Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Spis treści

Założenie własnej firmy może całkowicie odmienić nasze życie. Podjęcie tej dość odważnej decyzji nie jest łatwe, ale w rezultacie jesteśmy w stanie pracować na własny rachunek, co jest szczególnie ważne, gdy robimy dokładnie to, co lubimy. Własna działalność gospodarcza wydaje się świetnym rozwiązaniem, ale często martwimy się o brak odpowiednich środków finansowych. Dlatego też warto zainteresować się wsparciem, jakim jest dofinansowanie dla firm oferowane przez Unię Europejską lub urząd pracy.

Podjęcie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność, wymagająca nie tylko pod względem formalnym, ale również finansowym. Bez odpowiedniego kapitału konkurowanie z innymi podmiotami obecnymi na rynku może być po prostu niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza branż, w których do funkcjonowania niezbędne są wysokie nakłady czy inwestycje. Nie zawsze rozwiązaniem jest także kredyt, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca nie posiada zbyt długiego stażu prowadzenia działalności. Realnym wsparciem mogą okazać się różnego typu dotacje i dofinansowania wydawane przez urzędy pracy, urzędy gmin czy pochodzące z funduszy unijnych lub wsparcia de minimis. Warto dowiedzieć się, jak wyszukiwać te metody finansowania, jak sporządzić wniosek o dotację gdzie go złożyć.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej od państwa

Dofinansowanie z Urzędu Pracy to jedna z najpopularniejszych form wspierania aspirujących przedsiębiorców, dla których własna firma jest sposobem na uniknięcie lub wyjście z bezrobocia. Nabór na tego typu wsparcie finansowe jest prowadzony kilka razy w roku, dlatego jeśli za pierwszym razem nie uda nam się go pozyskać, można spróbować kolejny raz. Warto też wiedzieć, że dofinansowanie z UP jest bezzwrotne i nieopodatkowane, choć oczywiście muszą zostać spełnione pewne warunki, aby urząd nie zażądał od nas zwrotu całej kwoty pożyczki.

Jakie warunki trzeba spełniać, by w ogóle móc się ubiegać o dofinansowanie dla firm na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Tak naprawdę wymagania dotyczące dofinansowania mogą się różnić w zależności od tego, w jakim województwie składamy wniosek. Dlatego też warto dokładniej się z nimi zapoznać w samym urzędzie lub na jego stronie internetowej. Przede wszystkim jednak trzeba być osobą zarejestrowaną w danym Urzędzie Pracy, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej formy pomocy ze strony urzędu.

Dotacja z urzędu pracy: jakie warunki trzeba spełnić?

Duże zainteresowanie wsparciem w postaci dotacji z urzędu pracy wynika przede wszystkim z dość jasnych procedur i stosunkowo szybkiego procedowania wniosku. Najczęściej, aby móc ubiegać się o finansowanie, należy:

 • Posiadać status osoby bezrobotnej: w tym celu konieczne stanie się zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny. Różnić może się jednak wymagany okres rejestracji, w niektórych przypadkach złożenie wniosku będzie możliwe od razu, w innych trzeba będzie odczekać np. miesiąc lub kwartał.
 • Nie być studentem studiów dziennych, możliwe jednak będzie studiowanie w trybie niestacjonarnym.
 • Nie prowadzić innej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 • Nie być osobą karaną za przestępstwa związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Okres wyznaczają przy tym często niezależnie konkretne urzędy pracy.
 • Nie korzystać z innych form wsparcia biznesu z budżetu państwa. Dyskwalifikujące będzie także złożenie wniosku w innym urzędzie pracy albo pobieranie świadczeń, np. z funduszu pracy, w wybranym okresie.

Procedowanie wniosku zazwyczaj trwa około miesiąca. W tym czasie sprawdzane są kwestie formalne i jego motywacja. Dotacja z urzędu pracy wymaga również podpisania umowy z powiatowym urzędem pracy, co może trwać dodatkowy tydzień. Wypłata funduszy będzie miała miejsce w ciągu kilku dni od dnia podpisania tego dokumentu.

Dotacja z urzędu pracy a poręczyciel

Choć wsparcie wydawane przez powiatowe urzędy pracy jest bezzwrotne, należy mieć świadomość, że niewywiązanie się z warunków umowy będzie wiązać się z koniecznością zwrotu uzyskanych środków. W tym celu - podobnie do procedur towarzyszących kredytom - osoba decydująca się na podjęcie działalności gospodarczej musi przedstawić dodatkowe zabezpieczenia. Jednym z najpopularniejszych i najchętniej widzianych przez urząd pracy jest poręczenie, czyli gwarancja spłaty pożyczki przez osoby posiadające stabilne źródło dochodu. Składając wniosek o dotację, można wykorzystać również m.in. zastaw na nieruchomościach bądź ruchomościach, gwarancje bankowe czy akt notarialny poświadczający poddanie się egzekucji. Nie zawsze urząd pracy zaakceptuje jednak wybraną metodę zabezpieczenia, warto więc upewnić się zanim dojdzie do złożenia wniosku, jakie są jego oczekiwania w tym zakresie.

Kwota dotacji: ile może wynieść?

Bardzo ważną informacją dla osób rozważających otwarcie firmy jest wysokość wsparcia, na jakie mogą liczyć w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kwota będzie zależna od konkretnego urzędu pracy, zazwyczaj uzależniona jest od wysokości pensji minimalnej i wynosi ok. 20 000-30 000 zł. Co ważne: w przypadku zamknięcia działalności w ciągu 12 miesięcy lub niewywiązaniu się z warunków podpisanej umowy (np. wykorzystaniu środków w inny sposób albo przekroczenia wskazanego terminu) konieczny stanie się jej zwrot.

Dofinansowanie dla firm w formie pożyczki

Wsparcie rządowe to nie tylko dotacje dla firm, ale również pożyczki na preferencyjnych warunkach, o które mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, absolwenci szkół i uczelni wyższych, którzy ukończyli je do 48 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz studenci ostatniego roku studiów, którzy nie są zatrudnieni i nie wykonują żadnej pracy zarobkowej.

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej jest udzielana na siedem lat i ma wyjątkowo niskie oprocentowanie, wynoszące 0,44% w skali roku. Dodatkowo przez cały okres spłaty pożyczki jest ono stałe. A ile pieniędzy możemy faktycznie uzyskać w ramach takiego wsparcia finansowego od rządu? Maksymalna wysokość pożyczki stanowi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Kwota ta może się zatem nieco różnić w zależności od czasu, w którym będziemy się o nią starać i pozwalać na pokrycie różnych kosztów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym kluczowych inwestycji.

Preferencyjne warunki wsparcia na otwarcie firmy

Warto także dodać, że aspirujący przedsiębiorcy otrzymują karencję na spłatę pożyczki na okres jednego roku. Zaciągnięcie takiego zobowiązania nie wiąże się również z jakimikolwiek opłatami oraz prowizjami. Oczywiście, tak jak w przypadku każdego kredytu, osoba go zaciągająca musi zapewnić jego odpowiednie zabezpieczenie. W takim przypadku jest nim weksel własny pożyczkobiorcy oraz zazwyczaj poręczenie osoby fizycznej, choć możliwe jest też wybranie innego typu zabezpieczenia.

Jeśli osoba, która skorzystała z pożyczki rządowej, zechce spłacić ją wcześniej albo zdecyduje o zamknięciu firmy w pierwszym roku jej działalności, musi również zwrócić kwotę uzyskanej korzyści.

Dofinansowanie dla firmy na start z UE

Dotacje unijne dla firm to również niezwykle popularna forma finansowania dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Nikt chyba nie ma wątpliwości co do tego, w jak dużym stopniu fundusze unijne zapewniają wsparcie dla osób, które zamierzają otworzyć swój biznes. Przyznanie środków odbywa się w ramach różnych projektów, adresowanych do poszczególnych wspólnot samorządowych czy branż. Warto być więc z nimi na bieżąco, aby

Dotacje na założenie firmy mają za zadanie przede wszystkim aktywizować osoby z tych grup społecznych, które są z jakichś powodów narażone na wykluczenie. Na wsparcie finansowe mogą zatem liczyć m.in.:

 • osoby przed 30 rokiem życia, które nie uczą się i nie pracują,
 • trwale bezrobotne osoby, które ukończyły 30 rok życia,
 • bezrobotne kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby wykluczone z rynku pracy np. ze względu na wiek,
 • osoby z niskim wykształceniem.

Jak znaleźć wsparcie z Unii Europejskiej?

Cechą charakterystyczną wsparcia UE dla rozpoczęcia działalności jest duże zróżnicowanie projektów. Aby z nich skorzystać, należy najpierw znaleźć ten pasujący do konkretnej sytuacji, a więc z jednej strony konkretnej branży, a z drugiej do samego wnioskodawcy. W tym celu należy posłużyć się stroną internetową Funduszy Europejskich.

(fot. funduszeeuropejskie.gov.pl / )

Analiza widniejących na niej informacji pozwoli zarówno na poznanie szczegółów dotyczących funkcjonowania funduszy dla planowanej działalności, jak i dostępnych projektów, kryteriów i sposobów wnioskowania o wsparcie. Fundusze są przy tym podzielone na poszczególne grupy osób: z jednej strony wspierają osoby, które dopiero planują otwarcie firmy, jak i te, które już prowadzą własny biznes, jednak planują dalszy rozwój i poszukują środków umożliwiających inwestycje czy prowadzenie programów badawczych. Wsparcie przybiera różne formy: od bezzwrotnych pożyczek po niskooprocentowane kredyty udzielane przez ściśle określonych partnerów.

Dotacje dla istniejących firm także jest możliwe

Wsparcie z Unii Europejskiej adresowane jest zarówno do osób dopiero planujących prowadzić działalność, jak i tych, którzy już są przedsiębiorcami. W ten sposób można sfinansować m.in.:

 • inwestycje pozwalające na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • szkolenia dla pracowników,
 • prowadzenie działalności poza granicami kraju,
 • informatyzację przedsiębiorstwa,
 • projekty badawcze i wdrażanie informacji,
 • programy związane z ekologią i ochroną środowiska.

Jak widać, dofinansowanie może objąć wiele sektorów działania przedsiębiorstwa. Specjalne fundusze przekazano również dla niektórych branż czy regionów: przykładem może być projekt Polska Wschodnia skupiony na wsparciu przedsiębiorczości we wschodniej części kraju. Przy tym projekty pogrupowane są również ze względu na wielkość firmy: mogą liczyć na nie zarówno mikro-, mali i średni, jak i najwieksi przedsiębiorcy.

W każdym przypadku liczy się projekt

Wysokość takiej dotacji zależy od projektu, w ramach którego staramy się o pieniądze na założenie działalności gospodarczej. Warunki, na podstawie których są one przyznawane, również różnią się zależnie od projektu oraz województwa. Jeśli zatem jesteśmy zainteresowani tym, o jakie dotacje unijne możemy się starać, należy szukać najnowszych informacji na stronach internetowych funduszy europejskich.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 20 000zł

Kluczem do odniesienia sukcesu - nie tylko w kontekście uzyskania dotacji na założenie firmy, ale również w dalszym biznesowym życiu - będzie stworzenie dobrego biznesplanu. Właściwie sporządzony dokument pomoże przekonać urzędników, że właśnie nasz projekt jest tym, któremu warto dać szansę. Poza tym to także znakomity sposób na sprecyzowanie własnych oczekiwań i planów, a to podstawa, która umożliwia osiągnięcie biznesowego sukcesu po tym, jak już otrzymamy dofinansowanie dla firm.

Biznesplan wymagany w niemal każdym przypadku

Niezależnie od źródła pozyskania wsparcia dla osób decydujących się prowadzić działalność gospodarczą, kluczowym dokumentem w procesie rozpatrywania wniosku będzie biznesplan. Zostanie on poddany szczegółowej analizie przez analityków odpowiedzialnych za wydanie decyzji. Na jego podstawie możliwe stanie się przede wszystkim określenie, czy wybrany projekt będzie rentowny, a przekazane środki pozwolą na osiągnięcie zakładanych celów. W biznesplanie należy ująć m.in.:

 • Krótko i długofalowy plan rozwoju przedsiębiorstwa,
 • Dokładny opis firmy,
 • Ocenę kosztów prowadzenia działalności, nakładów inwestycyjnych,
 • Charakterystykę rynku,
 • Sposób, w jaki udzielone środki przyczynią się do zwiększenia efektywności firmy.

Sporządzenie takiego dokumentu nie zawsze będzie prostym zadaniem, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą skomplikowane analizy i wyliczenia. W niektórych przypadkach warto więc posiłkować się wsparciem ekspertów zajmujących się rozwojem biznesu i redagowaniem biznesplanów.

Warto poszukać innych źródeł wsparcia

Lista instytucji i organizacji, do których można złożyć wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej, jest zdecydowanie dłuższa. Dotyczy przy tym różnych aspektów działania firmy, różnych rynków czy grup docelowych. Źródła środków są różne: często płyną one z funduszy samorządowych lub rządowych, a wypłacane są w ramach zróżnicowanych projektów czy konkursów. Warto być na bieżąco z pojawiającymi się ofertami i ubiegać się o różne formy wsparcia biznesu. Godny uwagi jest również segment organizacji pozarządowych skupionych na kwestii rozwoju biznesu. Często prowadzą one projekty pozwalające na uzyskanie atrakcyjnego dofinansowania niezależnego od działań podejmowanych przez instytucje rządowe czy samorządowe.

Dotacje dla firm - czym się kierować?

Szukając odpowiedniej dla siebie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy przede wszystkim zaznajomić się z projektami, które są aktualnie realizowane w naszym województwie, powiecie lub gminie. Dopiero po dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi kryteriami można zdecydować, czy będziemy w stanie się zakwalifikować. Pamiętajmy, że do otrzymania dofinansowania nie wystarczy tylko wypełnienie wniosku. Tego typu projekty, zarówno państwowe, jak i unijne, to zazwyczaj wieloetapowe procesy, które mają wyłonić najlepiej rokujących przedsiębiorców. Musimy się zatem mocno przyłożyć, aby ostatecznie otrzymać takie dofinansowanie dla firm.

Poradniki