetLife OFE portfel 467 000 (-221 768) 3,30 (-1,56) 467 000 (-221 765) 3,30 (-1,56) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 729 (-2 178) 0,02 (-0,01) 2 729 (-2 178) 0,02 (-0,01) 2017-12-31
Generali OFE portfel 364 000 2,57 364 000 2,57 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 48 394 (-2 164) 0,34 (-0,01) 48 394 (-2 164) 0,34 (-0,01) 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 83 215 (-264 742) 0,59 (-1,86) 83 215 (-264 742) 0,59 (-1,86) 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 3 564 0,03 3 564 0,03 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 23 076 (17 780) 0,16 (0,13) 23 076 (17 780) 0,16 (0,13) 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 622 000 (-75 474) 4,39 (-0,53) 622 000 (-75 474) 4,39 (-0,53) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 155 477 (43 820) 1,10 (0,32) 155 477 (43 820) 1,10 (0,32) 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 369 000 (27 000) 2,60 (0,19) 369 000 (27 000) 2,60 (0,19) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 4 342 (-513) 0,03 (0,03) 4 342 (-513) 0,03 (0,03) 2017-12-31
Aegon OFE portfel 652 000 (304 043) 4,60 (2,14) 652 000 (303 000) 4,60 (2,14) 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 416 799 (-201) 10,00 1 416 799 (-201) 10,00 2017-09-08
Immersion Capital 748 776 5,28 748 776 5,28 2017-08-04
NN OFE portfel 1 417 000 (-1 649) 10,00 (-0,01) 1 417 000 (-1 649) 10,00 (-0,01) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 932 000 (35 222) 13,64 (0,25) 1 932 000 (35 222) 13,64 (0,25) 2016-12-31
Oleksowicz Krzysztof 3 726 721 (-755 550) 26,30 (-5,33) 3 726 721 (-755 550) 26,30 (-5,33) 2016-09-12
NN OFE 1 418 649 (11 576) 10,01 (0,08) 1 418 649 (11 576) 10,01 (0,08) 2016-09-12
Aviva OFE Aviva Santander 1 896 778 (202 778) 13,39 (1,43) 1 896 778 (202 778) 13,39 (1,43) 2016-09-12
NN OFE ZWZ 1 407 073 (303 073) 9,93 (2,14) 1 407 073 (303 073) 9,93 (2,14) 2016-06-16
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 694 000 (10 000) 11,96 (0,08) 1 694 000 (10 000) 11,96 (0,08) 2016-06-16
AXA Polska OFE 697 474 (-95 526) 4,92 (-0,67) 697 474 (-95 526) 4,92 (-0,67) 2016-03-01
MetLife OFE 688 768 (-20 232) 4,86 (-0,14) 688 765 (-20 235) 4,86 (-0,14) 2015-03-02
PZU OFE Złota Jesień 166 000 1,17 (0,17) 166 000 1,17 (0,17) 2014-12-31
PZU OFE Złota Jesień 166 000 1,00 166 000 1,00 2014-12-31
PKO BP Bankowy OFE 385 000 2,71 (0,71) 385 000 2,71 (0,71) 2014-12-31
PKO BP Bankowy OFE 385 000 2,00 385 000 2,00 2014-12-31
OFE Pocztylion 197 000 1,39 (0,39) 197 000 1,39 (0,39) 2014-12-31
OFE Pocztylion 197 000 1,00 197 000 1,00 2014-12-31
NN OFE 1 104 000 (4 000) 7,79 (0,03) 1 104 000 (4 000) 7,79 (0,03) 2014-12-31
MetLife OFE 709 000 (-194 347) 5,00 (-1,37) 709 000 (-194 347) 5,00 (-1,37) 2014-12-31
Esaliens TFI SA zarządzane fundusze 347 957 2,45 (0,45) 347 957 2,45 (0,45) 2014-12-31
Esaliens TFI SA zarządzane fundusze 347 957 2,00 347 957 2,00 2014-12-31
AXA Polska OFE 793 000 (79 084) 5,59 (0,56) 793 000 (79 084) 5,59 (0,56) 2014-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 684 000 (254 393) 11,88 (1,79) 1 684 000 (254 393) 11,88 (1,79) 2014-12-31
Allianz Polska OFE 342 000 2,41 (0,41) 342 000 2,41 (0,41) 2014-12-31
Allianz Polska OFE 342 000 2,00 342 000 2,00 2014-12-31
Aegon OFE 347 957 2,46 (0,46) 349 000 2,46 (0,46) 2014-12-31
Aegon OFE 347 957 2,00 349 000 2,00 2014-12-31
TFI PZU SA zarządzane fundusze 4 543 0,03 (0,03) 4 543 0,03 (0,03) 2014-06-30
TFI PZU SA zarządzane fundusze 4 543 0,00 4 543 0,00 2014-06-30
TFI Allianz Polska SA zarządzane fundusze 21 465 0,15 (0,15) 21 465 0,15 (0,15) 2014-06-30
TFI Allianz Polska SA zarządzane fundusze 21 465 0,00 21 465 0,00 2014-06-30
Skarbiec TFI SA zarządzane fundusze 63 349 0,44 (0,44) 63 349 0,44 (0,44) 2014-06-30
Skarbiec TFI SA zarządzane fundusze 63 349 0,00 63 349 0,00 2014-06-30
Santander TFI SA zarządzane fundusze 146 790 1,03 (0,03) 146 790 1,03 (0,03) 2014-06-30
Santander TFI SA zarządzane fundusze 146 790 1,00 146 790 1,00 2014-06-30
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 14 094 0,09 (0,09) 14 094 0,09 (0,09) 2014-06-30
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 14 094 0,00 14 094 0,00 2014-06-30
Quercus TFI SA zarządzane fundusze 8 758 0,06 (0,06) 8 758 0,06 (0,06) 2014-06-30
Quercus TFI SA zarządzane fundusze 8 758 0,00 8 758 0,00 2014-06-30
Pekao Alliance TFI SA zarządzane fundusze 149 208 1,05 (0,05) 149 208 1,05 (0,05) 2014-06-30
Pekao Alliance TFI SA zarządzane fundusze 149 208 1,00 149 208 1,00 2014-06-30
Opera TFI SA zarządzane fundusze 2 472 0,01 (0,01) 2 472 0,01 (0,01) 2014-06-30
Opera TFI SA zarządzane fundusze 2 472 0,00 2 472 0,00 2014-06-30
Open Finance TFI SA zarządzane fundusze 3 602 0,02 (0,02) 3 602 0,02 (0,02) 2014-06-30
Open Finance TFI SA zarządzane fundusze 3 602 0,00 3 602 0,00 2014-06-30
Noble Funds TFI SA zarządzane fundusze 72 889 0,51 (0,51) 72 889 0,51 (0,51) 2014-06-30
Noble Funds TFI SA zarządzane fundusze 72 889 0,00 72 889 0,00 2014-06-30
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 143 778 1,01 (0,01) 143 778 1,01 (0,01) 2014-06-30
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 143 778 1,00 143 778 1,00 2014-06-30
Millennium TFI SA zarządzane fundusze 41 937 0,00 (-0,29) 41 937 0,00 (-0,29) 2014-06-30
Millennium TFI SA zarządzane fundusze 41 937 0,29 41 937 0,29 2014-06-30
Ipopema TFI SA zarządzane fundusze 4 907 0,03 (0,03) 4 907 0,03 (0,03) 2014-06-30
Ipopema TFI SA zarządzane fundusze 4 907 0,00 4 907 0,00 2014-06-30
Investors TFI SA zarządzane fundusze 34 478 0,24 (0,24) 34 478 0,24 (0,24) 2014-06-30
Investors TFI SA zarządzane fundusze 34 478 0,00 34 478 0,00 2014-06-30
Generali Investments TFI SA zarządzane fundusze 50 558 0,35 (0,35) 50 558 0,35 (0,35) 2014-06-30
Generali Investments TFI SA zarządzane fundusze 50 558 0,00 50 558 0,00 2014-06-30
AXA TFI SA zarządzane fundusze 5 296 0,03 (0,03) 5 296 0,03 (0,03) 2014-06-30
AXA TFI SA zarządzane fundusze 5 296 0,00 5 296 0,00 2014-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA zarządzane fundusze 111 657 0,78 (0,78) 111 657 0,78 (0,78) 2014-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA zarządzane fundusze 111 657 0,00 111 657 0,00 2014-06-30
Altus SA zarządzane fundusze 2 632 0,01 (0,01) 2 632 0,01 (0,01) 2014-06-30
Altus SA zarządzane fundusze 2 632 0,00 2 632 0,00 2014-06-30
AgioFunds TFI SA zarządzane fundusze 4 855 0,00 (-0,03) 4 855 0,00 (-0,03) 2014-06-30
AgioFunds TFI SA zarządzane fundusze 4 855 0,03 4 855 0,03 2014-06-30
Oliszewski Andrzej 1 302 370 (370) 9,19 (0,01) 1 302 370 (370) 9,19 (0,01) 2013-09-09
Oliszewski Andrzej 1 302 000 (-50 370) 9,18 (-0,36) 1 302 000 (-50 370) 9,18 (-0,36) 2013-09-09
Oliszewski Andrzej 1 352 370 (-50 000) 9,54 (-0,35) 1 352 370 (-50 000) 9,54 (-0,35) 2013-05-24
Soszyński Krzysztof 9 834 0,06 (0,06) 9 834 0,06 (0,06) 2013-01-22
Soszyński Krzysztof 9 834 (-30 000) 0,00 (-0,28) 9 834 (-30 000) 0,00 (-0,28) 2013-01-22
Oliszewski Andrzej 1 402 370 (-30 000) 9,89 (-0,21) 1 402 370 (-30 000) 9,89 (-0,21) 2013-01-22
Milewski Wojciech 2 500 0,00 (-0,01) 2 500 0,00 (-0,01) 2013-01-22
Milewski Wojciech 2 500 (-30 000) 0,01 (-0,21) 2 500 (-30 000) 0,01 (-0,21) 2013-01-22
Kierzek Robert 29 834 0,21 (0,21) 29 834 0,21 (0,21) 2013-01-22
Kierzek Robert 29 834 (-10 000) 0,00 (-0,28) 29 834 (-10 000) 0,00 (-0,28) 2013-01-22
Aviva OFE Aviva Santander 1 429 607 (-70 393) 10,09 (-0,49) 1 429 607 (-70 393) 10,09 (-0,49) 2013-01-18
Aviva OFE Aviva Santander 1 500 000 (196 753) 10,58 (1,39) 1 500 000 (196 753) 10,58 (1,39) 2013-01-18
Oleksowicz Krzysztof 4 482 271 (10 000) 31,63 (0,07) 4 482 271 (10 000) 31,63 (0,07) 2012-11-20
Oleksowicz Krzysztof 4 472 271 (-210 000) 31,56 (-2,14) 4 472 271 (-210 000) 31,56 (-2,14) 2012-11-20
AXA Polska OFE 713 916 (-183 861) 5,03 (-1,30) 713 916 (-183 861) 5,03 (-1,30) 2012-09-26
AXA Polska OFE 897 777 6,33 897 777 6,33 2012-09-26
Soszyński Krzysztof 39 834 (-35 000) 0,28 (-0,26) 39 834 (-35 000) 0,28 (-0,26) 2012-05-15
Oliszewski Andrzej 1 432 370 (-30 000) 10,10 (-0,22) 1 432 370 (-30 000) 10,10 (-0,22) 2012-05-15
Milewski Wojciech 32 500 (-35 000) 0,22 (-0,27) 32 500 (-35 000) 0,22 (-0,27) 2011-11-30
Kraska Piotr 32 500 0,00 (-0,22) 32 500 0,00 (-0,22) 2011-11-30
Kraska Piotr 32 500 (-35 000) 0,22 (-0,27) 32 500 (-35 000) 0,22 (-0,27) 2011-11-30
Kierzek Robert 39 834 (-35 000) 0,28 (-0,26) 39 834 (-35 000) 0,28 (-0,26) 2011-11-30
Oliszewski Andrzej 1 462 370 (-40 000) 10,32 (-0,61) 1 462 370 (-40 000) 10,32 (-0,61) 2011-10-06
NN OFE 1 100 000 (-114 728) 7,76 (-0,81) 1 100 000 (-114 728) 7,76 (-0,81) 2011-05-16
NN OFE 1 214 728 (27 297) 8,57 (0,03) 1 214 728 (27 297) 8,57 (0,03) 2011-05-16
MetLife OFE 903 347 (123 347) 6,37 (0,87) 903 347 (123 347) 6,37 (0,87) 2011-05-16
MetLife OFE 780 000 (-227 628) 5,50 (-1,75) 780 000 (-227 628) 5,50 (-1,75) 2011-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 1 303 247 (404 284) 9,19 (2,72) 1 303 247 (404 284) 9,19 (2,72) 2011-05-16
Ogółem 14 168 100 (274 666) 0 14 168 100 (274 666) 0 2010-11-05
Oleksowicz Krzysztof 4 682 271 33,70 (0,66) 4 682 271 33,70 (0,66) 2010-08-16
Oleksowicz Krzysztof 4 682 271 (-290 000) 33,04 (-2,74) 4 682 271 (-290 000) 33,04 (-2,74) 2010-08-16
NN OFE 1 187 431 8,54 (0,16) 1 187 431 8,54 (0,16) 2010-05-17
NN OFE 1 187 431 (442 089) 8,38 (2,94) 1 187 431 (442 089) 8,38 (2,94) 2010-05-17
MetLife OFE 1 007 628 7,25 (0,14) 1 007 628 7,25 (0,14) 2010-05-17
MetLife OFE 1 007 628 (-115 174) 7,11 (-1,06) 1 007 628 (-115 174) 7,11 (-1,06) 2010-05-17
Aviva OFE Aviva Santander 898 963 6,47 (0,13) 898 963 6,47 (0,13) 2010-05-17
Aviva OFE Aviva Santander 898 963 (202 856) 6,34 (1,28) 898 963 (202 856) 6,34 (1,28) 2010-05-17
Soszyński Krzysztof 74 834 0,54 (0,01) 74 834 0,54 (0,01) 2010-03-01
Soszyński Krzysztof 74 834 0,53 (0,53) 74 834 0,53 (0,53) 2010-03-01
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 499 272 2,99 (-0,64) 499 272 2,99 (-0,64) 2010-03-01
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 499 272 3,63 (0,04) 499 272 3,63 (0,04) 2010-03-01
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 499 272 (-25 000) 3,59 (-0,22) 499 272 (-25 000) 3,59 (-0,22) 2010-03-01
Oleksowicz Maciej 0 (-20 000) 0,00 (-0,14) 0 (-20 000) 0,00 (-0,14) 2010-03-01
Milewski Wojciech 67 500 0,49 (0,01) 67 500 0,49 (0,01) 2010-03-01
Milewski Wojciech 67 500 0,48 (0,48) 67 500 0,48 (0,48) 2010-03-01
Kraska Piotr 67 500 0,49 (0,01) 67 500 0,49 (0,01) 2010-03-01
Kraska Piotr 67 500 0,48 (0,48) 67 500 0,48 (0,48) 2010-03-01
Kierzek Robert 74 834 0,54 (0,01) 74 834 0,54 (0,01) 2010-03-01
Kierzek Robert 74 834 0,53 (0,53) 74 834 0,53 (0,53) 2010-03-01
Oliszewski Andrzej 1 502 370 10,93 (0,12) 1 502 370 10,93 (0,12) 2010-01-13
Oliszewski Andrzej 1 502 370 10,81 (0,21) 1 502 370 10,81 (0,21) 2010-01-13
Oliszewski Andrzej 1 502 370 (-42 000) 10,60 (-0,64) 1 502 370 (-42 000) 10,60 (-0,64) 2010-01-13
Ogółem 13 893 434 (157 334) 0 13 893 434 (157 334) 0 2009-12-21
Soszyński Krzysztof 0 (-29 500) 0,00 (-0,21) 0 (-29 500) 0,00 (-0,21) 2009-11-06
Milewski Wojciech 0 (-6 970) 0,00 (-0,05) 0 (-6 970) 0,00 (-0,05) 2009-11-06
Kraska Piotr 0 (-30 000) 0,00 (-0,21) 0 (-30 000) 0,00 (-0,21) 2009-11-06
Kierzek Robert 0 (-17 630) 0,00 (-0,12) 0 (-17 630) 0,00 (-0,12) 2009-11-06
Aviva OFE Aviva Santander 696 107 5,06 (0,05) 696 107 5,06 (0,05) 2009-08-12
Aviva OFE Aviva Santander 696 107 5,01 696 107 5,01 2009-08-12
Soszyński Krzysztof 29 500 0,21 29 500 0,21 2009-06-30
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 524 272 (-28 500) 3,81 (-0,22) 524 272 (-28 500) 3,81 (-0,22) 2009-06-30
Milewski Wojciech 6 970 0,05 6 970 0,05 2009-06-30
MetLife OFE 1 122 802 8,17 (0,09) 1 122 802 8,17 (0,09) 2009-06-30
MetLife OFE 1 122 802 (60 032) 8,08 (0,33) 1 122 802 (60 032) 8,08 (0,33) 2009-06-30
Kraska Piotr 30 000 0,21 30 000 0,21 2009-06-30
Kierzek Robert 17 630 (11 430) 0,12 (0,07) 17 630 (11 430) 0,12 (0,07) 2009-06-30
Oliszewski Andrzej 1 544 370 (28 500) 11,24 (0,18) 1 544 370 (28 500) 11,24 (0,18) 2009-03-17
Ogółem 13 736 100 (40 000) 0 13 736 100 (40 000) 0 2008-12-03
Oliszewski Andrzej 1 515 870 (3 290) 11,06 (0,02) 1 515 870 (3 290) 11,06 (0,02) 2008-10-20
Oliszewski Andrzej 1 512 580 (12 580) 11,04 (0,09) 1 512 580 (12 580) 11,04 (0,09) 2008-10-15
Oleksowicz Maciej 20 000 0,14 20 000 0,14 2008-08-29
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 552 772 (-1 732) 4,03 (-0,01) 552 772 (-1 732) 4,03 (-0,01) 2008-07-25
NN OFE 745 342 5,44 (0,08) 745 342 5,44 (0,08) 2008-06-30
NN OFE 745 342 (36 448) 5,36 (0,19) 745 342 (36 448) 5,36 (0,19) 2008-06-30
MetLife OFE 1 062 770 7,75 (7,75) 1 062 770 7,75 (7,75) 2008-06-30
Aurantia sp. z o.o. sp.k. 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 2008-04-04
Aurantia sp. z o.o. sp.k. 950 000 6,93 (6,93) 950 000 6,93 (6,93) 2008-04-04
NN OFE 708 894 (272 893) 5,17 (1,99) 708 894 (272 893) 5,17 (1,99) 2008-04-03
NN OFE 436 001 3,18 436 001 3,18 2008-04-02
Grabowiecki Jerzy 0 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 2008-03-31
Aurantia sp. z o.o. sp.k. 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 2008-03-31
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 554 504 (-50 000) 4,04 (-0,37) 554 504 (-50 000) 4,04 (-0,37) 2008-03-27
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 604 504 (50 000) 4,41 (-0,28) 604 504 (50 000) 4,41 (-0,28) 2008-03-21
Oleksowicz Krzysztof 4 972 271 35,78 (-0,52) 4 972 271 35,78 (-0,52) 2008-03-21
Oleksowicz Krzysztof 4 972 271 (-6 000) 36,30 (-5,81) 4 972 271 (-6 000) 36,30 (-5,81) 2008-03-21
Grabowiecki Jerzy 950 000 6,93 950 000 6,93 2008-03-21
MetLife OFE 0 (-700 000) 0,00 (-5,11) 0 (-700 000) 0,00 (-5,11) 2008-03-18
Aurantia sp. z o.o. sp.k. 950 000 6,93 950 000 6,93 2008-03-18
Oliszewski Andrzej 1 500 000 (-105 000) 10,95 (-0,76) 1 500 000 (-105 000) 10,95 (-0,76) 2008-02-29
Ogółem 13 696 100 (1 875 000) 0 13 696 100 (1 875 000) 0 2008-02-29
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 554 504 4,69 (0,65) 554 504 4,69 (0,65) 2008-02-08
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 554 504 (-50 000) 4,04 (-1,07) 554 504 (-50 000) 4,04 (-1,07) 2008-02-08
MetLife OFE 700 000 5,11 700 000 5,11 2007-12-31
Artio Global Management LLC 584 769 (-18 206) 4,94 (-0,16) 584 769 (-18 206) 4,94 (-0,16) 2007-10-24
Artio Global Management LLC 602 975 (-383 597) 5,10 (-3,24) 602 975 (-383 597) 5,10 (-3,24) 2007-10-23
Artio Global Management LLC 986 572 8,34 986 572 8,34 2007-08-14
American Life Insurance Company przez AIG OFE 600 000 5,07 (0,69) 600 000 5,07 (0,69) 2007-08-07
American Life Insurance Company przez AIG OFE 600 000 (6 928) 4,38 (-0,63) 600 000 (6 928) 4,38 (-0,63) 2007-08-07
American Life Insurance Company przez AIG OFE 593 072 5,01 593 072 5,01 2006-10-19
Oleksowicz Michał 720 000 6,09 (0,84) 720 000 6,09 (0,84) 2006-03-31
Oleksowicz Michał 720 000 5,25 (0,25) 720 000 5,25 (0,25) 2006-03-31
Oleksowicz Michał 720 000 (-80 000) 5,00 (-1,76) 720 000 (-80 000) 5,00 (-1,76) 2006-03-31
Oliszewski Andrzej 1 605 000 11,71 (-1,86) 1 605 000 11,71 (-1,86) 2005-06-02
Oliszewski Andrzej 1 605 000 (2 000) 13,57 (0,01) 1 605 000 (2 000) 13,57 (0,01) 2005-06-02
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 604 504 (-195 496) 5,11 (-1,65) 604 504 (-195 496) 5,11 (-1,65) 2005-02-08
Aviva Investors Poland SA 10 419 (-582 890) 0,08 (-4,93) 10 419 (-582 890) 0,08 (-4,93) 2004-11-04
Oliszewski Andrzej 1 603 000 (3 000) 13,56 (0,03) 1 603 000 (3 000) 13,56 (0,03) 2004-10-20
Oleksowicz Krzysztof 4 978 271 42,11 (5,77) 4 978 271 42,11 (5,77) 2004-10-14
Oleksowicz Krzysztof 4 978 271 (3 447) 36,34 (-5,74) 4 978 271 (3 447) 36,34 (-5,74) 2004-10-14
Kierzek Robert 6 200 0,05 6 200 0,05 2004-10-12
Aviva Investors Poland SA 593 309 5,01 593 309 5,01 2004-07-23
Oleksowicz Krzysztof 4 974 824 (1 500) 42,08 (0,01) 4 974 824 (1 500) 42,08 (0,01) 2004-07-21
Oleksowicz Krzysztof 4 973 324 (2 000) 42,07 (0,02) 4 973 324 (2 000) 42,07 (0,02) 2004-07-16
Oleksowicz Krzysztof 4 971 324 (1 000) 42,05 (0,01) 4 971 324 (4 481 000) 42,05 (37,91) 2004-07-13
Oleksowicz Krzysztof 4 970 324 (80 000) 42,04 (0,68) 490 324 (-4 400 000) 4,14 (-37,22) 2004-06-22
Oleksowicz Krzysztof 4 890 324 (1 500) 41,36 (0,01) 4 890 324 (1 500) 41,36 (0,01) 2004-06-18
Oleksowicz Krzysztof 4 888 824 (7 000) 41,35 (0,06) 4 888 824 (7 000) 41,35 (0,06) 2004-06-14
Oleksowicz Krzysztof 4 881 824 (-1 000) 41,29 (-0,01) 4 881 824 (-1 000) 41,29 (-0,01) 2004-06-08
Oleksowicz Krzysztof 4 882 824 (9 000) 41,30 (0,08) 4 882 824 (9 000) 41,30 (0,08) 2004-06-08
Oleksowicz Krzysztof 4 873 824 (13 700) 41,22 (0,11) 4 873 824 (13 700) 41,22 (0,11) 2004-06-07
Oleksowicz Krzysztof 4 860 124 (2 000) 41,11 (0,02) 4 860 124 (2 000) 41,11 (0,02) 2004-06-02
Oleksowicz Krzysztof 4 858 124 (3 641) 41,09 (0,03) 4 858 124 (3 641) 41,09 (0,03) 2004-06-01
Oleksowicz Krzysztof 4 854 483 (-3 060) 41,06 (-0,03) 4 854 483 (-3 060) 41,06 (-0,03) 2004-05-27
Oleksowicz Krzysztof 4 857 543 (57 543) 41,09 (0,49) 4 857 543 (57 543) 41,09 (0,49) 2004-05-27
Oliszewski Andrzej 1 600 000 13,53 1 600 000 13,53 2004-02-17
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 800 000 6,76 800 000 6,76 2004-02-17
Oleksowicz Michał 800 000 6,76 800 000 6,76 2004-02-17
Oleksowicz Krzysztof 4 800 000 40,60 4 800 000 40,60 2004-02-17
Ogółem 11 821 100 0 11 821 100 0 2004-02-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2019-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2018-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2016-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2016-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2014-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2014-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2012-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2008-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,69 zł
2008-08-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,69 zł
2007-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2007-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2005-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2005-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.