Skorzystaj z pomocy eksperta

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Dziękujemy!

Należności to uprawnienie do uzyskania określonego świadczenia pieniężnego od oznaczonej osoby. Należności są zróżnicowane z uwagi na termin zapłaty na należności krótkoterminowe, należności długoterminowe. Z uwagi na sposób ich powstania wyróżnia się należności handlowe.

Realizowanie wszelkich procesów w odniesieniu do należności jest w praktyce bardzo trudne. Zarówno odzyskiwanie należności, jak i zarządzanie należnościami implikuje liczne trudności proceduralne, jak i praktyczne. Warto jest przeanalizować, w jaki sposób można te działania prowadzić szybko, tanio i skutecznie.

Należności - czym są? Rodzaje, przedawnienie, windykacja (YAY Foto)

Czym są należności? Jakie znamy rodzaje należności?

Należności są uprawnieniem strony (zwykle potwierdzonym umownie) do uzyskania określonego świadczenia pieniężnego. Należność może przyjmować charakter świadczenia pieniężnego do zapłaty danej jednostce w zamian za wyświadczone przez nią usługi, dostarczone produkty. Szczególny status mają należności w bilansie (rachunkowość). Są bowiem traktowane, jako typowa kategoria pieniężna przyszłych przychodów danego podmiotu gospodarczego.

Należności występują w przynajmniej kilku rodzajach. Zgodnie z pierwszym kryterium podziału (termin płatności) należności dzielimy na należności krótkoterminowe i należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe to takie, które są do zapłaty w terminie nie dłuższym jak 12 miesięcy. Należności długoterminowe to takie, które są do zapłaty w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności handlowe to takie, które powstają w związku z realizowanymi transakcjami handlowymi, np. należności handlowe jako zapłata za sprzedane produkty. Należności wymagalne to takie, gdzie termin zapłaty świadczenia pieniężnego już upłynął.

Prezentując istotę należności, zasadne jest porównać należności i zobowiązania. W ujęciu potocznym te słowa bywają używane zamiennie, co niestety jest błędem. Zgodnie z Kodeksem cywilnym należność to uprawnienie Pana X do świadczenia na jego rzecz od Pana Y. Natomiast zobowiązanie posiada Pan Y, który musi spełnić świadczenie na rzecz Pana X. Należność jest więc tym, co danemu podmiotowi się należy, powinno być na jego rzecz wyświadczone. Zobowiązanie to jest to, co dana osoba jest zobligowana wyświadczyć na rzecz wskazanej osoby/ podmiotu.

Sprawdź: Na czym polegają zobowiązania krótkoterminowe?

Na czym polega zarządzanie należnościami w firmie? Czy skuteczna windykacja należności jest w ogóle możliwa?

Zarządzanie należnościami to ogół czynności, które mają doprowadzić do wyegzekwowania zapłaty należności przed momentem ich przeterminowana. Jest to również takie zarządzanie przedsiębiorstwem, by wskaźnik rotacji należności w dniach był utrzymany na poziomie optymalnym. Ważne jest, aby firma stosunkowo szybko odzyskiwała swoje należności (niski wskaźnik rotacji należności w dniach), jednakże bez prowadzenia nadmiernych działań windykacyjnych, które by mogły doprowadzić do utraty przez firmę dobrego wizerunku.

Ściąganie należności, skuteczna windykacja należności to zdecydowanie dzisiaj wyzwania przedsiębiorców. Dlaczego? Otóż te działania firmy muszą prowadzić, chcąc utrzymać swoją płynność finansową i wypłacalność. Jednakże nie mogą prowadzić zbyt ostrych aktywności windykacyjnych, bo to może doprowadzić do negatywnego wpływu na ich wizerunek, negatywnych opinii w mass mediach itp. Zatem, firmy powinny dążyć do prowadzenia polubownej windykacji należności. Takie rozwiązanie jest obecnie najbezpieczniejsze. Dopiero gdy te działania po odpowiednim okresie (przynajmniej kilka miesięcy) okażą się nieskuteczne, zasadne jest rozważenie zaangażowania zewnętrznej firmy windykacyjnej czy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. To odzyskiwanie należności należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu. Co to znaczy? Należy mieć na uwadze, że możliwe jest przedawnienie należności na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Najczęściej w zależności od typu należności jest to odpowiednio 1,2,3 letni okres przedawnienia.

Na czym polega ubezpieczenie należności? Kto i kiedy stosuje ubezpieczenie należności handlowych?

Ubezpieczenie należności w formie polisy to obecnie produkt oferowany przez wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie należności jest głównie stosowane w handlu, jako ubezpieczenie należności handlowych. Tej postaci ubezpieczenie należności chroni ubezpieczonego na wypadek sytuacji, gdyby kontrahent nie zapłacił na jego rzecz w wyznaczonym czasie danych należności. Gdy dojdzie do takiej sytuacji (zdarzenia ubezpieczeniowego), z polisy zostaje wypłacone odszkodowanie na rzecz ubezpieczonego. Zatem, ubezpieczenie należności handlowych stanowi dzisiaj bardzo ważny instrument w sprawnym zarządzaniu należnościami w przedsiębiorstwach.

Dla wielu przedsiębiorców skuteczne windykowanie należności bywa trudne. Przedsiębiorcy obawiają się, aby prowadzonymi czynnościami upominawczymi i windykacyjnymi nie doprowadzić do całkowitego zerwania relacji handlowych z klientem. Trudności w uzyskaniu należności mogą prowadzić do poważnych problemów płatniczych firmy. W świetle tego zasadne wydaje się coraz powszechniejsze korzystanie przez przedsiębiorców z ubezpieczenia należności handlowych czy innych.

Dowiedz się również:

Skorzystaj z pomocy eksperta

2018-09-21

Chwilówki na raty - jak wybrać? Czy warto wziąć chwilówkę ratalną?

Chwilówki na raty mogą mieć większe kwoty niż chwilówki do jednorazowej spłaty. Wybór oferty warto oprzeć na porównaniu parametrów chwilówek ratalnych.  

2018-09-21

Pożyczki na raty – jak wybrać najlepszą pożyczkę ratalną?

Pożyczki raty pozwalają na zdobycie pieniędzy na dowolny cel. Są pozbawione wielu formalności oraz wymogów, dzięki czemu pozwalają zaciągnąć zobowiązanie osobom, które nie otrzymały finansowania w banku. Pożyczka ratalna umożliwia otrzymanie pieniędzy w kilka chwil.

2018-09-21

Gwarancja bankowa - czym jest i jak uzyskać? Umowa

W umowie gwarancji bankowej w roli gwaranta samoistnego jest bank, który zobowiązuje się do zapłacenia drugiej stronie takiej umowy kwoty maksymalnej, uwzględnionej w gwarancji bankowej, gdy zleceniodawca gwarancji będzie niewiarygodny, nie wypełni swojego zobowiązania.

Pożyczki pozabankowe na raty - jakie są ich zasady?

Pożyczki pozabankowe na raty spłaca się tak samo jak kredyty – wedle ustalonego harmonogramu. Pożyczki pozabankowe na raty można wziąć online.  

Hipoteka przymusowa - czym jest? Jak wykreślić? Przedawnienie

Hipoteka przymusowa ma status dopuszczalnej formy zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Hipoteka przymusowa może zostać ustanowiona bez zgody właściciela danej nieruchomości w różny sposób. Sprawdź, w jaki sposób może zostać ustanowiona na Twojej nieruchomości hipoteka przymusowa, a jakie ma to skutki prawne.

Wszystkie oblicza BIK. Poznaj swój bezpłatny raport BIK

Raport BIK to Twoja pełna historia kredytowa. Jak sprawdzić za darmo swój BIK i uchronić się przed wyłudzeniem kredytu?

Oddłużanie - co to znaczy? Pomoc w oddłużaniu

Masz problemy finansowe, wysokie zadłużenie? Obawiasz się, że nie dostaniesz kredytu? Teraz to wszystko jest możliwe do wyprowadzenia. Sprawdź, jak oddłużanie chwilówek czy innych długów może być proste i osiągalne.

Ikona informacji
poradniki