Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 34,90 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

PIT (Personal Income Tax):


Formularz podatkowy, w którym zawarte jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej ...

zobacz pozostałe hasła...

2012-12-11 06:00 Źródło: Justyna Niedbał - Bankier.pl

Justyna Niedbał - Bankier.pl

Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje?


Jedną z form finansowej pomocy dla rodziców jest zasiłek macierzyński. Nie należy się on jednak wszystkim – jego wysokość i długość pobierania zależy od kilku czynników.

 

komu i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek macierzyński

foto: thinkstock

Zasiłek macierzyński to świadczenie, które zapewnia środki utrzymania młodym matkom. Dotyczy też osób, które zdecydowały się adoptować lub przyjąć do rodziny zastępczej dziecko do 7. roku życia. Zasiłek macierzyński przysługuje głównie osobom ubezpieczonym – tylko w nielicznych wypadkach (takich jak ustanie ubezpieczenia przed urodzeniem dziecka, jeżeli ubezpieczenie ustało w czasie ciąży na skutek ogłoszenia upadłości pracodawcy) dostaną go osoby z nieopłaconymi składkami.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?


Świadczenie to przysługuje następującym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym:

• pracownikom,
• członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
• wykonującym pracę nakładczą,
• wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
• prowadzącym pozarolniczą działalność oraz tym, które z nimi współpracują,
• wykonującym pracę odpłatnie, na podstawie skierowania do pracy, w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
• odbywającym służbę zastępczą,
• duchownym.

urlop dla ojca» Osiem tygodni urlopu dla ojca? To możliwe
Ze świadczenia mogą skorzystać również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także zatrudnieni na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc, ale umowa o pracę została z nimi przedłużona do dnia porodu. Zasiłek przysługuje też ubezpieczonym, którzy przyjęli dziecko na wychowanie oraz w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią potomka. W tym ostatnim przypadku zasiłek przechodzi na ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny, jeżeli zobowiążą się on przerwać swoją pracę w celu sprawowania opieki nad takim dzieckiem. Świadczenie dostaną również kobiety, które urodziły martwe dziecko lub gdy dziecko zmarło przed upływem ósmego tygodnia życia.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?


Zasiłek macierzyński może być wypłacany zarówno przez ZUS, jak i przez pracodawcę. ZUS wypłaca go wtedy, gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 20 pracowników. Świadczenie jest zaś wypłacane przez pracodawcę, gdy opłaca on składki za więcej niż 20 osób. Prawo do zasiłku mają kobiety zatrudnione na umowę o pracę i otrzymują go w trakcie trwania całego urlopu macierzyńskiego.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku macierzyńskiego są: zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – za okres przed porodem – oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu. Jeżeli opiekun przyjmuje dziecko na wychowanie, wymaga się od niego zaświadczenia o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia go lub przyjęcia w ramach rodziny zastępczej. Jeśli zasiłek ma być wypłacany przez ZUS, potrzebne jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 i zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego (ale tylko w przypadku pracowników).

Ile i przez jaki okres wypłacany jest zasiłek macierzyński?


Co do zasady zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. wynagrodzenia albo przychodu stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia. Jest on wypłacany przez okres urlopu macierzyńskiego albo okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Od prawie dwóch lat przysługuje też przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku przepisami okres ten wynosi (w przypadku jednego porodu):

• 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka,
• 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
• 33 tygodnie (231 dni) w przypadku urodzenia trójki dzieci,
• 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czwórki dzieci,
• 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci.

Podobnie jest w kwestii wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osób, które zobowiązały się przyjąć dziecko lub kilkoro dzieci na wychowanie. Od 1 stycznia 2010 r. istnieje też możliwość sprawowania dłuższej niż dotychczas opieki nad dzieckiem – okres dodatkowego urlopu wynosi:

• w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie:

- od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 4 tygodni,
- od 1 stycznia 2014 r. – do 6 tygodni;

• w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie:

- od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 6 tygodni ,
- od 1 stycznia 2014 r. – do 8 tygodni.

Komu nie przysługuje zasiłek macierzyński


Zasiłek macierzyński nie przysługuje za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, w czasie urlopu bezpłatnego oraz w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem tych osadzonych, które na podstawie skierowania wykonują pracę odpłatnie i mają opłacone ubezpieczenie chorobowe).

Planowane zmiany


Resort pracy pracuje nad tym, aby uszczelnić lukę w przepisach, która pozwala dostawać ponad 7 tys. zł brutto miesięcznie sprytnym matkom- przedsiębiorcom. Projekt ustawy dotyczącej urlopów rodzicielskich trafił do konsultacji społecznych 9 listopada.
urlop macieżyński» Zmiany w urlopach rodzicielskich


Obecnie wystarcza, że kobieta spodziewająca się dziecka zarejestruje firmę miesiąc przed porodem i opłaci jedną maksymalną składkę ubezpieczenia chorobowego. Wraz z innymi składkami (rentową i emerytalną) jest to prawie 3 tys. zł. Składka ta jest płacona od najwyższej podstawy – 8742 zł – i daje prawo do zasiłku wynoszącego ponad 7 tys. zł.

Po zmianach, aby otrzymać najwyższy zasiłek macierzyński, kobieta będzie musiała już wcześniej prowadzić firmę i opłacać maksymalne stawki do ZUS (obecnie wynoszą one 3257 zł) przez co najmniej rok przed porodem. W zależności od tego, kiedy otworzy działalność, dostanie odpowiednio 2,3 tys. zł brutto, gdy rozpocznie ją miesiąc przed porodem, 2,7 tys. zł w przypadku 2 miesięcy, 3,2 tys. zł w przypadku 3 miesięcy i 4,6 tys. zł w przypadku otworzenia firmy pół roku przed porodem.

Justyna Niedbał
Bankier.pl
j.niedbal@bankier.pl

 Komentarzy 12


Zobacz też:
» Ożywienie trwa. Bezrobocie w marcu: 13,5%
» Czasem warunki premiowania mogą się różnić
» Pracodawcy muszą walczyć o kandydatów do pracy
» więcej
RSS Google Wykop

Otwórz bezpłatne eKonto z darmowymi bankomatami i zyskaj nawet 600 zł zwrotu za transakcje kartą.
Sprawdź Sam najlepsze konto osobiste plebiscytu Złoty Bankier!

Komentarze do artykułu
Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje? Autor: ~nn   2013-08-02 11:43
Duchowni to nie tylko księża katoliccy, celibat nie obowiązuje we wszystkich Kościołach.
Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje? Autor: ~kAMIS   2013-06-14 14:27
To duchowni mogą mieć dzieci???? hahaha dobre!
Zasiłek macierzyński jak długo Autor: ~Iwona   2013-03-18 16:15
Witam Aktualnie jest głośna sprawa wydłużonych urlopów macierzyńskich. Wiem, że kobiety które urodzą już w dniu dzisiejszym - 18.03.2013 będą miały prawo do przedłużenia urlopu macierzyńskiego tzn we (..)
Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje? Autor: ~aleksandra   2013-02-19 01:41
Są to propozycje nowelizacji. Nic jeszcze nie weszło w życie. najpierw poczytajcie interpelację zgłaszającego a potem odpowiedz. ostatni akapit mówi , ze to:Projektowana nowelizacja .... czyli to d (..)
Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje? Autor: ~Cleo_patra22   2013-02-16 21:51
No to zmieniły się te przepisy czy nie???? Bo nic nie mogę znaleźć na ten temat a od kilku godzin przeszukuję internet!!!!
Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje? Autor: ~Reinchard   2013-01-21 22:27
A jak się to ma do faktów w 2013 roku, który obecnie mamy? Proszę o wyjaśnienie sprawy zakładania firmy przez kobietę w ciąży, opłacenia max SKŁADKI CHOROBOWEJ I OTRZYMANIA MAX ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO (..)
Totalna niekompetencja autorki i sianie zamętu. Autor: ~sas   2012-12-20 14:14
Skąd wzięła się data 01.01.2013? Sąsiadka powiedziała?
Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje? Autor: ~majka   2012-12-11 19:25
Skąd data 01-01-2013 ?? Fantazja autorki ??
Re: kto dodał duchownych ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Autor: ~kAMIS   2013-06-14 14:31
a to oni nie muszą już żyć w celibacie???
Re: kto dodał duchownych ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Autor: ~sprawiedliwości !!!!   2012-12-11 17:54
za duchownego składki opłaca państwo !! poza tym moim zdaniem NIE POWINNI mieć prawa do żadnego zasiłku !!!!i tak ich rodziny żyją ponad stan , wyjazdy na najdroższe zagraniczne wakacje , auta , lu (..)