Biała lista podatników VAT - jak wygląda sprawdzenie VAT?

Biała lista podatników VAT - jak wygląda sprawdzenie VAT?
Spis treści

Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z kolejnymi wymaganiami. Jednym z nich jest wprowadzona przez Ministerstwo Finansów biała lista podatników VAT.

Przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT należą do najpoważniejszych zagrożeń dla systemów gospodarczych europejskich państw. Według wyliczeń CASE w samym 2017 roku skarb państwa stracił z tego tytułu 24,5 mld złotych. Luka VAT ulega jednak postępującemu zmniejszeniu dzięki podejmowaniu nowych sposobów walki z wyłudzeniami. Jednym z nich jest stworzona przez Ministerstwo Finansów biała lista, na której można sprawdzić status podatnika VAT. Nowe narzędzia wiążą się jednak z kolejnymi obowiązkami dla przedsiębiorców. Ich niedopełnienie może okazać się kosztowne.

Który bank oferuje najlepsze konto dla firm?
Sprawdź

Biała lista podatników VAT

Utworzona przez Ministerstwo Finansów biała listą podatników VAT jest prowadzoną od 1 września 2019 roku listą przedsiębiorców, wskazującą status podatnika VAT oraz numery rachunków firmowych, z których korzystają. W założeniu jest narzędziem, które umożliwia szybkie sprawdzenie VAT zainteresowanym urzędom oraz – co szczególnie ważne – innym przedsiębiorcom. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 roku korzystanie z listy podatników VAT było fakultatywne i nie wiązało się z konsekwencjami. Od 1 stycznia 2020 roku każda transakcja powyżej 15 000 zł może być rozliczana wyłącznie w ramach rachunków widniejących na liście białych podatników. W przeciwnym razie nieuważnemu kupującemu grożą sankcje.

Status podatnika VAT

W prowadzonej przez Ministerstwo Finansów białej księdze znajdują się podstawowe dane na temat podmiotów, które widnieją w systemie jako podatnik czynny VAT, nie są zarejestrowani jako vatowcy lub zostali wykreśleni z listy podatników VAT. Dzięki temu każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna współpracę z nowym kontrahentem, zyskuje możliwość poznania jego statusu.

W białej liście znajdują się następujące dane na temat przedsiębiorców:

  • Nazwa firmy
  • Numer NIP
  • Status podatnika VAT
  • NUMER REGON i KRS
  • Dane adresowe firmy
  • Numer rachunku bankowego.

Przed opłatą sprawdź VAT

W praktyce kontrahent przed opłaceniem faktury vat jest zobligowany do zweryfikowania, jaki jest status podatnika VAT sprzedawcy, oraz czy wskazany numer rachunku widnieje na liście białych podatników. Warto zauważyć, że do bazy nie można wpisać kont prywatnych – mogą znaleźć się w niej wyłącznie konta firmowe. Wprowadzenie takich regulacji siłą rzeczy wymusza więc na wielu przedsiębiorcach założenie oddzielnych rachunków, spełniających konkretne wymogi. Co więcej – nierespektowanie tych reguł wiąże się z konsekwencjami nie tylko dla sprzedającego, ale również kupującego, który dokona płatności na numer spoza listy i będzie chciał odliczyć należny podatek VAT.

Biała lista i split payment

Wprowadzona przez Ministerstwo Finansów biała lista towarzyszy innemu rozwiązaniu, którego celem również jest ograniczenie skali przestępstw wyłudzania VAT: podzielonej płatności. Do skorzystania ze split payment są zobligowani przedsiębiorcy w przypadku każdej transakcji dotyczącej wskazanych w załączniku towarów i usług na kwotę równą lub wyższą 15 000 zł brutto. W dużym uproszczeniu mechanizm opiera się na podzieleniu płatności na dwie części – pierwsza stanowi samą kwotę płatności, trafiającą na konto sprzedawcy (którego numer musi widnieć na liście podatników VAT), druga natomiast – w wysokości podatku VAT – wędruje bezpośrednio na przypisany do niego rachunek o ograniczonym dostępie.

Czynny podatnik VAT: potwierdzenie albo kara

Biała lista podatników VAT stanie się narzędziem, z którym obowiązkowo musi nauczyć się współpracować każdy przedsiębiorca, będący czynnym vatowcem, zwłaszcza jeżeli opłaca jednorazowo większe zamówienia. Przede wszystkim: na rachunek spoza listy nie mogą trafić sumy równe lub wyższe od 15 000 zł. Podstawową karą będzie brak możliwości odliczenia kosztów od przychodu, wraz z należnym podatkiem VAT. Poza tym za zlekceważenie obowiązku weryfikacji statusu podatnika VAT grozi również kara grzywny. W przypadku popełnienia błędu należy w ciągu trzech dni skontaktować się z Urzędem Skarbowym i podać numer rachunku bankowego, na który został zlecony przelew. Kary można będzie również uniknąć, stosując mechanizm split payment.

Który bank oferuje najlepsze konto dla firm?
Sprawdź

Lista podatników VAT a konto bankowe

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy koniecznie muszą zakładać konto firmowe. O ile przepisy prawne i podatkowe regulują sytuacje, w których konieczne jest rozliczanie się z wykorzystaniem rachunku bankowego, nigdzie nie jest wskazana konieczność posiadania oddzielnego kona na potrzeby firmy. Z tego powodu do tej pory wiele osób – zwłaszcza prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – łączyło rozliczenia prywatne i firmowe w ramach jednego rachunku. Do tej kwestii jasno podchodzi jednak lista podatników VAT. Mogą znaleźć się na niej wyłącznie numery kont firmowych: w przeciwnym razie niemożliwe stanie się rozliczanie z kontrahentami. Warto o tym pamiętać i w razie potrzeby założyć oddzielne konto firmowe – zwłaszcza że na rynku nie brakuje bezpłatnych produktów.

Poradniki