Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Należności to uprawnienie do uzyskania określonego świadczenia pieniężnego od oznaczonej osoby. Należności są zróżnicowane z uwagi na termin zapłaty na należności krótkoterminowe, należności długoterminowe. Z uwagi na sposób ich powstania wyróżnia się należności handlowe.

Realizowanie wszelkich procesów w odniesieniu do należności jest w praktyce bardzo trudne. Zarówno odzyskiwanie należności, jak i zarządzanie należnościami implikuje liczne trudności proceduralne, jak i praktyczne. Warto jest przeanalizować, w jaki sposób można te działania prowadzić szybko, tanio i skutecznie.

Należności - czym są? Rodzaje, przedawnienie, windykacja (YAY Foto)

Czym są należności? Jakie znamy rodzaje należności?

Należności są uprawnieniem strony (zwykle potwierdzonym umownie) do uzyskania określonego świadczenia pieniężnego. Należność może przyjmować charakter świadczenia pieniężnego do zapłaty danej jednostce w zamian za wyświadczone przez nią usługi, dostarczone produkty. Szczególny status mają należności w bilansie (rachunkowość). Są bowiem traktowane, jako typowa kategoria pieniężna przyszłych przychodów danego podmiotu gospodarczego.

Należności występują w przynajmniej kilku rodzajach. Zgodnie z pierwszym kryterium podziału (termin płatności) należności dzielimy na należności krótkoterminowe i należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe to takie, które są do zapłaty w terminie nie dłuższym jak 12 miesięcy. Należności długoterminowe to takie, które są do zapłaty w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności handlowe to takie, które powstają w związku z realizowanymi transakcjami handlowymi, np. należności handlowe jako zapłata za sprzedane produkty. Należności wymagalne to takie, gdzie termin zapłaty świadczenia pieniężnego już upłynął.

Prezentując istotę należności, zasadne jest porównać należności i zobowiązania. W ujęciu potocznym te słowa bywają używane zamiennie, co niestety jest błędem. Zgodnie z Kodeksem cywilnym należność to uprawnienie Pana X do świadczenia na jego rzecz od Pana Y. Natomiast zobowiązanie posiada Pan Y, który musi spełnić świadczenie na rzecz Pana X. Należność jest więc tym, co danemu podmiotowi się należy, powinno być na jego rzecz wyświadczone. Zobowiązanie to jest to, co dana osoba jest zobligowana wyświadczyć na rzecz wskazanej osoby/ podmiotu.

Sprawdź: Na czym polegają zobowiązania krótkoterminowe?

Na czym polega zarządzanie należnościami w firmie? Czy skuteczna windykacja należności jest w ogóle możliwa?

Zarządzanie należnościami to ogół czynności, które mają doprowadzić do wyegzekwowania zapłaty należności przed momentem ich przeterminowana. Jest to również takie zarządzanie przedsiębiorstwem, by wskaźnik rotacji należności w dniach był utrzymany na poziomie optymalnym. Ważne jest, aby firma stosunkowo szybko odzyskiwała swoje należności (niski wskaźnik rotacji należności w dniach), jednakże bez prowadzenia nadmiernych działań windykacyjnych, które by mogły doprowadzić do utraty przez firmę dobrego wizerunku.

Ściąganie należności, skuteczna windykacja należności to zdecydowanie dzisiaj wyzwania przedsiębiorców. Dlaczego? Otóż te działania firmy muszą prowadzić, chcąc utrzymać swoją płynność finansową i wypłacalność. Jednakże nie mogą prowadzić zbyt ostrych aktywności windykacyjnych, bo to może doprowadzić do negatywnego wpływu na ich wizerunek, negatywnych opinii w mass mediach itp. Zatem, firmy powinny dążyć do prowadzenia polubownej windykacji należności. Takie rozwiązanie jest obecnie najbezpieczniejsze. Dopiero gdy te działania po odpowiednim okresie (przynajmniej kilka miesięcy) okażą się nieskuteczne, zasadne jest rozważenie zaangażowania zewnętrznej firmy windykacyjnej czy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. To odzyskiwanie należności należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu. Co to znaczy? Należy mieć na uwadze, że możliwe jest przedawnienie należności na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Najczęściej w zależności od typu należności jest to odpowiednio 1,2,3 letni okres przedawnienia.

Na czym polega ubezpieczenie należności? Kto i kiedy stosuje ubezpieczenie należności handlowych?

Ubezpieczenie należności w formie polisy to obecnie produkt oferowany przez wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie należności jest głównie stosowane w handlu, jako ubezpieczenie należności handlowych. Tej postaci ubezpieczenie należności chroni ubezpieczonego na wypadek sytuacji, gdyby kontrahent nie zapłacił na jego rzecz w wyznaczonym czasie danych należności. Gdy dojdzie do takiej sytuacji (zdarzenia ubezpieczeniowego), z polisy zostaje wypłacone odszkodowanie na rzecz ubezpieczonego. Zatem, ubezpieczenie należności handlowych stanowi dzisiaj bardzo ważny instrument w sprawnym zarządzaniu należnościami w przedsiębiorstwach.

Dla wielu przedsiębiorców skuteczne windykowanie należności bywa trudne. Przedsiębiorcy obawiają się, aby prowadzonymi czynnościami upominawczymi i windykacyjnymi nie doprowadzić do całkowitego zerwania relacji handlowych z klientem. Trudności w uzyskaniu należności mogą prowadzić do poważnych problemów płatniczych firmy. W świetle tego zasadne wydaje się coraz powszechniejsze korzystanie przez przedsiębiorców z ubezpieczenia należności handlowych czy innych.

Dowiedz się również:

Sponsorowane

2019-10-01

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Jak można sprawdzić, ile wynosi własna zdolność kredytowa? Czy trzeba z tym zagadnieniem udać się do banku? Odpowiadamy na te i inne pytania.

2019-08-23

Pożyczka pod zastaw samochodu - na czym polega?

Nie każdy klient może starać się o pożyczkę, gdy posiada inne zadłużenia lub jego historia kredytowa pozostawia wiele do życzenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Dobrym rozwiązaniem może okazać się wówczas pożyczka pod zastaw samochodu, którą udzielają firmy pozabankowe

2019-05-30

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

Pożyczka krótkoterminowa - na co zwrócić uwagę?

Polacy coraz chętniej zaciągają najróżniejszego rodzaju kredyty, dzięki którym mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania czy jego remont, ale także na wyjazd na wymarzone wakacje lub zakup samochodu. Mamy różne potrzeby, dlatego rośnie również zainteresowanie klientów pożyczkami krótkoterminowymi. Niestety, wciąż wiele osób nie zdaje sobie do końca sprawy na co powinni oni zwracać większą uwagę, gdy starają się o taki kredyt. A warto to wiedzieć, aby pożyczka tego typu nie wpędziła nas w kłopoty finansowe.

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Osoby ubiegające się o kredyty, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że umowa o pracę jest jednym z podstawowych źródeł dochodów, branych pod uwagę przez banki. Bardzo duże znaczenie ma również forma zatrudnienia osoby, która wnioskuje o pożyczkę.

Pożyczki na raty dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często potrzebują zastrzyku gotówki, niezbędnego dla rozwoju firmy. A najlepszym rozwiązaniem jest wówczas zaciągnięcie korzystnej pożyczki.

Pożyczka gotówkowa w domu klienta

Wśród najpopularniejszych produktów finansowych, wymienić pożyczki gotówkowe, które również dzielą się na kilka różnych grup, wśród nich jest również pożyczka gotówkowa udzielana w domu klienta.

Ikona informacji
poradniki