BFG. Co daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Spis treści

Wiele osób obawia się o to, co stanie się z ich środkami w przypadku bankructwa banku. Pieniędzy nie należy jednak składować w skarpecie – o bezpieczeństwo dba Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W dzisiejszych czasach przechowywanie kapitału na bankowych rachunkach i w ramach innych narzędzi oferowanych przez instytucje finansowe jest tak oczywiste, że niemal nikt nie zaprząta sobie głowy katastroficzną myślą o tym, że możemy ich nie odzyskać. Powodów do niepokoju dostarczają jednak nie tylko scenariusze filmowe, ale również realne wydarzenia. Część z nich – tak jak kryzys z lat 2007-2009 – mogliśmy obserwować niemal bezpośrednio. Czy więc jest się czego bać? I tak, i nie. Jeżeli odpowiedzialnie podchodzimy do swoich finansów i kapitał przechowujemy tylko w instytucjach operujących legalnie na rynku finansowym, nie ma powodu do niepokoju. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) powstał z myślą o tym, aby w krytycznym momencie chronić interes klientów.

Aktualne oferty lokat - zobacz ile możesz zarobić
Sprawdź

BFG – co to jest?

Banki to szczególne rodzaje przedsiębiorstw. Z jednej strony to podstawowe podmioty na rynku finansowym, więc siłą rzeczy muszą kojarzyć się ze stabilnością, rozsądkiem i sumiennością. Z drugiej strony – jak wszystkie przedsiębiorstwa – podejmują również decyzje inwestycyjne, a te wiążą się z określonym ryzykiem. Znaczna część pieniędzy banków należy do ich klientów. Dlatego też tracąc, narażają nie tylko swój kapitał. Tak jest jednak tylko w teorii. W niemal wszystkich cywilizowanych państwach istnieje system gwarancji depozytów. Przybiera wprawdzie różne nazwy, inaczej może wyglądać podejście np. do wysokości ubezpieczonych środków, ale jego funkcja jest wszędzie taka sama: jest nią ochrona interesu klientów w przypadku upadłości banku.

Fundusz gwarancyjny: bankowy ubezpieczyciel

Historia bankowych funduszy gwarancyjnych, co znamienne, jest blisko związana z historią kryzysów finansowych. Pierwszy z nich – amerykańska Federalna Korporacja Ubezpieczenia Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation) powstała 16 czerwca 1933 roku. Jej utworzenie przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta było przede wszystkim związane z katastrofą gospodarczą, do jakiej doprowadziła wielka depresja, trwająca w latach 1929-1939. Wówczas doszło do zamknięcia niemal 1/3 amerykańskich banków, a zdecydowana większość osób posiadających w nich depozyty utraciła oszczędności swojego życia. Od tamtego czasu wszystkie banki muszą korzystać jednak z z FDIC, dzięki czemu interesy konsumentów są w odpowiedni sposób chronione.

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

BFG powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 14 grudnia 1994 roku, obecnie obowiązuje tekst ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 roku, który przystosował polski system do wymogów nałożonych przez dyrektywy Parlamentu Europejskiego. BFG stał się tym samym jednym z podstawowych podmiotów na polskim rynku bankowym, którego kompetencje sprowadzają się nie tylko do gwarantowania depozytów, ale również dbania o stabilność całego sektora.

BFG – kompetencje

Podstawowym aspektem działania BFG jest gwarantowanie wypłaty środków deponentów do określonej w ustawie wysokości, wynoszącej równowartość 100 tysięcy euro na jednego deponenta. Co ważne w przypadku rachunków wspólnych kwota ta ulega pomnożeniu przez liczbę właścicieli. Środki powinny być wypłacone przez BFG w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość banku i zawieszenie jego działalności przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podlegają zarówno depozyty złotowe, jak i te w walutach obcych i objęte nimi są wszystkie podmioty wyszczególnione w ustawie.

Restrukturyzacja sektora bankowego

BFG spełnia również ważną rolę dla stabilizacji całego systemu bankowego. Poza objęciem depozytów gwarancjami przetwarza również informacje na temat działalności banków, udziela pomocy finansowej instytucjom, którym grozi niewypłacalność, oraz nadzoruje proces łączenia się banków borykających się z problemami z innymi podmiotami, które zagwarantują ich płynność. Oprócz tego BFG nabywa wierzytelności kas, udziela wsparcia podmiotom przejmującym zobowiązania i sprawuje kontrolę nad instytucjami operującymi na rynku.

Jak wygląda wypłata środków z Funduszu Gwarancyjnego?

Po ogłoszeniu upadłości przez Bank lub SKOK instytucja sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania gwarancji. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest następnie zobligowany do wskazania miejsca i czasu ich wypłaty (musi mieć ona miejsce w ciągu 20 dni). Klienci na podstawie dokumentu tożsamości mogą wówczas wnioskować o wypłatę środków w gotówce lub poprzez przelew na rachunek.

Skąd BFG ma środki?

Aby zapewnić wypłatę depozytów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny musi operować olbrzymimi kwotami. Środki w głównej mierze pozyskuje od samych instytucji finansowych: wszystkie zobligowane są do regulowania ustalonych opłat rocznych. Oprócz tego BFG osiąga również dochody z tytułu pożyczek, dotacje udziela mu również Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz podmioty zagraniczne.

Aktualne oferty lokat - zobacz ile możesz zarobić
Sprawdź

Czego nie obejmuje BFG?

Warto uzmysłowić sobie, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje ochroną wyłącznie klientów banków podległych pod prawo bankowe. Na rynku znajduje się jednak wiele produktów finansowych, które – choć wiążą się z koniecznością deponowania środków – korzystają z alternatywnych systemów. W takim przypadku warto zorientować się, czy np. depozyt nie jest gwarantowany przez fundusz gwarancyjny innego kraju. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wiele nowych produktów może wiązać się z dużym ryzykiem utraty środków.

Poradniki