PKO BP Kredyt mieszkaniowy - Własny Kąt Hipoteczny - jakie warunki?

Własny Kąt Hipoteczny jest uznawany za jeden z bardziej atrakcyjnych na rynku, a PKO Bank Polski jest jednym z niewielu banków, które są skłonne udzielić kredytu osobom dysponującym wyłącznie minimalnym wkładem własnym. Klienci, którzy się na niego zdecydują, mogą przeznaczyć pożyczone pieniądze na różne cele.

PKO BP Kredyt mieszkaniowy – Własny Kąt Hipoteczny – jakie warunki?
PKO BP Kredyt mieszkaniowy – Własny Kąt Hipoteczny – jakie warunki? (fot. Jaap Arriens/NurPhoto / FORUM)

Własny Kąt Hipoteczny znajduje się w czołówce rankingów kredytów hipotecznych przygotowanych przez redakcję Bankier.pl. Jest też laureatem rankingu Złoty Bankier.

Na jaki cel Własny Kąt Hipoteczny?

Bank zachęca potencjalnych klientów do wyboru jego oferty szeroką gamą akceptowanych celów, na które klient chciałby przeznaczyć środki z uzyskanego kredytu. Klient może w ten sposób sfinansować nie tylko:

 • budowę domu,

 • zakup mieszkania,

 • zakup działki,

ale także:

 • zakup działki rekreacyjnej wraz z jej zagospodarowaniem,

 • przebudowę pomieszczeń na cele mieszkalne,

 • szeroko pojęte inne cele wiążące się z realizacją potrzeb mieszkaniowych.

Osoby, które nie są zadowolone z warunków swojego obecnego kredytu mieszkaniowego, mogą przyznać środki z kredytu na jego spłatę. PKO BP idzie jeszcze dalej i ¼ kredytu można przeznaczyć na dowolny cel.

Ile i na jak długo można pożyczyć w PKO BP?

PKO BP jest jednym z niewielu banków, które dają możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości 90% wartości nieruchomości. Może to zainteresować osoby młode, którym nie udało się jeszcze zgromadzić większych oszczędności. W tym wypadku wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnegoMaksymalna kwota kredytu wynosi 30 000 000 zł. Bank nie wyznaczył minimalnej kwoty zobowiązania. Bank jest skłonny udzielić kredytu na maksymalnie 35 lat, jednak zaznacza, że klient w momencie spłaty zobowiązania nie może mieć więcej niż 75 lat. Dostępne są dwie formy spłaty kredytu – raty równe oraz malejące. Formułę można zmieniać w trakcie trwania umowy kredytowej.

Ile kosztuje Własny Kąt Hipoteczny?

Jak przy każdym kredycie hipotecznym, klient musi się liczyć z poniesieniem kosztów, zarówno przy uruchomieniu kredytu, jak i przy jego obsłudze. Prowizja od udzielenia kredytu wynosi od 0 proc. do 3,50 proc. .

Zmniejszenie prowizji dotyczy także osób, które na „Oszczędnościowej Książeczce Mieszkaniowej” zgromadziły odpowiednią sumę pieniędzy i utrzymały ją przez okres jednego roku. Podobnie rzecz się ma z lokatą Kapitał na Własny Kąt, która także jest produktem w obsłudze. 

Oprocentowanie kredytu opiera się na wskaźniku WIBOR 3M powiększonym o marżę. Wysokość marży jest ustalana indywidualnie i zależy od:

 • wysokości wkładu własnego,
 • kwoty kredytu, 
 • liczby prowadzonych produktów z oferty PKO BP. 

Najważniejsze dodatkowe koszty kredytu Własny Kąt Hipoteczny w PKO BP

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 

Podwyższenie marży o 0,25 p.p.*

Ubezpieczenie pomostowe

Podwyższenie marży o 0,90 p.p.**

Opłata z tytuły wcześniejszej spłaty

0 proc. 

Ocena wartości nieruchomości (kwota kredytu do 80 000 zł)

300 zł

Ocena wartości nieruchomości (kwota kredytu powyżej 80 000 zł)

 • mieszkanie, garaż, nieruchomość gruntowa – 400 zł
 • dom jednorodzinny – 700 zł

*pobierane do czasu spłaty kredytowanej części wkładu

**pobierane do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Skorzystanie z dodatkowych produktów pozwoli na znaczne obniżenie oprocentowania i prowizji. Lepsze warunki cenowe będą dostępne, jeśli klient: 

 • posiada konto osobiste w PKO BP,
 • podpisze umowę ubezpieczenia na życie lub posiada kartę kredytową, 
 • zawrze umowę ubezpieczenia spłaty kredytu na okres 4 lat. 

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa – korzyści dla posiadaczy

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa to rachunek oszczędnościowy, który służył do gromadzenia funduszy na wkład własny. Mimo iż produkt nie jest obecnie dostępny, to klienci, którzy nie wycofali z niej jeszcze środków, mają szansę na znaczne zmniejszenie:

 • prowizji od udzielenia kredytu,

 • prowizji za dokonaną wcześniej częściową spłatę kredytu,

 • opłat dotyczących wyceny nieruchomości i kontroli inwestycji.

Na jaki rabat może liczyć klient - to zależy od kwoty zgromadzonych funduszy:

Wysokość obniżki prowizji dla posiadaczy Oszczędnościowej Książeczki Mieszkaniowej

Kwota zgromadzonych środków na OKM

Obniżka

Od 10 000 zł do 49 999 zł

50 proc.

Od 50 000 zł

75 proc.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Po likwidacji książeczki klient ma maksymalnie 6 miesięcy, aby skorzystać z preferencyjnych warunków.

Opcja bilansowania – zalety

Osoby, które przewidują, że będą w stanie wypracować wolne środki, mogą skorzystać z opcji bilansowania działającej w okresach trzyletnich. W tym celu należy na posiadanym w PKO BP rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ustalić limit. Środki, które przekroczą ustaloną kwotę, zostaną przelane na rachunek bilansujący. Fundusze tam zgromadzone mają wpływ na zmniejszenie zadłużenia będącego podstawą do obliczenia odsetek.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego Własny Kąt Hipoteczny

PKO BP jako zabezpieczenie wymaga zawarcia ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Prawa do ewentualnego przelewu wierzytelności należy scedować na bank.

Klient nie musi zawierać ubezpieczenia na życie, jeśli jednak skorzysta z dedykowanego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji, nie będzie musiał płacić prowizji od udzielenia kredytu.

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku, konieczne będzie opłacenie ubezpieczenia pomostowego w wysokości 0,9 p.p., które zostanie doliczone do marży kredytu. Klienci z niskim wkładem własnym będą musieli liczyć się z kolejnym zwiększeniem oprocentowania – ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podwyższa marżę o 0,25 p.p.

Własny Kąt Hipoteczny – informacje dodatkowe

Klient może zawiesić spłatę kredytu na maksymalnie 36 miesięcy. Dotyczy to w szczególności kredytów przeznaczonych na budowę, nadbudowę czy remont nieruchomości. Co więcej, kredytobiorca może raz do roku skorzystać z wakacji kredytowych i zawiesić spłatę jednej raty bez żadnych konsekwencji.

Źródło:
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl