Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Obecnie przedsiębiorcy poszukują różnych form wsparcia finansowego w produktach bankowych. Takim rozwiązaniem jest gwarancja bankowa, która może być stosowana w obrotach krajowych, ale i zagranicznych. Przedsiębiorca, dysponując gwarancją bankową, jest wiarygodniejszy, a jej beneficjent nie ma obaw, że będzie miał trudności z wyegzekwowaniem od niego swoich należności. Warto więc przedstawić istotę gwarancji bankowej, zasady jej udzielania, warunki, jakie musi spełnić podmiot, chcący uzyskać gwarancję bankową od banku.

Gwarancja bankowa dla osób fizycznych, firm jest oferowana dzisiaj przez wiele instytucji bankowych. Te jednak dokładnie sprawdzają jednostkę, podmiot, któremu udzielają gwarancji. Widać, że gwarancje bankowe w Polsce cieszą się coraz większym zainteresowaniem. To wynika również z zaangażowania w to banków, jako instytucji zaufania publicznego.

Gwarancja bankowa - czym jest i jak uzyskać? Umowa (YAY Foto)

Co to jest gwarancja bankowa? Jakie mamy rodzaje gwarancji bankowych?

Kredyty i gwarancje bankowe to dzisiaj rozwiązania powszechne. Kredyt bankowy potrafi jednak zdefiniować każdy, z gwarancją bankową bywa trudniej. Ludzie często nie wiedzą, jak działa gwarancja bankowa, na czym polega gwarancja bankowa. W polskim prawie bankowym są znane gwarancje bankowe. Definicje podręcznikowe gwarancji bankowej są zbudowane na tej ustawie. Zgodnie z art. 81 Ustawy Prawo Bankowe gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie gwaranta (banku) do tego, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony warunków zapłaty (beneficjent gwarancji), bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji, samodzielnie albo za pośrednictwem innego banku. Beneficjent gwarancji bankowej może mieć różny status, może to być świadczący usługi przedsiębiorca, czy producent danych dóbr, czy jeszcze inny podmiot. Taka umowa gwarancji bankowej może być zawierana w różnej postaci. Najczęściej gwarancja bankowa występuje jako zabezpieczenie spłaty kredytu, zapłata cła, zapłata za zakupiony towar czy wyświadczone usługi. Jak więc widać w różnych typach funkcjonują w ofertach banków gwarancje bankowe. Rodzaje ich potwierdzają, że szerokie jest ich zastosowanie. Warto dodać, że czym innym jest poręczenie bankowe a gwarancja bankowa, chociaż bywa mylone. Poręczenie bankowe jest udzielane najczęściej przez podmiot niebankowy kredytobiorcy, w umowie kredytowej, gdzie bank jest stroną – kredytodawcą. Gwarancja bankowa może być udzielona tylko przez bank i ma zupełnie inny charakter, jak wykazano wcześniej.

Zobacz: Jaki bank wybrać dla siebie?

Jak uzyskać gwarancję bankową? Czy konieczne jest zabezpieczenie gwarancji bankowej?

Podmiot zainteresowany uzyskaniem gwarancji bankowej  powinien zgłosić się do wybranego banku. Ważne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dochodowej firmy. Bank, podejmując decyzję o udzieleniu gwarancji bankowej, dokładnie zbada ryzyko, jakie może ponieść przy tym działaniu. Kiedy bank oceni sytuację i zdecyduje się na udzielenie gwarancji bankowej, w zależności od kwoty, może prosić o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Zabezpieczenie gwarancji bankowej może przyjmować formę odrębnej umowy między bankiem a podmiotem, który uzyskuje gwarancję dla swoich interesów, np. w postaci nieruchomości w majątku tego podmiotu. To oznacza, że gdy gwarancja bankowa będzie wykonana, bank spłaci beneficjenta tej gwarancji, będzie mógł dochodzić swoich należności z oznaczonego (przedmiot zabezpieczenia) składnika majątku swojego klienta. Nie zawsze jednak banki tego oczekują, zwłaszcza rezygnują z tego, gdy uzyskają bardzo pozytywny wynik badania zdolności kredytowej danego klienta. Ustanowienie gwarancji bankowej powoduje umowa gwarancji bankowej. Jej sporządzenie jest konieczne, bowiem zgodnie z obowiązującym prawem bankowym zarówno sporządzenie, jak i potwierdzenie gwarancji bankowej powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.Umowa gwarancji bankowej musi zawierać oznaczenie stron, przedmiot zabezpieczenia, sumę gwarancyjną, warunki jej wypłaty, procedur zgłoszenia do wypłaty.

Udzielenie gwarancji bankowej spełnia obecnie wiele funkcji. Bankowa gwarancja zapłaty uwiarygodnia sytuację wielu przedsiębiorców, dzięki niej udaje się im sfinalizować planowane transakcje, gdy nie mają na to środków finansowych. Wysokość gwarancji bankowych jest bardzo różna. Nierzadko to kwoty milionowe. Kwota gwarancji bankowej zwykle jest też zdeterminowana sytuacją przedsiębiorcy – jego zapotrzebowaniem kapitałowym, ale i zdolnością do uzyskania gwarancji na daną kwotę. Zarówno gwarancje bankowe dla firm, jak i gwarancja bankowa dla osoby fizycznej jest uruchamiana w podobnej procedurze, różne są jedynie metodyki sprawdzania zdolności, wiarygodności klientów indywidualnych, a firmowych. Wiele wreszcie transakcji handlowych tylko i wyłącznie jest możliwych dzięki temu, co daje gwarancja bankowa. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wielu przedsiębiorców udaje się tylko  i wyłącznie dzięki jej zastosowaniu.

Jak następuje zwrot gwarancji bankowej?

Zwrot gwarancji bankowej następuje wtedy, gdy zleceniodawca z tej gwarancji nie wykona swojego świadczenia, ustanowionego w gwarancji na rzecz beneficjenta gwarancji. Wówczas beneficjent informuje o tym bank, przedstawia stosowne potwierdzenia i występuje o zapłatę sumy gwarancyjnej. Kiedy przewidziane w umowie gwarancji warunki są spełnione, bank dokonuje wypłaty sumy gwarancyjnej. Z tego więc względu warto dodać, że obserwuje się i rachunkowe skutki, jakie implikują dla banku gwarancje bankowe. Księgowane ich odbywa się w czasie udzielenia jako zobowiązania banku, które może, a nie musi nastąpić.

Gwarancja bankowa a akredytywa – co lepsze?

Przed wyborem gwarancji bankowej wiele osób ma poważne wątpliwości. Zastanowienie budzi to, czy na pewno skorzystać z gwarancji bankowej. Co jest lepsze – gwarancja bankowa a akredytywa? Liczne dylematy budzi również porównywanie cech, jaki ma gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.

Akredytywa ma określone zalety, jako forma płatności w rozliczeniach zagranicznych oraz krajowych. Jednak jest to zobowiązanie banku do wypłaty wskazanemu podmiotowi w jej treści określonej kwoty w danym terminie, zgodnie z warunkami akredytywy. Stosowanie akredytywy jest jednak ograniczone do relacji handlowych na linii importer – eksporter. Gwarancja bankowa nie ma takiego ograniczenia, jest stosowana w różnych branżach.

Gwarancja ubezpieczeniowa w praktyce działania podobnie jak gwarancja bankowa. Gwarancja ubezpieczeniowa to czynność ubezpieczeniowa, Ubezpieczyciel jako gwarant jest zobligowany do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy, w danym czasie, gdy podmiot dla którego wystawiono gwarancję samodzielnie nie rozliczy się z beneficjentem. Gwarancja bankowa a gwarancja ubezpieczeniowa – różnice są generalnie takie, że gwarancja ubezpieczeniowa jest produktem droższym, dostępniejszym. W przypadku gwarancji bankowej jest zdecydowanie bardziej zaawansowany proces badania wiarygodności podmiotu, na rzecz którego wystawia się gwarancję. Mniejszy odsetek przedsiębiorców o zredukowanych dochodach z powodzeniem uzyskuje gwarancję bankową, aniżeli ubezpieczeniową. Niemniej jednak, gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe są powszechne.

Zobacz również:

Sprawdzanie właściciela konta bankowego


2019-11-08

Pożyczka przez Internet na konto - zalety pożyczki online na konto

Pożyczka online na konto to szybki i wygodny sposób na “zastrzyk”gotówki. To wybawienie dla osób, które mają problem z płynnością finansową lub chcą spełnić swoje marzenia.

2019-10-01

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Jak można sprawdzić, ile wynosi własna zdolność kredytowa? Czy trzeba z tym zagadnieniem udać się do banku? Odpowiadamy na te i inne pytania.

2019-05-30

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

Kredyt gotówkowy - na co zwrócić uwagę?

Banki prześcigają się w ofertach kredytowych, Na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby wybrać kredyt gotówkowy, który będzie dopasowany do naszego domowego budżetu?

Jak spłacić chwilówki - sprawdzone sposoby na spłatę długów

Warto dowiedzieć się w jaki sposób można poradzić sobie z problemem, jakim jest spłata takich szybki i łatwych pożyczek.

Jak skonsolidować chwilówki?

Szybkie pożyczki pozabankowe na krótki okres czasu, czyli tak zwane chwilówki, to dla wielu osób jedyna deska ratunku. Gdy nasza sytuacja finansowa jest trudna lub też kiedy pojawią się niespodziewane wydatki, a z różnych powodów nie mamy szans na zdobycie zwykłej pożyczki, taka forma kredytowania to nasza jedyna opcja. Niestety, czasem prowadzi to do spirali zadłużeń i braku realnej możliwości ich spłaty. Wówczas warto pomyśleć o konsolidacji chwilówek, dzięki czemu raty mogą stać się niższe a czas spłaty kredytu dłuższy.

Pożyczki na raty miesięczne przez internet

Liczba osób, które każdego roku decydują się na zaciągnięcie pożyczki jest wciąż bardzo duża. Nie dziwi zatem fakt, że ilość instytucji finansowych oferujących nam różnorodne produkty finansowe tego rodzaju nieustannie wzrasta. 

Ikona informacji
poradniki