Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV?

Codziennie paski informacyjne biegnące u dołu ekranów naszych telewizorów przypominają nam, że do 25 stycznia mamy obowiązek zapłacić abonament, jeżeli oglądamy telewizję czy słuchamy radia. Opłatę można wnieść za jeden, dwa, trzy, sześć miesięcy lub za cały rok z góry. Kto i kiedy może uniknąć tego obowiązku?

Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV
Źródło: Thinkstock

Do redakcji trafia wiele e-maili, w których czytelnicy pytają, kiedy i kto jest zwolniony z konieczności zapłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego. Informacje na ten temat zawarte są w dokumencie, który odnaleźć można na stronie KRRiT w zakładce „dla abonamentów i konsumentów”.

Kiedy nie zapłacisz za telewizor

Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Dodatkowo przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada któryś z tych odbiorników w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z obowiązku uiszczenia abonamentu nie zwalnia nawet opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Kluczowym jest więc to, czym w rozumieniu przepisów jest odbiornik radiofoniczny czy też telewizyjny umożliwiający odbiór programów. Takiego charakteru nie mają takie sprzęty, jak: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, które pozwalają na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu. Za takie urządzenia nie ma więc konieczności wnoszenia opłat abonamentowych.

Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV » Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV

Abonamentu nie zapłacimy także za telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu (np. do anteny). Chodzi tu np. o sytuację, gdy telewizor pełni tylko rolę monitora lub wykorzystywany jest wyłącznie do celów produkcyjnych.

Płacisz tylko jeden raz

Opłaty abonamentowej nie musi płacić każda z osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym. Wszystkie osoby fizyczne jednego gospodarstwa domowego wnoszą bowiem jedną opłatę niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Według ustawodawcy, gospodarstwem domowym jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Co ważne, osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe mogą być zarówno członkowie rodziny (dzieci, rodzice, dziadkowie), a także osoby do rodziny nie należące. Wspólne gospodarstwo domowe może bowiem prowadzić także grupa przyjaciół, bliscy i dalecy krewni oraz powinowaci.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu

nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz? » Nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, zwalnia się od opłat abonamentowych osoby:

1) co do których orzeczono o:

 • zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

2) które ukończyły 75 lat,
3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
5) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
6) które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
7) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
8) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
9) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
10) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
11) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

Czy mogę zaległy abonament RTV rozłożyć na raty? » Czy mogę zaległy abonament RTV rozłożyć na raty?

Zwolnienie możliwe jest także na podstawie innych ustaw niż ta o opłatach abonamentowych. W związku z tym za brak konieczności zapłaty abonamentu liczyć mogą także:

- inwalidzi wojskowi i wojenni,
- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa (zgodnie z ustawą o kombatantach),

korzystam z kablówki, czy muszę płacić abonament RTV? » Korzystam z kablówki, czy muszę płacić abonament RTV?

- osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym  w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Aby jednak zostać zwolnionym z konieczności wnoszenia opłat abonamentowych, należy w urzędzie pocztowym przedłożyć dokumenty uprawniające do zwolnienia wskazane przez urzędnika oraz wypełnić odpowiedni formularz oraz złożyć oświadczenie.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

Barbara Sielicka

Źródło:
Tematy: rtv

Newsletter Bankier.pl

Spełnij marzenia pory letniej z kredytem T-Mobile.
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~obserwator-monitora

Cytat z witryny bankier pl: Kiedy nie zapłacisz za telewizor

Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Dodatkowo przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada któryś z tych odbiorników w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

A więc zgodnie z definicją, odbiornik tv umożliwiający natychmiastowy odbiór programu tv to odbiornik, który jest przystosowany do odbioru tv cyfrowej . Tv analogowa została wyłączona w 2011 r. Większość z nas posiada odbiorniki tv analogowe, wykorzystywane jako monitory, podlaczone do dekoderów DVB-T tv naziemnej cyfrowej. DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej naziemnie -> info wikipedia org.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Greg

Mam telewizor, ale nie mam anteny ani kablówki, tylko dziecko siedzi przed tv i ogląda bajki na youtubie - czyli monitor - nawet jak włączę tvp.pl. od 17.11.2015 i tak byłby to bezużyteczny mebel. TVP ma zyski z reklam jak prywatni, co to za deal dla ludzi? haracz i podatek dla Małego Brata.

! Odpowiedz
0 1 ~jankes

Żydowska prowincja niewolnicza polandia to chory obszar w euroburdelu

! Odpowiedz
0 2 ~Oldhorse

OK pytanie na forum a czy emeryt po 70-tce wydający na leki /utrzymujące go
jeszcze na chodzie co miesiąc 250 Pln co jest 1/4 jego emerytury
to też ma płacić na utrzymanie Jacka K. bo on nigdy nie zapłacił jak
sam mówi ,,haraczu,, i taki facio został ,,psem ogrodnika,,żałosne ??
Oldhorse.

! Odpowiedz
4 0 ~emeryt

Czy będąc inwalidą I grupy mogę posiadać dwa TV w swoim domu jednorodzinnym ?

! Odpowiedz
8 9 ~Auto

Ja mam 65 lat grupa 07S i 05R Umiarkowane ,,to jest na serce i kręgosłup ..czy mnie przysługuje darmowy Abonament ....JAK BY NIE BYŁO MAM KŁOPOTY Z SERCEM I JAK WIDZĘ TE NĘDZNE PROGRAMY W TELEWIZJI ,,,I NOTOWANIA PREZYDENTA ,,,78 PROCENT TO PRZEZ NOTOWANIA CBOS MOGĘ DOSTAĆ ZAWAŁ...

! Odpowiedz
7 6 ~Halka

Polecam również zapoznać się z tymi informacjami dot. tego kto może być zwolniony z płacenia abonamentu : http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/abonament-rtv-aby-byc-zwolnionym-trzeba-zlozyc-wniosek.html

! Odpowiedz
0 0 ~lelek123

moja żona ma 63 lata i emeryturę ok 900 zł ,ja 68 lat i emeryturę ok.2000 zł. -czy nasze dochody sumują się?

! Odpowiedz
0 3 ~sila

Witam.moja mama ma 1grupe inwalidzka od 1999roku i właśnie od tego roku jest zwolniona z abonamentu RTV (ma zwolnienie na piśmie z Poczty Polskiej)od zeszłego roku TRWA WALKA z Pocztą polska która wzywa mamę (chorą po udarze i paraliżu)do zapłaty za abonament w miesiącu maju już Urząd Skarbowy nie wypłacił pieniędzy z rozliczenia(cofaja sie 5 lat wstecz) i na dodatek dziś przyszło pismo że wchodzą już na rente zaznaczam mamaa skończy w listopadzie 70lat

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~Honey

znalezione w necie (gość) • 11.04.13, 11:48:17

~hey : reakcja na wizytę

Wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek prawa handlowego, który stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania. Stworzona TVP SA - jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej.

Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP, która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach, w której obowiązywały ograniczenia płacowe. Ale rządzący się chcieli płacić swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP SA jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes - to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały. Zapomniano tylko, że ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując Ci - co płacą datki na TVP SA robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy nie orientują się, że nie muszą tego robić.

Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, które są wysoko opłacane, a Zarząd Spółki również za bezczynność i świadome generowanie strat Spółki. Planowane na ten rok straty to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów - pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo "ciemny" lud jest

Osoby w jakikolwiek sposób nękane w sprawie abonamentu RTV powinny wystąpić o podanie danych procesowych strony żądającej zapłacenia abonamentu i przedstawienie umowy miedzy stronami. Za okres w którym zgłaszane jest roszczenie zapłaty abonamentu, należy wystąpić do TVP i KRRiT z roszczeniem z tytułu emisji reklam. Każdy obywatel, który jest odbiorcą reklamy ma prawo żądać od nadawcy reklamy udziału w zyskach. KRRiT zgłaszając roszczenie potwierdza tym samym, że dany obywatel był odbiorcą nadawanych reklam za które TVP pobierała miliardowe wpływy. W przypadku odmowy zapłaty roszczeń, należy wybrać kancelarię prawną, która za udział w odszkodowaniu złoży pozew zbiorowy od poszkodowanych obywateli.

Żądanie opłacania abonamentu RTV to stara sowiecka metoda w stylu zmuszania mordowanych ludzi przez sowieciarzy do wykopywania sobie grobów przed egzekucją. Polacy codziennie są opluwani w mediach przez renegatów i aby ich jeszcze bardziej poniżyć to wysyła im się komornika, żeby PObrał od niech jeszcze za to kasę. Polacy muszą odesłać renegatów tam gdzie ich miejsce i sami zacząć rządzić we własnym kraju.
No, to szykują się dodatkowe wydatki do Skarbu Państwa:

7 grudnia 2011 pobieranie opłaty radiowo-telewizyjnej kwestionuje Komisja Europejska. System finansowania Telewizji Polskiej jest bowiem niezgodny z unijnym prawem (albo reklama albo abonament!). Komisja Europejska poinformowała, że pobieranie abonamentu radiowo-telewizyjnego przez publiczną Telewizję Polską stoi w sprzeczności z prawem europejskim. Oświadczenie takie przekazała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaznaczyła w nim, że dalsze, nieuzasadnione łamanie przepisów może mieć poważne konsekwencje. Do tego stopnia, że KE może nakazać KRRiT zwrot wszystkich środków pozyskanych z abonamentu. Dodam, że prawo unijne jest prawem nadrzędnym nad prawem polskim. Jeżeli rząd polski nie dostosuje się do nakazów, będzie można domagać się również odszkodowania za szantaż!
1.Finansowanie spółek z powszechnych danin jest niedozwoloną pomocą publiczną, niezgodną z prawem polskim i unijnym.
2. Poczta Polska nie ma prawa ścigać za nie zapłacony abonament, bo też jest spółką handlową. Równie dobrze można by powierzyć te obowiązki sieci Biedr

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

 • Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl