Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zobacz wszystkie oferty
BNP Paribas Bank Polska - Kredyt hipoteczny
Sprawdź warunki i koszty kredytu
Dokładamy starań, by dane prezentowane w naszych zestawieniach były jak najbardziej zbliżone do oferty, jaką otrzymasz w instytucji finansowej. Jednakże wpływ na nią mogą mieć indywidualne cechy klienta, nieuwzględniane w narzędziu. Dlatego porównanie ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry nie mogą stanowić podstaw do reklamacji. Jeżeli masz uwagi, napisz na banki@bankier.pl.
Parametry kredytu
Kwota kredytu 300 000 zł
Okres kredytowania 30 lat / 360 mies.
Warunki
Rata 2 392 zł
RRSO 9.57%
Marża 2.0%
Prowizja 2.0%
Do spłaty 868 542 zł
Oferta łączona Nie
Wybierz tak, jeśli chcesz skorzystać z innych produktów banku, aby obniżyć marżę.
Informacje dodatkowe
Oprocentowanie nominalne (WIBOR 3M 6.9% + marża 2.00%)
Ubezpieczenie inne Ubezpieczenie na życie
0.0750% od zadłużenia za pierwszy miesiąc. Ubezpieczenie od 1 miesiąca na cały okres kredytu.
Wcześniejsza spłata Pobierana w ciągu 3 pierwszych lat od dnia podpisania umowy kredytu, w wysokości 1% kwoty spłacanej przed terminem.
Źródło dochodu
 • umowa o pracę czas nieokreślony
 • umowa o pracę czas określony
 • umowa na okres próbny
 • działalność gospodarcza
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło
 • wynajem nieruchomości
 • działalność rolnicza
 • emerytura
 • renta stała
 • renta czasowa
 • kontrakt
 • udziały w spółkach
 • student
 • dochody z zagranicy
 • inne
Przykład reprezentatywny Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla zabezpieczonego hipoteką kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wynosi 8,87%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 319 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 616.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 431.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 7,36% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 5,51% wg stanu na dzień 15.04.2022 r. oraz marża 1,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 641.429,93 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 552.853,27 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.221,27 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.190,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 670.08,59 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.737,80 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 1.072.429,93 zł, płatna w 319 miesięcznych ratach po 3.370.68 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.086,25 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Na jaki cel kredyt hipoteczny w BNP Paribas

Kredytem hipotecznym w BNP Paribas można sfinansować różne cele związane z potrzebami mieszkaniowymi. Wśród nich można znaleźć m.in.:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • budowa, przebudowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • remont lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego,
 • nabycie działki lub gruntów rolnych,
 • refinansowanie środków wydatkowanych na cele mieszkaniowe do 12 miesięcy wstecz,
 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,
 • spłata kredytów (mieszkaniowych oraz zaciągniętych na inne cele),
 • wykup lokalu lub domu będącego własnością zakładu pracy lub mieniem komunalnym,
 • dowolny cel (do 15 proc. wysokości kredytu).

Ile i na jak długo można pożyczyć w BNP Paribas

Oferta BNP Paribas jest zarezerwowana dla osób, które posiadają wkład własny w wysokości min. 20 proc. wartości nieruchomości. Klienci, którzy zgromadzili mniejszą kwotę, nie będą mogli zastąpić brakującej części dodatkowo zabezpieczonym kredytem.

Oferta BNP Paribas może przyciągnąć zainteresowanych niewygórowaną minimalną kwotą kredytu oraz brakiem limitu górnego. Maksymalny okres kredytowania jest zbliżony do stosowanego wśród innych banków i wynosi 30 lat. Oferta może przypaść do gustu klientom, którzy chcą zaciągnąć kredyt z długim terminem spłaty, jednak osiągnęli już 40. rok życia. Maksymalny wiek kredytobiorcy wyznaczony w dniu całkowitej spłaty nie może przekroczyć 75 lat.

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

80 proc.

Minimalna kwota kredytu

150 000 zł

Maksymalna kwota kredytu

4 000 000 zł 

Minimalny okres kredytowania

1 rok

Maksymalny okres kredytowania**

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

75 lat

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości. Dla kredytu na zakup niezabudowanego gruntu rolnego wysokość LTV nie może przekroczyć 75 proc.

**Z wyjątkiem kredytu na zakup działki budowlanej lub niezabudowanego gruntu rolnego. W tym przypadku klient może uzyskać kredyt na maks. 20 lat.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w BNP Paribas

Na koszt kredytu hipotecznego składają się przede wszystkim prowizja oraz oprocentowanie. Wyjściowa wysokość prowizji wynosi 2 proc. Istnieje możliwość jej obniżenia do 0 proc. pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. 

Oprocentowanie to suma marży banku oraz stopy referencyjnej WIBOR 3M. Wysokość marży jest wypadkową kilku czynników. Należą do nich: posiadanie dodatkowych produktów, wysokość kredytu oraz wkładu własnego, a także przedmiot zabezpieczenia. Bank zachęca do skorzystania z dodatkowych produktów, oferując lepsze oprocentowanie. Wyjściowa wysokość oprocentowania wynosi 3,49 proc. Istnieje możliwość jej obniżenia do 2,16 proc. pod warunkiem skorzystania z ubezpieczeń. 

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas – najważniejsze dodatkowe opłaty

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Nie dotyczy

Ubezpieczenie pomostowe*

Podniesienie marży o 1,00 pp.

Wycena wartości nieruchomości**

We własnym zakresie lub w banku (0,09 proc. wartości nieruchomości) 

Wcześniejsza spłata kredytu

1 proc.

Ubezpieczenie na życie***

 • pakiet standardowy - 0,04 proc.,
 • pakiet premium - 0,0725 proc. 

*Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki.

**W formie informacji o wartości nieruchomości lub operatu szacunkowego.

***Składka miesięczna. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego BNP Paribas

W przypadku kredytu hipotecznego od BNP Paribas klient może się spotkać z następującymi rodzajami ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie pomostowe stosowane przez bank jako podwyżka marży do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – klient może podpisać umowę zaproponowaną przez bank lub wybrać ofertę z rynku. Dodatkowy warunek to dokonanie cesji praw z polisy na bank.
 • ubezpieczenie na życie - wymagane w przypadkach, kiedy do zdolności kredytowej brane są pod uwagę dochody tylko jednej osoby. Dotyczy wyłącznie kredytów na min. 10 lat z LTV większym niż 65 proc. Wybór oferty banku nie jest obowiązkowy.  

Ze względu na wymóg posiadania środków własnych na poziomie 20 proc. wartości nieruchomości, bank nie stosuje ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas – jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z oferty BBNP Paribas, konieczne będzie udanie się do oddziału banku. Po rozmowie z doradcą, który podpowie, jakie warunki formalne należy spełnić, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów – w tym z dyspozycją wypłaty.

Na każdym etapie kredytu (a także przed złożeniem wniosku) klient może zasięgnąć dodatkowych informacji, dzwoniąc pod infolinię lub wypełniając wniosek kontaktowy dostępny na stronie internetowej instytucji.

BNP Paribas kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe

 • Kredyt hipoteczny w BNP Paribas został laureatem ostatniej edycji rankingu Złoty Bankier. 
 • Kredyt można spłacać w ratach równych lub malejących.
 • Możliwość skorzystania z karencji do 24 miesięcy.
 • Kredyt hipoteczny może zostać wypłacony w całości lub transzach.
 • Możliwość łączenia celów, na które można przekazać kredyt.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,78 %, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000 zł; oprocentowanie zmienne 2,90% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,70% wg stanu na dzień 21.10.2021 r. oraz marża 2,20% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 223.399,38 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 173.504,12 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.051,76 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie" wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat" w wysokości 3.100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 29.607,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 633.399,38 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.100,83 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.885,87 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 21.10.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja z obniżonym poziomem oprocentowania od 2,60 % w skali roku skierowana jest do klientów, którzy: (1) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem Banku Pakietu ubezpieczeń Cardif4 obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie od utraty pracy, poważnego zachorowania albo na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku w okresie 3 lat, koszt pakietu ubezpieczeń to 0,0725 % miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia, składka pobierana jest w terminie płatności raty (2) posiadają albo otworzą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie" wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku wysokości min. 2 500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania, (3) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem Banku ubezpieczenia nieruchomości Cardif w całym okresie kredytowania, koszt roczny ubezpieczenia to 0,09 % sumy ubezpieczenia, (4) skorzystają z oferty kredytu hipotecznego przeznaczonego na finansowanie nieruchomości, które posiadają lub będą posiadać certyfikat ekologiczny (BREEAM albo Zielony Dom) albo świadectwo charakterystyki energetycznej stwierdzające, że roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie jest wyższe niż 50 kWh (m2*rok).

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. Oprocentowanie zmienne na poziomie 3,90 % w skali roku.
W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zapytaj o kredyt!