SMART > Poradniki > Pieniądze na dowolny cel > Kredyt a pożyczka: różnice między kredytem a pożyczką
   Aktualizacja:

Kredyt a pożyczka: różnice między kredytem a pożyczką

Różnice między kredytem a pożyczką nie zawsze wychodzą na pierwszy plan, ale są niezwykle istotne. Kredyt a pożyczka, czyli dwa różne produkty, z różnymi zasadami, podstawą prawną oraz prawem do udzielania przez różne podmioty. Już teraz dowiedz się, jakie są różnice między kredytem a pożyczką – ta wiedza będzie niezbędna zarówno przed podpisaniem umowy, jak i podczas spłaty zobowiązania.

Kredyt a pożyczka: różnice między kredytem a pożyczką
Spis treści
więcej Ikona strzałki
Reklama

Kredyt a pożyczka, czyli niezbędna wiedza dla każdego klienta

Zaciągając kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny lub pożyczkę, niewiele osób zdaje sobie sprawę z pewnych niuansów, których nieznajomość może nas… słono kosztować! W praktyce osoba, która potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie danego celu, nie przywiązuje wagi czym różni się kredyt od pożyczki.

Zarówno w przypadku pożyczki, jak i przypadku kredytu, poza środowiskiem bankowym – ludzie stosują identyczne nazwy zamiennie w stosunku do dwóch różnych produktów. Choć w mowie potocznej te określenia używane są zamienne, na kartach umowy pożyczki lub w umowie kredytowej będziemy musieli dopatrzyć się kilku szczegółów – przede wszystkim, czego dotyczy dokładny przedmiot umowy.

Dlaczego więc wiedza, czym się różni kredyt od pożyczki, jest tak istotna? Istnieje kilka powodów, m.in.:

 • cel zobowiązania – wiedząc, jaka jest różnica między kredytem a pożyczką, będziemy zdawali sobie sprawę, który produkt finansowy lepiej sprawdzi się w realizacji naszych celów. Inne warunki umowy dostaniemy w przypadku chęci kupna mieszkania, a inne – chcąc sfinansować jeszcze nie do końca zaplanowaną podróż z rodziną. 
 • wysokość kwoty – strony umowy zważywszy na celowość danego zobowiązania, umawiają się na z góry określoną kwotę. Jej górna granica z kolei zależy od rodzaju produktu, który wybieramy. Dlatego też, aby zrealizować swoje marzenia i wnioskować o odpowiednie środki, musimy wiedzieć, że główna różnica między kredytem a pożyczką leży właśnie w kwestii skali zobowiązania, udzielanego przez instytucję.
 • instytucja udzielająca zobowiązania – to, co m.in. różni kredyt od pożyczki wynika również z możliwości instytucji finansowych, które udzielają danych zobowiązań. Okazuje się, że znajomość pewnych niuansów pozwala nam szerzej spojrzeć na ofertę najróżniejszych firm i jeszcze szybciej wybrać odpowiednią propozycję.

Czym się różni kredyt od pożyczki w świetle prawa?

Kredyt a pożyczka, czyli jeden z najważniejszych dylematów w oczach wielu klientów instytucji finansowych, rozwiewa ustawa Prawo bankowe. M.in. w rozdziale 5. pt. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań możemy przeczytać, iż (art. 69, pkt. 1.):

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Innymi słowy, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, umowa kredytu przewiduje okoliczność, w której bank zobowiązuje się oddać kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy z przeznaczeniem:

 • na określony cel – cel umowy kredytowej “wypracowywany” jest w porozumieniu z bankiem. 
 • na oznaczony czas – na podstawie pisemnej umowy wiemy, jaki jest termin spłaty kredytu.

Tym samym przedmiotem umowy kredytu są środki pieniężne wydawane wyłącznie przez bank. Kredytobiorca również ma jednak pewne obowiązki względem kredytodawcy. Jeśli kredyt udzielany zgodnie z zapisami ustawy doczeka się ostatniego podpisu, jako klienci musimy z czasem oddać pożyczone środki zgodnie z określonymi warunkami.

Ponadto, każdy kredyt gotówkowy wiąże się ze specjalnymi opłatami. Są to m.in. prowizje oraz odsetki, które uiszczamy w konkretnych momentach trwania umowy. Termin spłaty kredytu oczywiście reguluje sama umowa kredytu.

Sprawdź również: Prowizja za udzielenie kredytu: czym jest i jak ją obniżyć?

O ile kredyt gotówkowy definiowany jest przez Prawo bankowe, a ponadto – przy kredycie konsumenckim funkcjonuje oddzielna, równie ważna ustawa, umowa pożyczki regulowana jest przez nieco inne zasady.

W przypadku pożyczek zastosowanie ma Kodeks Cywilny. Zgodnie z zapisami ustawy, umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Instytucja, która jest pożyczkodawcą, zobowiązuje się:

 1. użyczyć pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy lub rzeczy (tak, pożyczka może operować różnymi kapitałami).

Pożyczkobiorca z kolei, zgodnie z przedmiotem umowy pożyczki musi:

 1. zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Powyższą zasadę reguluje Art. 720. “Umowa pożyczki” Kodeksu cywilnego:

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Oznacza to, że umowa pożyczki nie determinuje konieczności określania, na co mają zostać wykorzystane otrzymane środki, a dodatkowo jej przedmiotem mogą to być zarówno pieniądze, jak i określone rzeczy.

Kredyt a pożyczka: porównanie

Znając literę prawa, jednoznacznie porównajmy kredyt i pożyczkę. Kredyt jest udzielany wyłącznie przez banki, natomiast pożyczkę może udzielić zarówno instytucja finansowa, jak i osoba prywatna. Jednak to nie jedyna różnica między pożyczką a kredytem.

Pożyczka a kredyt - różnice

Kredyt

Pożyczka

Kto udziela zobowiązanie?

bank

instytucja lub osoba fizyczna

Przeznaczenie

określone w umowie

dowolne

Regulacje prawne

Prawo Bankowe

Kodeks Cywilny

Rodzaj umowy

forma pisemna

dowolna - ustana, pisemna

Koszty

prowizja i odsetki określone w umowie

może być nieodpłatna

Źródło: Bankier.pl

Kolejną stanowi forma zawarcia umowy. Umowa o kredyt musi zostać spisana, a dodatkowo zawierać m.in. informacje takie jak kwota udzielonego kredytu, termin spłaty, wysokość odsetek czy harmonogram spłat. Przepisy regulujące umowę pożyczki nie wymagają zastosowania formy pisemnej, tym samym dopuszczalna jest również ustna. Jednak w przypadku pożyczki przekraczającej wartości 500 zł, ważność zawarcia umowy wymaga formy pisemnej.

Ponadto umowa kredytowa w odróżnieniu od pożyczki zawsze jest odpłatna. Za udostępnione środki finansowe bank żąda wynagrodzenia w formie odsetek czy prowizji. Dodatkowo kredyt zawierany jest na konkretny cel, który określa umowa. W związku, z czym bank ma prawo skontrolować, na co zostały wydatkowane pieniądze z kredytu. Pożyczka może być bezpłatna, a ponadto Kodeks Cywilny nie wymaga określania terminu jej zwrotu czy celu jej udzielenia.

Inna różnica między kredytem a pożyczką dotyczy formalności oraz procedur stosowanych przy ich udzielaniu. Proces otrzymania kredytu zazwyczaj jest czasochłonny i wymaga od klienta dostarczenia szeregu informacji, które pozwolą na zbadanie jego zdolności kredytowej.

W tym celu banki potrzebują przede wszystkim zaświadczenia m.in. o:

 • zatrudnieniu; 
 • zarobkach;
 • liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Dodatkowo umowa kredytowa zazwyczaj jest zabezpieczona, w praktyce stosowana jest hipoteka, gwarancja bankowa, weksle czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W przypadku pożyczek procedura jest uproszczona i zazwyczaj nie wymaga dostarczania żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Sprawdź również: Odstąpienie od umowy kredytu – zwrot prowizji, zasady i wzór

Umowa pożyczki czy kredytu, czyli co warto wybrać?

Stając przed dylematem, jaką formę finansowania wybrać – pożyczka czy kredyt – warto przeanalizować cel, na który potrzebujemy pożyczyć środki finansowe, ich wysokość oraz okres, jaki potrzebujemy na ich zwrot.

Należy pamiętać, że choć pożyczka jest mniej sformalizowana i środki można otrzymać w stosunkowo niedługim czasie, raczej dotyczy niewielkich kwot. Dodatkowo okres jej spłaty zazwyczaj jest krótszy niż w przypadku kredytu.

Kredyt bankowy jest ściśle regulowany przepisami Prawa bankowego, dlatego z jednej strony wydaje się bezpieczniejszy niż pożyczka, jednak z drugiej, weryfikacja klienta oraz procedury jego udzielenia zajmują więcej czasu.

W tym przypadku mamy szansę na uzyskanie wyższej kwoty, której spłatę można rozłożyć na wygodny dla kredytobiorcy okres.Jednak wybierając pożyczkę czy kredyt, przede wszystkim należy porównać koszty, jakimi zostaniemy obarczeni za udzielenie zobowiązania przez bank czy firmę pożyczkową.

Jak znaleźć najlepszy kredyt gotówkowy i pożyczkę?

Znając zapisy Ustawy Prawo bankowe oraz Kodeks cywilny, a tym samym – czym się różni kredyt od pożyczki, możemy śmiało przystąpić do wyboru najlepszej oferty. Jak jednak znaleźć realnie przystępne zobowiązanie? W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na całkowicie darmowe narzędzia finansowe:

 • ranking kredytów gotówkowych – jest to zestawienie najlepszych ofert ze wszystkich banków w Polsce. Specjalny system porównuje propozycje instytucji i wybiera te, które są najbardziej korzystne finansowo. Chodzi przede wszystkim o porównanie takich wskaźników, jak marża banku, prowizja, RRSO etc.
 • kalkulator kredytu gotówkowego – to narzędzie pozwala na tzw. symulację kredytu gotówkowego, która pokazuje, jak rozkładałoby się dane zobowiązanie w ujęciu miesięcznym. Dzięki temu jesteśmy w stanie oszacować, czy podołamy spłacie danego kredytu.
 • ranking pożyczek na raty – podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych, to narzędzie zestawia najlepsze propozycje pożyczek ratalnych, które mogą posłużyć Tobie i Twojej rodzinie w realizacji dowolnego celu.
 • ranking chwilówek – choć samo określenie “chwilówka” cieszy się niekoniecznie dobrą sławą, ranking tego typu produktów proponuje naprawdę sprawdzone oferty banków i firm pożyczkowych z całej Polski, gwarantując realne bezpieczeństwo w trakcie obowiązywania umowy. 
 • ranking “darmowych chwilówek” – to zestawienie proponuje nam specjalne produkty, które nie wiążą się z żadnym oprocentowaniem RRSO. Tym samym są jedną z najtańszych form pożyczek na całym rynku.
Formalności kredytowe

Poradniki