Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: Cena akcji PGE może być sprowadzona nawet do 1-go EURO !!!!

Zgłoś do moderatora
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Otwarcie likwidacji spółki zależnej ( 15 / 2009 ) 19:13 23.11.2009
Poniedziałek


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 Numer raportu / 2009 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.

Data sporządzenia: 2009-11-23
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.

Temat
Otwarcie likwidacji spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Emitent") informuje, że powziął wiadomość, iż 20 listopada 2009 roku zgromadzenie wspólników Spółki Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny "TURÓW Park" Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") z siedzibą w Zgorzelcu podjęło uchwałe o rozwiązaniu Spółki Zależnej i wszczęciu jej postępowania likwidacyjnego. Likwidatorem Spółki Zależnej został p. Jarosław Janiak, który do dnia 20 listopada 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Zależnej. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Zależna jest jednostką zależną Emitenta w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości, ale z uwagi na nieistotny poziom sumy bilansowej i przychodów nie jest konsolidowana w jego sprawozdaniu finansowym. Udziałowcami Spółki Zależnej należącymi do grupy kapitałowej Emitenta są: PGE Elektrownia Turów S.A. (41,4 proc. udziałów w spółce i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników) oraz PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. (41,4 proc. udziałów w spółce i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników). Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).


Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PGE-PDA 3,09% 10,00 2022-06-03 09:25:38
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.