Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Pożyczka pod zastaw to coraz rzadziej udzielany rodzaj zobowiązania finansowego, który polega na złożeniu odpowiedniego przedmiotu, który może zostać przejęty przez pożyczkodawcę w sytuacji braku spłaty przez pożyczkobiorcę. Pożyczki pod zastaw z reguły są zawierane na spore sumy, dzięki którym można sfinansować np. zakup ziemi, remont mieszkania czy zakup auta.

Pożyczka pod zastaw to zobowiązanie finansowe, które może stanowić ciekawą alternatywę dla kredytów konsumenckich. Pożyczki pod zastaw mogą być wykorzystywane przez osoby, które nie mogą liczyć na bankowe oferty finansowania określonych celów, np. zakupu mieszkania itp.

 Pożyczka pod zastaw – na czym polega? Zasady (NBP)

Pożyczka pod zastaw – co to jest?

Pożyczka pod zastaw korzysta z ograniczonego prawa rzeczowego. Umowa pożyczki pod zastaw, sprowadza się do podpisania umowy pomiędzy stronami pożyczki (pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą), a także ustalenia przedmiotu zastawu. Zgodnie z prawem, zastaw może być ustanowiony jedynie w celu zabezpieczenia danej wierzytelności. Jego najważniejszą cechą jest to, że zastaw może być ustanawiany przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę jedynie na rzeczach ruchomych i bardzo wyjątkowo na niektórych prawach zbywalnych, takich jak akcje i obligacje. Oznacza to, że przedmiotem zastawu w pożyczce pod zastaw nie mogą być nieruchomości, takie jak działka, dom czy mieszkanie.

Pożyczka pod zastaw może zostać udzielona w przypadku zastawu, takiego jak: biżuteria, papiery wartościowe, samochód, pojazdy mechaniczne, sprzęt elektryczny oraz inne przedmioty, przedstawiające zdaniem pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy określoną wartość. Wraz z ustanowieniem właściwego dla obu stron zastawu, powstaje więź łącząca zastaw z wierzytelnością, która go zabezpiecza. Zastaw przestaje obowiązywać w momencie, w którym wierzytelność zostanie spłacona przez wierzyciela. W przypadku pożyczek pod zastaw, zastawiona rzecz ruchoma przestaje pełnić funkcję zastawu, jeśli pożyczkobiorca spłaci całe zobowiązanie wraz z jego kosztami. Osoba szukająca pożyczek pod zastaw, może spotkać się z terminem prawa akcesoryjnego. To norma prawna określają charakter zastawu, którego istnienie jest uzależnione od istnienia wierzytelności. Po spłaceniu pożyczki przez klienta, zastaw przestaje istnieć, a jego przedmiot przechodzi w całości na własność pożyczkobiorcy.

Zobacz też: Gdzie wziąć kredyt hipoteczny?

Jak wybrać dobrą ofertę pożyczki pod zastaw?

Wybierając właściwą ofertę pożyczki pod zastaw, należy zwracać uwagę na 3 główne czynniki związane z tego rodzaju zobowiązaniem finansowym. Pierwszą kwestią jest koszt pożyczki pod zastaw. Wpływ na ostateczne koszty zobowiązania mają takie czynniki, jak: oprocentowanie, prowizja oraz pozostałe koszty zobowiązania. Oprocentowanie pożyczki pod zastaw nie może przekraczać czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, powiększonej o siedem punktów procentowych.

Prowizja jest wynagrodzeniem pożyczkodawcy za udzielenie zobowiązania finansowego. Warto pamiętać, że pożyczek pod zastaw udzielają obecnie jedynie pozabankowe instytucje finansowe, dlatego na próżno szukać ofert pożyczek pod zastaw wśród banków. Wybierając najlepszą ofertę pożyczki pod zastaw, warto sprawdzić nie tylko koszty, które trzeba będzie ponieść w związku z zaciągnięciem zobowiązania, ale także wszystkie koszty, które mogą wynikać z braku terminowej zapłaty za pożyczkę lub braku możliwości jakiejkolwiek zapłaty. Poza zastawem, którego własność zostanie zmieniona z pożyczkobiorcy na pożyczkodawcę, osoba niespłacająca zobowiązania prawdopodobnie będzie musiała ponieść koszty monitów oraz wszystkie inne koszty związane z brakiem zapłaty w terminie. Warto poznać podstawowe maksymalne koszty zobowiązania, które zostały zmienione wraz z nowelizacją prawa dotyczącego nadzoru nad rynkiem finansowym, który miał miejsce w 2017 roku.

Pożyczek pod zastaw mogą udzielać jedynie podmioty, które wpłaciły kapitał w wysokości co najmniej 200 000 złotych. Musi on być w całości wpłacony, a jego źródłem nie mogą być np. pożyczki, kredyty. Firmy pożyczkowe udzielające pożyczek pod zastaw mogą być kontrolowane przez KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. Prawne zmiany miały na celu większą transparentność i spadek nadużyć ze strony nieuczciwych pożyczkodawców, dzięki czemu miał zmaleć odsetek nieadekwatnie drogich pożyczek. Całkowite koszty pożyczki pod zastaw ponoszonej przez klienta nie mogą przekroczyć dwukrotności kwoty pożyczki.

Kolejnym krokiem, który umożliwi wzięcie rozsądnego zobowiązania finansowego w postaci pożyczki pod zastaw jest sprawdzenie, jak duży zastaw należy wnieść w ramach pożyczki na kwotę odpowiadającej naszym potrzebom. Dzięki temu przyszły pożyczkobiorca ma pewność, że wartość zastawu nie przewyższa kosztom zaciąganego zobowiązania, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku braku spłaty pożyczki i przejęciu zastawu na rzecz pożyczkodawcy, który udzielił niespłaconego zobowiązania.

RRSO a pożyczka pod zastaw

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez pożyczkobiorcę, zaciągającego pożyczkę pod zastaw. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to zsumowany całkowity koszt zobowiązania ponoszony przez pożyczkobiorcę w ujęciu rocznym, wyrażony jako wartość procentowa. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość kosztów pożyczki, takie jak oprocentowanie, prowizja oraz wszystkie pozostałe koszty. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest przydatnym miernikiem kosztów zobowiązania nie tylko w przypadku pożyczki pod zastaw, ale także w sytuacji porównywania bankowych kredytów konsumenckich i pozostałych pożyczek. Im wyższa jest wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, tym droższe są koszty pożyczki pod zastaw.

Zobacz też: Czy można wziąć pożyczkę bez dochodów?


2019-05-30

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

2019-05-23

Kredyt gotówkowy na oświadczenie - co musisz wiedzieć?

Jednym z najpopularniejszych kredytów jest kredyt gotówkowy na oświadczenie. Co powinniśmy o nim wiedzieć, zanim podpiszemy umowę?

2019-05-22

Jak spłacić chwilówki - sprawdzone sposoby na spłatę długów

Warto dowiedzieć się w jaki sposób można poradzić sobie z problemem, jakim jest spłata takich szybki i łatwych pożyczek.

Kredyt gotówkowy - na co zwrócić uwagę?

Banki prześcigają się w ofertach kredytowych, Na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby wybrać kredyt gotówkowy, który będzie dopasowany do naszego domowego budżetu?

Pożyczki na raty dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często potrzebują zastrzyku gotówki, niezbędnego dla rozwoju firmy. A najlepszym rozwiązaniem jest wówczas zaciągnięcie korzystnej pożyczki.

Pożyczka gotówkowa w domu klienta

Wśród najpopularniejszych produktów finansowych, wymienić pożyczki gotówkowe, które również dzielą się na kilka różnych grup, wśród nich jest również pożyczka gotówkowa udzielana w domu klienta.

Pożyczki na raty miesięczne przez internet

Liczba osób, które każdego roku decydują się na zaciągnięcie pożyczki jest wciąż bardzo duża. Nie dziwi zatem fakt, że ilość instytucji finansowych oferujących nam różnorodne produkty finansowe tego rodzaju nieustannie wzrasta. 

Ikona informacji
poradniki