Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 34,90 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

:zobacz pozostałe hasła...

2013-01-18 06:00 Źródło: Barbara Sielicka - Bankier.pl

Barbara Sielicka - Bankier.pl

Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV?


Codziennie paski informacyjne biegnące u dołu ekranów naszych telewizorów przypominają nam, że do 25 stycznia mamy obowiązek zapłacić abonament, jeżeli oglądamy telewizję czy słuchamy radia. Opłatę można wnieść za jeden, dwa, trzy, sześć miesięcy lub za cały rok z góry. Kto i kiedy może uniknąć tego obowiązku?

Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV
Źródło: Thinkstock

Do redakcji trafia wiele e-maili, w których czytelnicy pytają, kiedy i kto jest zwolniony z konieczności zapłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego. Informacje na ten temat zawarte są w dokumencie, który odnaleźć można na stronie KRRiT w zakładce „dla abonamentów i konsumentów”.

Kiedy nie zapłacisz za telewizor

Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Dodatkowo przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada któryś z tych odbiorników w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z obowiązku uiszczenia abonamentu nie zwalnia nawet opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Kluczowym jest więc to, czym w rozumieniu przepisów jest odbiornik radiofoniczny czy też telewizyjny umożliwiający odbiór programów. Takiego charakteru nie mają takie sprzęty, jak: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, które pozwalają na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu. Za takie urządzenia nie ma więc konieczności wnoszenia opłat abonamentowych.

Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV» Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV
Abonamentu nie zapłacimy także za telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu (np. do anteny). Chodzi tu np. o sytuację, gdy telewizor pełni tylko rolę monitora lub wykorzystywany jest wyłącznie do celów produkcyjnych.

Płacisz tylko jeden raz

Opłaty abonamentowej nie musi płacić każda z osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym. Wszystkie osoby fizyczne jednego gospodarstwa domowego wnoszą bowiem jedną opłatę niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Według ustawodawcy, gospodarstwem domowym jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Co ważne, osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe mogą być zarówno członkowie rodziny (dzieci, rodzice, dziadkowie), a także osoby do rodziny nie należące. Wspólne gospodarstwo domowe może bowiem prowadzić także grupa przyjaciół, bliscy i dalecy krewni oraz powinowaci.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu

nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz?» Nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz?
Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, zwalnia się od opłat abonamentowych osoby:

1) co do których orzeczono o:

  • zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

2) które ukończyły 75 lat,
3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
5) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
6) które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
7) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
8) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
9) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
10) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
11) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

Czy mogę zaległy abonament RTV rozłożyć na raty?» Czy mogę zaległy abonament RTV rozłożyć na raty?
Zwolnienie możliwe jest także na podstawie innych ustaw niż ta o opłatach abonamentowych. W związku z tym za brak konieczności zapłaty abonamentu liczyć mogą także:

- inwalidzi wojskowi i wojenni,
- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa (zgodnie z ustawą o kombatantach),
korzystam z kablówki, czy muszę płacić abonament RTV?» Korzystam z kablówki, czy muszę płacić abonament RTV?
- osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym  w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Aby jednak zostać zwolnionym z konieczności wnoszenia opłat abonamentowych, należy w urzędzie pocztowym przedłożyć dokumenty uprawniające do zwolnienia wskazane przez urzędnika oraz wypełnić odpowiedni formularz oraz złożyć oświadczenie.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.plKomentarzy 30


Zobacz też:
» Dworak: do 2015 r. ponad połowa Polaków w zasięgu radia cyfrowego
» Zaległego abonamentu RTV płacić nie trzeba?
» Niemcy: TK ograniczył wpływ polityków na telewizję publiczną ZDF
» więcej
RSS Google Wykop

Pobierz bezpłatny, intuicyjny program do rozliczeń rocznych

Komentarze do artykułu
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~Michal   2014-04-04 18:01
Zarejestrowałem odbiornik RTw w 1999r. placilem abonament przez cztery lata, nikt wówczas na poczcie w momencie rejestracji nie poinformował mnie, ze jestem w grupie uprawniajacej do zwolnienia, w u (..)
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~Halina   2014-01-21 09:59
Ciekawe co jeszcze ta banda oszustow,darmozjadow wymysli zeby wyzyskac biedaka ktory w tym kraju zyje w nedzy pracujac za glodowe wynagrodzenia lub rencisci zyjacy po przepracowaniu 30-40 lat w nedz (..)
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~ktoś   2014-01-09 22:31
Najbardziej denerwujące jest to, ze przyszło mi z US pismo o tym iż wchodzą na konto w celu wyegzekwowania zaległego abonamentu ponieważ dziadek przepisał tel na tatę i w ten sposób jest ciągłość. A c (..)
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~JoannaR   2013-12-19 12:58
Witam, chciałabym dowiedzieć się, czy student, który uczy się w trybie dziennym i nie jest nigdzie zatrudniony (utrzymują go rodzice) a ma zarejestrowany odbiornik TV musi wnosić opłaty za abonament R (..)
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~Emerytka   2013-05-29 18:55
Panowie Dworaku, Lufcie i inni milionerzy z KRRiTV ja przez kilka lat nie otrzymam tyle emerytury co wy dostajecie na miesiąc i możecie spojrzeć w lustro i nie miec wstydu, żądać abonamentu od takich (..)
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~joga   2013-05-20 08:53
dlaczego mam placic na dworaka i reszte, niech oni placa za nas!. taka kase bija a gdzie odprowadzają podatki?
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~bartek   2013-05-17 18:40
Tylko frajerzy płacą abonament prywatnej spółce akcyjnej TVP. Obowiązek płcenia abonamentu dotyczył państwowej telewizji. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka akcyjna może żądać należności, jeż (..)
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~IOs   2013-05-17 08:57
Niestety dzisiaj w Telewizji Trwam Pan Senator wyjaśniał na czy m POlega Oszustwo PO w ustawie ,jeżeli nie złożyłeś pisemka -oświadczenia pomimo ,że masz np 75 lat i inne musisz płacić i płacą np.90 l (..)
Kto i kiedy nie musi płacić abonamentu RTV? Autor: ~olo   2013-05-12 10:20
Telewizor i radio kupiłem sobie za swoie pieniądze nie kupił mi premier , prezydent ani nikt z poczty a programy tv 1 ,tv 2, itd mozna za kodowac płacekablówke a jak poczta chce pieniedzy to niech zaj (..)
kto ma odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu Autor: ~pobabrany   2013-05-06 13:52
Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Dodatkowo przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada któryś z tych odbiorników w stanie umożliwiającym naty (..)