566,0000 zł
-2,41% -14,0000 zł
Inter Cars SA (CAR)

Akcjonariat - INTERCARS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 019 144 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 14 168 100 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 714 708
Liczba głosów na WZA: 14 168 100 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,57%
Kapitał akcyjny: 28 336 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 714 708
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Oleksowicz Maciej poprzez OK Automotive Investments BV 3 726 721 (26,30%) 3 726 721 (26,30%) 2020-12-31 -
Drugi Allianz Polska OFE wraz z Allianz OFE i Allianz DFE 2 074 162 (14,63%) 2 074 162 (14,63%) 2023-01-04 ABG, NFT, OVO, HRS, ACP, EUR, PZU, PTG, DVL, UNI, PKP, LVC, KGH, PEP, SKA, KTY, AML, GTC, IZS, SNK, ENE, OPL, PKO, RMK, VRC, ABE, WWL, KGN, ELT, NWG, ABS, FMF, SEL, TAR, MIL, BDX, DCR, ZEP, FRO, ERB, ARH, AMC, ECH, ASE, ALR, NVA, MLG, BFT, CIE, PHN, CCC, AMB, PEO, ING, SON, FTE, RVU, DOM, APT, KRU, WPL
NN OFE portfel, ZWZ 1 716 000 (12,11%) 1 716 000 (12,11%) 2022-05-31 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, CCC, DCR, MBR, DVL, QRS, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, AML, LVC, DAT, SNK, MPH, KGL, TOR, ICE, SLV, 11B, FRO, BFT, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, CMP, KRU, CTX, MOC, TRN
Oliszewski Andrzej ZWZ 1 302 370 (9,19%) 1 302 370 (9,19%) 2016-06-16 -
PTE Generali SA portfel 895 455 (6,32%) 895 455 (6,32%) 2023-02-01 CMP, BFT, DVL, CMR, EUR, KTY, ALR, SWG, KRU, WWL, SNK, NVA, OND, PKP, ZUE, NWG, CLN, MLG, MNC, ABS, OTS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria F3 157 334
2,00 13 893 434
27 786 868,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-14

2009-12-21
realizacja oferty menedżerskiej 40 000
2,00 13 736 100
27 472 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-03
seria A - akcje założycielskie 1999-05-17 4 000
400 000,00
100,00 100,00 4 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
1999-05-28
2004-05-26
seria B - subskrypcja prywatna 1999-08-05 153 912
15 391 200,00
100,00 100,00 157 912
15 791 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
1999-08-18
2004-05-06
seria C - subskrypcja prywatna 1999-08-24 2 088
208 800,00
100,00 100,00 160 000
16 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
1999-09-29
2004-05-26
seria D - 01 NFI, NFI Fortuna 2001-08-10 43 077
14 756 026,35
100,00 342,55 203 077
20 307 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
2001-08-28
2004-05-26
seria E - 01 NFI, NFI Fortuna cena: równowartość 104,96 USD 2002-04-09 33 345
100,00 236 422
23 642 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
2002-06-06
2004-05-26
split 1:50 2004-02-17
2,00 11 821 100
23 642 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-18
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2006-12-08 472 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - połączeniowa: akcjonariusze JC Auto SA 1 akcja Inter Cars SA za 4 Akcje JC Auto SA 2007-11-14 1 875 000
2,00 13 696 100
27 392 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-29
2008-03-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 1 617 078 (300 279) 11,41 (2,12) 1 617 078 (300 279) 11,41 (2,12) 2022-02-15
Immersion Capital ZWZ 422 061 (-326 715) 2,98 (-2,30) 422 061 (-326 715) 2,98 (-2,30) 2022-02-15
Oleksowicz Krzysztof poprzez OK Automotive Investments BV 0 (-3 726 721) 0,00 (-26,30) 0 (-3 726 721) 0,00 (-26,30) 2020-12-31
Drugi Allianz Polska OFE ZWZ 2 122 000 (80 745) 14,97 (0,57) 2 122 000 (80 745) 14,97 (0,57) 2020-06-08
Uniqa OFE portfel 622 474 (474) 4,39 622 474 (474) 4,39 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 299 024 (-40 976) 2,11 (-0,29) 299 024 (-40 976) 2,11 (-0,29) 2018-12-31
NNLife OFE portfel 467 877 (877) 3,30 467 877 (877) 3,30 2018-12-31
NN OFE portfel 1 316 799 (-100 000) 9,29 (-0,71) 1 316 799 (-100 000) 9,29 (-0,71) 2018-12-31
Generali OFE portfel 364 552 (552) 2,57 364 552 (552) 2,57 2018-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 2 041 255 (56 255) 14,40 (0,39) 2 041 255 (56 255) 14,40 (0,39) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 370 061 (1 061) 2,61 (0,01) 370 061 (1 061) 2,61 (0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfel 677 668 (25 668) 4,78 (0,18) 677 668 (25 668) 4,78 (0,18) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 6 726 (381) 0,05 6 726 (381) 0,05 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 2 472 0,02 2 472 0,02 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 78 038 (16 529) 0,55 (0,12) 78 038 (16 529) 0,55 (0,12) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 348 (-381) 0,02 2 348 (-381) 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 30 304 (-18 090) 0,21 (-0,13) 30 304 (-18 090) 0,21 (-0,13) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 67 615 (-15 600) 0,48 (-0,11) 67 615 (-15 600) 0,48 (-0,11) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 4 004 (-338) 0,03 4 004 (-338) 0,03 2018-06-30
Drugi Allianz Polska OFE ZWZ 1 985 000 (53 000) 14,01 (0,37) 1 985 000 (53 000) 14,01 (0,37) 2018-06-21
Uniqa OFE portfel 622 000 (-75 474) 4,39 (-0,53) 622 000 (-75 474) 4,39 (-0,53) 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 121 (-3 422) 0,01 (0,01) 1 121 (-3 422) 0,01 (0,01) 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 133 299 (111 834) 0,94 (0,94) 133 299 (111 834) 0,94 (0,94) 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 8 700 (-5 394) 0,06 (0,06) 8 700 (-5 394) 0,06 (0,06) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 6 345 (-2 413) 0,05 (0,05) 6 345 (-2 413) 0,05 (0,05) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 340 000 (-45 000) 2,40 (0,40) 340 000 (-45 000) 2,40 (0,40) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 2 472 0,02 (0,02) 2 472 0,02 (0,02) 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 61 509 (-11 380) 0,43 (0,43) 61 509 (-11 380) 0,43 (0,43) 2017-12-31
NNLife OFE portfel 467 000 (-221 768) 3,30 (-1,56) 467 000 (-221 765) 3,30 (-1,56) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 729 (-2 178) 0,02 (0,02) 2 729 (-2 178) 0,02 (0,02) 2017-12-31
Generali OFE portfel 364 000 2,57 364 000 2,57 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 48 394 (-2 164) 0,34 (0,34) 48 394 (-2 164) 0,34 (0,34) 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 83 215 (-264 742) 0,59 (-1,41) 83 215 (-264 742) 0,59 (-1,41) 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 369 000 (27 000) 2,60 (0,60) 369 000 (27 000) 2,60 (0,60) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 4 342 (-513) 0,03 (0,03) 4 342 (-513) 0,03 (0,03) 2017-12-31
Aegon OFE portfel 652 000 (304 043) 4,60 (2,60) 652 000 (303 000) 4,60 (2,60) 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 416 799 (-201) 10,00 1 416 799 (-201) 10,00 2017-09-08
Immersion Capital 748 776 5,28 748 776 5,28 2017-08-04
NN OFE portfel 1 417 000 (-1 649) 10,00 (-0,01) 1 417 000 (-1 649) 10,00 (-0,01) 2016-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 1 932 000 (35 222) 13,64 (0,25) 1 932 000 (35 222) 13,64 (0,25) 2016-12-31
Oleksowicz Krzysztof poprzez OK Automotive Investments BV 3 726 721 26,30 3 726 721 26,30 2016-12-19
Oleksowicz Krzysztof 3 726 721 (-755 550) 26,30 (-5,33) 3 726 721 (-755 550) 26,30 (-5,33) 2016-09-12
NN OFE 1 418 649 (11 576) 10,01 (0,08) 1 418 649 (11 576) 10,01 (0,08) 2016-09-12
Drugi Allianz Polska OFE 1 896 778 (202 778) 13,39 (1,43) 1 896 778 (202 778) 13,39 (1,43) 2016-09-12
NN OFE ZWZ 1 407 073 (303 073) 9,93 (2,14) 1 407 073 (303 073) 9,93 (2,14) 2016-06-16
Drugi Allianz Polska OFE ZWZ 1 694 000 (10 000) 11,96 (0,08) 1 694 000 (10 000) 11,96 (0,08) 2016-06-16
Uniqa OFE 697 474 (-95 526) 4,92 (-0,67) 697 474 (-95 526) 4,92 (-0,67) 2016-03-01
NNLife OFE 688 768 (-20 232) 4,86 (-0,14) 688 765 (-20 235) 4,86 (-0,14) 2015-03-02
Uniqa OFE 793 000 (79 084) 5,59 (0,56) 793 000 (79 084) 5,59 (0,56) 2014-12-31
PKO BP Bankowy OFE 385 000 2,00 385 000 2,00 2014-12-31
NNLife OFE 709 000 (-194 347) 5,00 (-1,37) 709 000 (-194 347) 5,00 (-1,37) 2014-12-31
NN OFE 1 104 000 (-110 728) 7,79 (-0,78) 1 104 000 (-110 728) 7,79 (-0,78) 2014-12-31
Esaliens TFI SA zarządzane fundusze 347 957 2,00 347 957 2,00 2014-12-31
Drugi Allianz Polska OFE 1 684 000 (254 393) 11,88 (1,79) 1 684 000 (254 393) 11,88 (1,79) 2014-12-31
Allianz Polska OFE 342 000 2,00 342 000 2,00 2014-12-31
Aegon OFE 347 957 2,00 349 000 2,00 2014-12-31
TFI PZU SA zarządzane fundusze 4 543 0,00 4 543 0,00 2014-06-30
TFI Allianz Polska SA zarządzane fundusze 21 465 0,00 21 465 0,00 2014-06-30
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 14 094 0,00 14 094 0,00 2014-06-30
Quercus TFI SA zarządzane fundusze 8 758 0,00 8 758 0,00 2014-06-30
Opera TFI SA zarządzane fundusze 2 472 0,00 2 472 0,00 2014-06-30
Open Finance TFI SA zarządzane fundusze 3 602 0,00 3 602 0,00 2014-06-30
Noble Funds TFI SA zarządzane fundusze 72 889 0,00 72 889 0,00 2014-06-30
Ipopema TFI SA zarządzane fundusze 4 907 0,00 4 907 0,00 2014-06-30
Investors TFI SA zarządzane fundusze 34 478 0,00 34 478 0,00 2014-06-30
Generali Investments TFI SA zarządzane fundusze 50 558 0,00 50 558 0,00 2014-06-30
Altus SA zarządzane fundusze 2 632 0,00 2 632 0,00 2014-06-30
AgioFunds TFI SA zarządzane fundusze 4 855 0,00 4 855 0,00 2014-06-30
Oliszewski Andrzej 1 302 000 (-370) 9,18 (-0,01) 1 302 000 (-370) 9,18 (-0,01) 2013-09-09
Oliszewski Andrzej 1 302 370 (-50 000) 9,19 (-0,35) 1 302 370 (-50 000) 9,19 (-0,35) 2013-09-09
Oliszewski Andrzej 1 352 370 (-50 000) 9,54 (-0,35) 1 352 370 (-50 000) 9,54 (-0,35) 2013-05-24
Soszyński Krzysztof 9 834 (-30 000) 0,00 (-0,28) 9 834 (-30 000) 0,00 (-0,28) 2013-01-22
Oliszewski Andrzej 1 402 370 (-30 000) 9,89 (-0,21) 1 402 370 (-30 000) 9,89 (-0,21) 2013-01-22
Milewski Wojciech 2 500 (-30 000) 0,00 (-0,22) 2 500 (-30 000) 0,00 (-0,22) 2013-01-22
Kierzek Robert 29 834 (-10 000) 0,00 (-0,28) 29 834 (-10 000) 0,00 (-0,28) 2013-01-22
Drugi Allianz Polska OFE 1 429 607 (-70 393) 10,09 (-0,49) 1 429 607 (-70 393) 10,09 (-0,49) 2013-01-18
Drugi Allianz Polska OFE 1 500 000 (196 753) 10,58 (1,39) 1 500 000 (196 753) 10,58 (1,39) 2013-01-18
Oleksowicz Krzysztof 4 482 271 (10 000) 31,63 (0,07) 4 482 271 (10 000) 31,63 (0,07) 2012-11-20
Oleksowicz Krzysztof 4 472 271 (-210 000) 31,56 (-2,14) 4 472 271 (-210 000) 31,56 (-2,14) 2012-11-20
Uniqa OFE 713 916 (-183 861) 5,03 (-1,30) 713 916 (-183 861) 5,03 (-1,30) 2012-09-26
Uniqa OFE 897 777 6,33 897 777 6,33 2012-09-26
Soszyński Krzysztof 39 834 (-35 000) 0,28 (-0,26) 39 834 (-35 000) 0,28 (-0,26) 2012-05-15
Oliszewski Andrzej 1 432 370 (-30 000) 10,10 (-0,22) 1 432 370 (-30 000) 10,10 (-0,22) 2012-05-15
Milewski Wojciech 32 500 (-35 000) 0,22 (-0,27) 32 500 (-35 000) 0,22 (-0,27) 2011-11-30
Kraska Piotr 32 500 (-35 000) 0,00 (-0,49) 32 500 (-35 000) 0,00 (-0,49) 2011-11-30
Kierzek Robert 39 834 (-35 000) 0,28 (-0,26) 39 834 (-35 000) 0,28 (-0,26) 2011-11-30
Oliszewski Andrzej 1 462 370 (-40 000) 10,32 (-0,61) 1 462 370 (-40 000) 10,32 (-0,61) 2011-10-06
NNLife OFE 903 347 (123 347) 6,37 (0,87) 903 347 (123 347) 6,37 (0,87) 2011-05-16
NNLife OFE 780 000 (-227 628) 5,50 (-1,75) 780 000 (-227 628) 5,50 (-1,75) 2011-05-16
NN OFE 1 214 728 (114 728) 8,57 (0,81) 1 214 728 (114 728) 8,57 (0,81) 2011-05-16
NN OFE 1 100 000 (-87 431) 7,76 (-0,78) 1 100 000 (-87 431) 7,76 (-0,78) 2011-05-16
Drugi Allianz Polska OFE 1 303 247 (404 284) 9,19 (2,72) 1 303 247 (404 284) 9,19 (2,72) 2011-05-16
Oleksowicz Krzysztof 4 682 271 33,70 (0,66) 4 682 271 33,70 (0,66) 2010-08-16
Oleksowicz Krzysztof 4 682 271 (-290 000) 33,04 (-3,26) 4 682 271 (-290 000) 33,04 (-3,26) 2010-08-16
NNLife OFE 1 007 628 7,25 (0,14) 1 007 628 7,25 (0,14) 2010-05-17
NNLife OFE 1 007 628 (-115 174) 7,11 (-1,06) 1 007 628 (-115 174) 7,11 (-1,06) 2010-05-17
NN OFE 1 187 431 8,54 (0,16) 1 187 431 8,54 (0,16) 2010-05-17
NN OFE 1 187 431 (442 089) 8,38 (2,94) 1 187 431 (442 089) 8,38 (2,94) 2010-05-17
Drugi Allianz Polska OFE 898 963 6,47 (0,13) 898 963 6,47 (0,13) 2010-05-17
Drugi Allianz Polska OFE 898 963 (202 856) 6,34 (1,28) 898 963 (202 856) 6,34 (1,28) 2010-05-17
Soszyński Krzysztof 74 834 0,54 (0,01) 74 834 0,54 (0,01) 2010-03-01
Soszyński Krzysztof 74 834 0,53 (0,53) 74 834 0,53 (0,53) 2010-03-01
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 499 272 3,63 (0,04) 499 272 3,63 (0,04) 2010-03-01
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 499 272 3,59 (0,60) 499 272 3,59 (0,60) 2010-03-01
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 499 272 (-25 000) 2,99 (-0,82) 499 272 (-25 000) 2,99 (-0,82) 2010-03-01
Oleksowicz Maciej 0 (-20 000) 0,00 (-0,14) 0 (-20 000) 0,00 (-0,14) 2010-03-01
Milewski Wojciech 67 500 0,49 (0,01) 67 500 0,49 (0,01) 2010-03-01
Milewski Wojciech 67 500 0,48 (0,48) 67 500 0,48 (0,48) 2010-03-01
Kraska Piotr 67 500 0,49 (0,01) 67 500 0,49 (0,01) 2010-03-01
Kraska Piotr 67 500 0,48 (0,48) 67 500 0,48 (0,48) 2010-03-01
Kierzek Robert 74 834 0,54 (0,01) 74 834 0,54 (0,01) 2010-03-01
Kierzek Robert 74 834 0,53 (0,53) 74 834 0,53 (0,53) 2010-03-01
Oliszewski Andrzej 1 502 370 10,93 (0,12) 1 502 370 10,93 (0,12) 2010-01-13
Oliszewski Andrzej 1 502 370 10,81 (0,21) 1 502 370 10,81 (0,21) 2010-01-13
Oliszewski Andrzej 1 502 370 (-42 000) 10,60 (-0,64) 1 502 370 (-42 000) 10,60 (-0,64) 2010-01-13
Soszyński Krzysztof 0 (-29 500) 0,00 (-0,21) 0 (-29 500) 0,00 (-0,21) 2009-11-06
Milewski Wojciech 0 (-6 970) 0,00 (-0,05) 0 (-6 970) 0,00 (-0,05) 2009-11-06
Kraska Piotr 0 (-30 000) 0,00 (-0,21) 0 (-30 000) 0,00 (-0,21) 2009-11-06
Kierzek Robert 0 (-17 630) 0,00 (-0,12) 0 (-17 630) 0,00 (-0,12) 2009-11-06
Drugi Allianz Polska OFE 696 107 5,06 (0,05) 696 107 5,06 (0,05) 2009-08-12
Drugi Allianz Polska OFE 696 107 5,01 696 107 5,01 2009-08-12
Soszyński Krzysztof 29 500 0,21 29 500 0,21 2009-06-30
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 524 272 (-28 500) 3,81 (-0,22) 524 272 (-28 500) 3,81 (-0,22) 2009-06-30
NNLife OFE 1 122 802 8,17 (0,09) 1 122 802 8,17 (0,09) 2009-06-30
NNLife OFE 1 122 802 (60 032) 8,08 (0,33) 1 122 802 (60 032) 8,08 (0,33) 2009-06-30
Milewski Wojciech 6 970 0,05 6 970 0,05 2009-06-30
Kraska Piotr 30 000 0,21 30 000 0,21 2009-06-30
Kierzek Robert 17 630 (11 430) 0,12 (0,07) 17 630 (11 430) 0,12 (0,07) 2009-06-30
Oliszewski Andrzej 1 544 370 (28 500) 11,24 (0,18) 1 544 370 (28 500) 11,24 (0,18) 2009-03-17
Oliszewski Andrzej 1 515 870 (3 290) 11,06 (0,02) 1 515 870 (3 290) 11,06 (0,02) 2008-10-20
Oliszewski Andrzej 1 512 580 (12 580) 11,04 (0,09) 1 512 580 (12 580) 11,04 (0,09) 2008-10-15
Oleksowicz Maciej 20 000 0,14 20 000 0,14 2008-08-29
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 552 772 (-1 732) 4,03 (-0,01) 552 772 (-1 732) 4,03 (-0,01) 2008-07-25
NNLife OFE 1 062 770 7,75 (7,75) 1 062 770 7,75 (7,75) 2008-06-30
NN OFE 745 342 5,44 (0,08) 745 342 5,44 (0,08) 2008-06-30
NN OFE 745 342 (36 448) 5,36 (0,19) 745 342 (36 448) 5,36 (0,19) 2008-06-30
Aurantia sp. z o.o. sp.k. 950 000 6,93 (6,93) 950 000 6,93 (6,93) 2008-04-04
Aurantia sp. z o.o. sp.k. 0 0,00 0 0,00 2008-04-04
NN OFE 708 894 (272 893) 5,17 (1,99) 708 894 (272 893) 5,17 (1,99) 2008-04-03
NN OFE 436 001 3,18 436 001 3,18 2008-04-02
Grabowiecki Jerzy 0 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 2008-03-31
Aurantia sp. z o.o. sp.k. 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 0 (-950 000) 0,00 (-6,93) 2008-03-31
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 554 504 (-50 000) 4,04 (-0,37) 554 504 (-50 000) 4,04 (-0,37) 2008-03-27
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 604 504 (50 000) 4,41 (-0,28) 604 504 (50 000) 4,41 (-0,28) 2008-03-21
Oleksowicz Krzysztof 4 972 271 36,30 (0,52) 4 972 271 36,30 (0,52) 2008-03-21
Oleksowicz Krzysztof 4 972 271 (-6 000) 35,78 (-6,33) 4 972 271 (-6 000) 35,78 (-6,33) 2008-03-21
Grabowiecki Jerzy 950 000 6,93 950 000 6,93 2008-03-21
NNLife OFE 0 (-700 000) 0,00 (-5,11) 0 (-700 000) 0,00 (-5,11) 2008-03-18
Aurantia sp. z o.o. sp.k. 950 000 6,93 950 000 6,93 2008-03-18
Oliszewski Andrzej 1 500 000 (-105 000) 10,95 (-2,62) 1 500 000 (-105 000) 10,95 (-2,62) 2008-02-29
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 554 504 4,69 (0,65) 554 504 4,69 (0,65) 2008-02-08
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 554 504 (-50 000) 4,04 (-1,07) 554 504 (-50 000) 4,04 (-1,07) 2008-02-08
NNLife OFE 700 000 5,11 700 000 5,11 2007-12-31
Artio Global Management LLC 584 769 (-18 206) 4,94 (-0,16) 584 769 (-18 206) 4,94 (-0,16) 2007-10-24
Artio Global Management LLC 602 975 (-383 597) 5,10 (-3,24) 602 975 (-383 597) 5,10 (-3,24) 2007-10-23
Artio Global Management LLC 986 572 8,34 986 572 8,34 2007-08-14
American Life Insurance Company przez AIG OFE 600 000 5,07 (0,69) 600 000 5,07 (0,69) 2007-08-07
American Life Insurance Company przez AIG OFE 600 000 (6 928) 4,38 (-0,63) 600 000 (6 928) 4,38 (-0,63) 2007-08-07
American Life Insurance Company przez AIG OFE 593 072 5,01 593 072 5,01 2006-10-19
Oleksowicz Michał 720 000 5,25 (0,25) 720 000 5,25 (0,25) 2006-03-31
Oleksowicz Michał 720 000 5,00 (-1,09) 720 000 5,00 (-1,09) 2006-03-31
Oleksowicz Michał 720 000 (-80 000) 6,09 (-0,67) 720 000 (-80 000) 6,09 (-0,67) 2006-03-31
Oliszewski Andrzej 1 605 000 13,57 (1,86) 1 605 000 13,57 (1,86) 2005-06-02
Oliszewski Andrzej 1 605 000 (2 000) 11,71 (-1,85) 1 605 000 (2 000) 11,71 (-1,85) 2005-06-02
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 604 504 (-195 496) 5,11 (-1,65) 604 504 (-195 496) 5,11 (-1,65) 2005-02-08
Aviva Investors Poland SA 10 419 (-582 890) 0,08 (-4,93) 10 419 (-582 890) 0,08 (-4,93) 2004-11-04
Oliszewski Andrzej 1 603 000 (3 000) 13,56 (0,03) 1 603 000 (3 000) 13,56 (0,03) 2004-10-20
Oleksowicz Krzysztof 4 978 271 42,11 (5,77) 4 978 271 42,11 (5,77) 2004-10-14
Oleksowicz Krzysztof 4 978 271 (3 447) 36,34 (-5,74) 4 978 271 (3 447) 36,34 (-5,74) 2004-10-14
Kierzek Robert 6 200 0,05 6 200 0,05 2004-10-12
Aviva Investors Poland SA 593 309 5,01 593 309 5,01 2004-07-23
Oleksowicz Krzysztof 4 974 824 (1 500) 42,08 (0,01) 4 974 824 (1 500) 42,08 (0,01) 2004-07-21
Oleksowicz Krzysztof 4 973 324 (2 000) 42,07 (0,02) 4 973 324 (2 000) 42,07 (0,02) 2004-07-16
Oleksowicz Krzysztof 4 971 324 (1 000) 42,05 (0,01) 4 971 324 (4 481 000) 42,05 (37,91) 2004-07-13
Oleksowicz Krzysztof 4 970 324 (80 000) 42,04 (0,68) 490 324 (-4 400 000) 4,14 (-37,22) 2004-06-22
Oleksowicz Krzysztof 4 890 324 (1 500) 41,36 (0,01) 4 890 324 (1 500) 41,36 (0,01) 2004-06-18
Oleksowicz Krzysztof 4 888 824 (7 000) 41,35 (0,06) 4 888 824 (7 000) 41,35 (0,06) 2004-06-14
Oleksowicz Krzysztof 4 881 824 (-1 000) 41,29 (-0,01) 4 881 824 (-1 000) 41,29 (-0,01) 2004-06-08
Oleksowicz Krzysztof 4 882 824 (9 000) 41,30 (0,08) 4 882 824 (9 000) 41,30 (0,08) 2004-06-08
Oleksowicz Krzysztof 4 873 824 (13 700) 41,22 (0,11) 4 873 824 (13 700) 41,22 (0,11) 2004-06-07
Oleksowicz Krzysztof 4 860 124 (2 000) 41,11 (0,02) 4 860 124 (2 000) 41,11 (0,02) 2004-06-02
Oleksowicz Krzysztof 4 858 124 (3 641) 41,09 (0,03) 4 858 124 (3 641) 41,09 (0,03) 2004-06-01
Oleksowicz Krzysztof 4 854 483 (-3 060) 41,06 (-0,03) 4 854 483 (-3 060) 41,06 (-0,03) 2004-05-27
Oleksowicz Krzysztof 4 857 543 (57 543) 41,09 (0,49) 4 857 543 (57 543) 41,09 (0,49) 2004-05-27
Oliszewski Andrzej 1 600 000 13,53 1 600 000 13,53 2004-02-17
Oleksowicz-Bugajewska Jolanta 800 000 6,76 800 000 6,76 2004-02-17
Oleksowicz Michał 800 000 6,76 800 000 6,76 2004-02-17
Oleksowicz Krzysztof 4 800 000 40,60 4 800 000 40,60 2004-02-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,42 zł
2022-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,42 zł
2021-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,42 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,42 zł
2019-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2019-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2018-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2016-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2016-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2014-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2014-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2012-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2008-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,69 zł
2008-08-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,69 zł
2007-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2007-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2005-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2005-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.