Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Podatek dochodowy od osób prawnych:


Świadczenie na rzecz państwa, które każda osoba prawna ma obowiązek uiścić; ...

zobacz pozostałe hasła...

2012-05-14 06:00 Źródło: inFakt

inFakt

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?


Dla większości przedsiębiorców obowiązek stosowania kasy fiskalnej zależy od wysokości obrotów i zakresu działalności gospodarczej. Istnieją też rodzaje działalności, dla których korzystanie z kasy zawsze jest obowiązkowe. Co warto wiedzieć o kasie fiskalnej w kontekście działalności gospodarczej?

Którzy przedsiębiorcy muszą korzystać z kasy fiskalnej?


Przedsiębiorca otwierający działalność gospodarczą, powinien przede wszystkim sprawdzić, czy przepisy nie nakazują mu obligatoryjnie korzystać z kasy fiskalnej. Istnieje bowiem grupa takich rodzajów działalności gospodarczej, wobec których nie stosuje się żadnych zwolnień z rejestrowania sprzedaży kasą fiskalną. Chodzi o przedsiębiorców, których działalność gospodarcza polega m.in. na:
 1. Interwencja Bankier.pl: Szef każe mi płacić za nieuregulowane faktury
  świadczeniu usług przewozów pasażerskich samochodowych regularnych i nieregularnych;

 2. świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami; 
 3. sprzedaży nagranych płyt CD, płyt DVD, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci, które zwierają dane lub oprogramowanie komputerowe (w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie); 
 4. sprzedaży sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego, fotograficznego; 
 5. sprzedaży części samochodowych; 
 6. sprzedaży wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. 
 7. sprzedaży gazu płynnego.
Pełna lista zakresów działalności przedsiębiorców, dla których kasa fiskalna jest obligatoryjna, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.07.2010 r. (w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Którzy przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku zakupu kasy fiskalnej?


Jeśli działalność gospodarcza przedsiębiorcy nie mieści się w powyższej grupie, można skorzystać ze zwolnienia. Obecnie funkcjonują równorzędnie dwa rodzaje zwolnień z konieczności stosowania kasy fiskalnej:
 • zależne od wielkości obrotu,
 • zależne od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwolnienie ze względu na obroty


Zwolnienie zależące od wielkości obrotu dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy nie zaliczają się do grupy opisanej w pierwszym akapicie tego artykułu.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w 2012 roku nie musi stosować kasy fiskalnej do momentu, gdy wielkość jego obrotów nie przekroczy kwoty 20 tys. zł. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność kolejny rok limit ten wynosi 40 tys. zł, pod warunkiem, że obrót z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 40 tys. zł.

W powyższych limitach nie należy uwzględniać obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz firm, organizacji i administracji państwowej lub samorządowej. Pod uwagę brana jest jedynie sprzedaż prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zwolnienie przedmiotowe


Przedsiębiorca, który przekroczył obrót określony przez powyższe limity, powinien sprawdzić, czy w związku z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej nie przysługuje mu zwolnienie przedmiotowe, dzięki któremu wciąż nie jest zobligowany do korzystania z kasy fiskalnej.

Z obowiązku rejestrowania sprzedaży kasą fiskalną zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż dla firm lub organizacji oraz dla administracji państwowej lub samorządowej. Ponadto, niektórzy przedsiębiorcy, mimo zawierania transakcji z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie muszą ewidencjonować sprzedaży kasą fiskalną. Chodzi o właścicieli firm, których działalność gospodarcza polega m.in. na:
 1. świadczeniu usług przewozów pasażerskich rozkładowych, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny;
 2. świadczeniu usług pocztowych i kurierskich; 
 3. świadczeniu usług telekomunikacyjnych; 
 4. świadczeniu usług finansowych i ubezpieczeniowych; 
 5. świadczeniu usług w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca); 
 6. dostawie towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek przedsiębiorcy.
Pełną listę zwolnień przedmiotowych również można znaleźć w uprzednio przywołanym Rozporządzeniu (w załączniku zatytułowanym „Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania”).

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej?


Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej, mogą odliczyć kwotę przeznaczoną na zakup tego urządzenia od podatku VAT. Odliczyć można 90% ceny zakupu netto (bez VAT) kasy fiskalnej, jednak kwota odliczenia nie może przekroczyć 700 zł.

Do odliczenia niezbędna jest faktura wystawiona na firmę przedsiębiorcy, potwierdzająca zakupienie kasy. Właściciel firmy powinien również posiadać potwierdzenie zapłaty całej należności za zakupioną kasę. Rozliczenia zakupu kasy fiskalnej należy dokonać na druku VAT-7, przy czym z powyższej ulgi można skorzystać jedynie w przypadku zakupu kasy, która spełnia kryteria techniczne określone przez Ministra Finansów. O tym, czy kasa spełnia te kryteria mówi certyfikat homologacji nadawany przez Główny Urząd Miar.

Łukasz Piechowiak: 2,5 mln zł mandatu za niewydawanie paragonów

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą również korzystać przedsiębiorcy zwolnieni z VAT. W takiej sytuacji przysługuje zwrot poniesionego kosztu, który jest wypłacany przez urząd skarbowy na rachunek przedsiębiorcy. Aby uzyskać taki zwrot należy złożyć do urzędu skarbowego wniosek, do którego przedsiębiorca załącza oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy fiskalnej oraz dowód zapłaty całej należności.

Czy przedsiębiorca może stracić ulgę na zakup kasy fiskalnej?


 W niektórych sytuacjach przedsiębiorca może być zobowiązany do zwrotu kwoty ulgi, z której skorzystał w związku z zakupem kasy fiskalnej. Staje się tak, jeśli kasa nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przynajmniej przez 3 lata. W tym czasie firma nie może zostać ani zlikwidowana, ani sprzedana. Ponadto, właściciel firmy musi pamiętać, aby co 24 miesiące dokonywać przeglądu technicznego kasy fiskalnej.


Obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego i fiskalizacja kasy rejestrującej


Przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, by pisemnie poinformować właściwy urząd skarbowy o rozpoczęciu rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. W zgłoszeniu tym należy zamieścić informację o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich użytkowania. Informację tę należy złożyć w urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży kasą fiskalną.

Do momentu wykonania tzw. fiskalizacji, kasa rejestrująca działa w trybie szkoleniowym i można ją wykorzystywać do nauki obsługi, testowania itp. Od transakcji wykonanych przed fiskalizacją nie trzeba płacić podatków.

Fiskalizacja musi być dokonywana przez upoważnionego serwisanta. Jest to uaktywnienie kasy, które kończy się wydrukiem odpowiedniego raportu. W ciągu 7 dni od tej czynności przedsiębiorca powinien zgłosić fakt fiskalizacji kasy do urzędu skarbowego.

Jak używać kasy fiskalnej?


Podstawową zasadą korzystania z kasy fiskalnej jest konieczność ewidencjonowania kasą każdej sprzedaży i wydawania klientom paragonów. Ponadto, trzeba pamiętać o sporządzaniu raportów kasowych - dobowych oraz miesięcznych. Taki raport nie może być sporządzony później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w następnym dniu lub miesiącu.

Bardzo ważną kwestią jest obowiązek odpowiedniego archiwizowania wszystkich dokumentów kasowych (kopii paragonów oraz raportów). Dokumenty te powinny być przechowywane przez przedsiębiorcę przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym minął termin na uregulowanie podatku VAT.


/infakt.pl


Komentarzy 10


Zobacz też:
» 3 sytuacje, w których VAT-owcem warto zostać bardziej niż zwykle
» Jak odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć podatek z PIT za 2013 r.?
» Pijemy mniej, a państwo i tak zarabia więcej… na razie
» więcej
RSS Google Wykop

Kup Apartament nad Morzem i Zarabiaj nawet do 8%

Komentarze do artykułu
Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~mar   2014-03-06 08:35
Ja uważam, że kasy fiskalne powinni mieć urzędnicy, którzy wydają pieniądze publiczne bez opamiętania i na własne cele. Nikt ich z tego nie rozlicza.
Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~konrad   2013-01-13 23:56
Dlaczego lekarze świadczący prywatne usługi lecznicze nie wystawiają paragonu? i to jest w porządku?
Re: Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~nMo   2013-04-17 08:28
co to reklama, nie ma kasy jak niema obowiązku, nie dość że w polsce petent jest traktowany jako oszust krętacz - przestępca to jeszcze cały czas chore nowelizacje utrudniające życie....
Re: Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~nikola   2013-01-03 10:23
w obecnych czasach chyba wszyscy powinni mieć kasę i od wszystkich powinniśmy już żądać paragonów. Dla tych, którzy nie zaopatrzyli się dotychcach w kasę/drukarkę fiskalną polecam profesjonalne centru (..)
Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~wiesia   2012-11-26 09:50
zakup odpowiedniej kasy fiskalnej to istotna sprawa, najlepiej kupić ją w salonie, który głównie się w tym trudni - osobiście mogę polecić profesjonalną sieć sprzedaży centrumkasiarzy.pl/- jestem w pe (..)
Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~łuki   2012-05-16 09:42
Witam, zwracam się z prośbą, jeśli nie czujesz się dotknięty przez kryzys finansowy albo jesteś po prostu człowiekiem dobrej woli proszę wspomóż mnie. Szukam trzydziestu tysięcy pomocnych ludzi, którz (..)
Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~co to   2012-05-15 11:34
koszty prowadzenia OFE jak ktoś wcześniej policzył to ok. 1,5 mld zł rocznie a jak to policzyć przez 20 l. to jest kosmos. Ile by za to można zmniejszyć bezrobocia- w pale się nie mieści. Natychmiast (..)
Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~Karol79   2012-05-14 19:44
W tym kraju wybrani mają lepiej - szczególnie na wybrani24.pl
Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~zbig   2012-05-14 18:50
mgr- a co ma wspólnego Twój wpis z kasą fiskalną? Hmmm, mgr... - magazynier?
Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa? Autor: ~mgr   2012-05-14 11:13
akcje i struktury dadzą zarobić - żadnych lokat i obligacji bo to syf . Akcje są bardzo tanie i je trzeba akumulować.