Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,89 zł , zmiana od tamtej pory: -75,34%

WAŻNE - co wspólnego Blockchain Lab SA ma z dwoma bankrutami z NC?

Zgłoś do moderatora
Co lub kto łączy te trzy spółki: Blockchain Lab S.A. oraz dwóch bankrutów z New Connect - spółek-widmo Macro Games S.A. (MGS) oraz Direct Eservices S.A.(DES) ?

Przeczytajcie całość to dowiecie się ciekawych rzeczy. Same suche fakty, bez komentarzy (na końcu zadaję pytania). Linki tylko z wiarygodnych źródeł – dane z Krajowego Rejestru Sądowego (serwisy płatne i bezpłatne), giełda-komunikaty, artykuły z Bankiera itp. Wystarczyło poszperać trochę na forum Bankiera i w necie, aby znaleźć te informacje. Czytane razem dają bardzo ciekawy obraz. Ja tylko prezentuję linki razem i zadaję garść pytań. Wnioski - wyciągajcie sami (ja żadnych tez nie stawiam – być może zaprezentowane tutaj związki i „łączniki” trzech spółek to zwykły zbieg okoliczności;)

Głębsze szperanie i zestawianie informacji powinni wykonać dziennikarze śledczy oraz być może Komisja Nadzoru Finansowego i inne organy.

No to do rzeczy.

Krótka charakterystyka dwóch bankrutów, o których mowa wyżej. Zarówno Macro Games, jak i Direct Eservices emitowały w dużych ilościach nowe akcje. Obydwie spółki zniknęły z rynku bardzo gwałtownie i nieoczekiwanie, w dziwnych okolicznościach (bez zapowiedzi poważnych kłopotów). Obydwie stały się porzuconymi spółkami-widmo i praktycznymi bankrutami. W obydwu przypadkach publikowane prognozy rozwoju (patrz komunikaty spółek) były bardzo obiecujące z punktu widzenia akcjonariuszy. Te, które można uznać za najważniejsze z nich dotyczyły przejęć udziałów innych spółek.

Co łączy wszystkie trzy spółki (Blockchain Lab SA, Direct Eservices S.A. oraz Macro Games S.A.) ?

Na początek – przeczytajmy artykuły o ww. dwóch bankrutach z New Connect :

O Macro Games SA (MGS)
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ciekawy-przypadek-Macro-Games-Producent-gier-ktory-znalazl-sie-na-dnie-7608838.html
link

O Direct Eservices SA: (DES)
Tu jest mowa o przejęciach (piękne plany rozwoju): link

Tutaj o tym, jak owe przejęcia były wykorzystane w praktyce przez zarząd spółki i co stało się ze spółką: 
"Przedstawiciele Direct eServices zapadli się pod ziemię. Telefony podane na stronie internetowej Catridge World milczą. Franczyzobiorcy nie mają z przedstawicielami firmy żadnego kontaktu. – Co jakiś czas o zaległości upominają się wierzyciele, często listy adresowane są do naszych punktów franczyzowych. Komornicy nie wiedzą gdzie szukać właścicieli." link

[ niemal identyczna sytuacja miała miejsce w Macro Games SA ]

Tu też jest opisany nagły i tragiczny koniec spółki Direct Eservices:
link

Co łączy te ww dwie spółki i Blockchain Lab.SA ?

ŁĄCZNIK NR 1 - NAJWIĘKSZY AKCJONARIUSZ / UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI
(jest to łącznik nr 1, bo łączników jest więcej)

Popatrzmy na te trzy spółki po kolei.

1.) Blockchain Lab SA (BLCKCHN)
https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=BLKCHNLAB
link
link

Głównym akcjonariuszem spółki Blockchain Lab S.A. jest spółka Mobilum Ltd. zarejestrowana wna Gibraltarze , link
Mobilum Ltd. ma większościowy pakiet akcji w BLCHNL – 3,7 mln akcji - ponad 66% wszystkich akcji i głosów (dane z link ), ma więc  największy wpływ na sprawy strategiczne spółki, w tym wybór członków rady nadzorczej, a pośrednio (poprzez członków RN) również na wybór zarządu.

Głównym udziałowcem Mobilum Ltd. jest spółka WKM Ltd. zarejestrowana w Wielkiej Brytanii (oficjalny brytyjski rejestr spółek: link )

Jej udziałowcem i dyrektorem jest WOJCIECH ANDRZEJ KASZYCKI :
link 

W publikacjach różnego rodzaju p. W.A. Kaszycki przedstawiony jest jako CEO i założyciel (lub współzałożyciel - w zależności od publikacji - różne wersje) spółki Mobilum Ltd. 
Pod tym linkiem - p. W.A. Kaszycki prezentuje się jako szef Mobilum Ltd. i opowiada o kryptowalutach: link

Tak więc to p. W.A. Kaszycki ma personalnie (głosy na walnym zgromadzeniu) największy wpływ na strategię i decyzje spółki Blockchain Lab SA.

2)  Macro Games SA (MGS)
https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=MGAMES
link
link

Od stycznia 2016 r. WKM Ltd. (o spółce tej - patrz wyżej) miała ponad 25% udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce (ponad 4,5 miliona akcji): https://www.bankier.pl/wiadomosc/MACRO-GAMES-Zmiana-stanu-posiadania-akcji-Spolki-Macro-Games-S-A-7293363.html, a w marcu tego roku miała już ponad 30%. 

p. W.A. Kaszycki był poprzez WKM Ltd. największym akcjonariuszem Macro Games S.A. w latach 2016-2017 i miał największy z wszystkich akcjonariuszy wpływ na sprawy spółki.

We wrześniu 2017 r. WKM Ltd miał(a) kilkanaście procent głosów MGS, a potem już coraz mniej. WKM Ltd. pozbył(a) się większości posiadanych akcji do początków lutego 2018 r.  https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/zawiadomienie_WKM_201802031900622399.pdf 

Paraliż i upadek spółki nastąpił  parę miesięcy później:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/MACRO-GAMES-Rezygnacja-czlonkow-Rady-Nadzorczej-7577057.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/MACRO-GAMES-Rezygnacja-Prezesa-Zarzadu-Macro-Games-SA-7578363.html (warto zwrócić uwagę na podany powód rezygnacji prezesa spółki)
https://www.bankier.pl/wiadomosc/GPW-zawieszenie-obrotu-akcjami-spolki-MACRO-GAMES-SA-7583360.html

Wiosną 2018 r spółka zaprzestała działalności i została spółką-widmo (rezygnacja członków RN, zamknięte biuro itd.)
Zastanawiające jest m.in. to, że żaden z członków rady nadzorczej Macro Games nie zauważył niczego niepokojącego w spółce - przynajmniej nikt z nich nie zgłosił nic takiego. (warto przypomnieć, że obowiązkiem członków rady nadzorczej jest dbanie o interes spółki - czyli wszystkich akcjonariuszy - i informowanie o zauważonych problemach i nieprawidłowościach w spółce).

W tym samym czasie, gdy p. W.A. Kaszycki informował KNF o zbyciu swoich akcji, o nabyciu dużego pakietu akcji spółki poinformowali panowie informatycy z Ukrainy. Złożyli oni pismo do KNF datowane na 4 luty 2018 r. informujące, że ich spółka Rolling Games LLC z siedzibą na wysepce Nevis (Karaiby) nabyła ponad 13 proc. akcji spółki: https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/zawiadomienie_RG_201802060069084945.pdf

Wracając do panów z Ukrainy - z ich CV na Linkedin wynika, że są też (bądź byli) zaangażowani również w projekt o nazwie „Mobilum”:
link
link

Moc ciekawych wątków i informacji dotyczących Macro Games S.A. znaleźć można w Memorandum Informacyjnym Macro Games SA z października 2017 r.: link  Nie ma w nim informacji o przewidywanych większych problemach, które tłumaczyłyby paraliż spółki, który nastąpił kilka miesięcy później.

3) Direct Eservices SA: (DES)
https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=DIRECTES
https://www.bankier.pl/forum/forum_o_direct-eservices,6,21,10000000876.html

W Direct Eservices p. W.A. Kaszycki był wspólnikiem (od 2006 r., początkowa spółka z .o.o została w 2010 r. przekształcona w spółkę akcyjną), członkiem zarządu (od.. do stycznia 2012 r, a wcześniej, w latach 2007-2009 - prokurentem.
link

W czasie debiutu giełdowego kontrolował akcje reprezentujące 26,65% w kapitale zakładowym tej spółki (wraz z Direct CEE Capital Investments Ltd. - był pełnomocnikiem tej spółki, zarejestrowanej w stanie Delaware; link ) - najwięcej ze wszystkich akcjonariuszy. 
Patrz str.: 2, 26 dokumentu informacyjnego spółki: link

W 2012 r. wciąż kontrolował duży pakiet akcji, w sumie ponad 15% głosów na WZA :link 
https://www.bankier.pl/static/att/emitent/201207/h_co_najmniej_5%25_liczby_glosow_na_ZWZ_Direct_eServices_S_A__w_dniu_27_06_2012_201207090000212857.pdf

ŁĄCZNIK NR 2 - CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ (TE SAME OSOBY)

Pierwszą z takich osób jest sz.p. JANUSZ WŁADYSŁAW FAJKOWSKI (MACRO GAMES SA i BLOCKCHAIN LAB SA)
link
link
link

Jak widać wyżej, P. Fajkowski zasiadał i zasiada dalej (patrz linki wyżej) w radach nadzorczych różnych innych spółek powiązanych z W.K.Kaszyckim.
P. Janusz Fajkowski był w Radzie Nadzorczej Macro Games SA najdłużej ze wszystkich członków rady nadzorczej, bo aż dwa lata, od stycznia 2016 aż do lutego 2018 r., na dodatek pełniąc w niej zaszczytną i odpowiedzialną funkcję był przewodniczącego RN

P. Fajkowski nie zauważył w spółce niczego niepokojącego, w każdym razie nie poinformował o niczym takim giełdy ani szerszej publiczności składając swoją rezygnację:
link

[ przypomnijmy, że członkowie RN nadzorczej mają obowiązek dbać o interes spółki - czyli wszystkich akcjonariuszy, pilnując poczynań zarządu i informując oraz interweniując w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spółce ].

Wygląda na to, że dobrze oceniono jego pracę w RN Macro Games S.A., gdyż kilka miesięcy później P. Janusz Fajkowski został powołany do rady nadzorczej Blockchain Lab S.A. Zasiadał w niej od lipca 2018 r do marca 2019 r.:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/DOMENOMANIA-PL-Powolanie-Czlonka-Rady-Nadzorczej-7604979.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLKCHNLAB-Zmiany-w-skladzie-Rady-Nadzorczej-Blockchain-Lab-Spolka-Akcyjna-7649806.html

Kolejną osobą – łącznikiem jest sz. p. PIOTR STANISŁAW MIRGOS (MACRO GAMES SA I BLOCKCHAIN LAB SA)

Pod tym linkiem widać powiązania z p. Mirgosa z p. W.A. Kaszyckim poprzez różne spółki.
link

P. Mirgos zasiadał w Radzie Nadzorczej Blockchain Lab SA od marca 2019 r. do 30.12.2019 r. do grudnia 2019 r.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLKCHNLAB-Zmiany-w-skladzie-Rady-Nadzorczej-Blockchain-Lab-Spolka-Akcyjna-7649806.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLKCHNLAB-Zmiany-w-skladzie-Rady-Nadzorczej-Blockchain-Lab-S-A-7797492.html

Wcześniej P. Mirgos pilnował interesów spółki Direct Eservices (DES), wspomnianego wyżej faktycznego bankruta z New Connect, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2012 r do listopada 2012 r. (od czerwca 2012 r członkiem RN był również p. W.A. Kaszycki):
https://www.bankier.pl/gielda/notowania/new-connect/DIRECTES/wladze-zatrudnienie

Pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Direct Eservices S.A. p. Mirgos prawdopodobnie nie zauważył w spółce żadnych nieprawidłowości – w rezygnacji, która przedłożył zarządowi podał, że „rezygnacja motywowana jest powodami osobistymi, a także brakiem niezbędnego czasu celem prawidłowego wywiązania się z obowiązków statutowych”:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/DIRECTES-Rezygnacja-Czlonka-Organu-Nadzorujacego-Emitenta-2689825.html

W tym miejscu warto przytoczyć, co w październiku 2012 r pisał „Parkiet” o sytuacji w Direct Eservices S.A., relacjonując, czego dowiedziała się od nowego prezesa spółki, który przygotowywał raport otwarcie:

Klewiński pisze, że firma przestała prowadzić jakąkolwiek działalność operacyjną, nie obsługuje zamówień, ma zablokowane konto w spółce spedycyjnej i od sierpnia nie ma księgowego. „Od ok. sierpnia 2012 r. dokumenty księgowe na kilku paletach zostały przetransportowane do magazynu spółki bez jakiegokolwiek uporządkowania" – pisze przedstawiciel Direct eServices. Spółkę nachodzą wierzyciele, w tym firmy windykacyjne.  Od dłuższego czasu nie wykonuje ona też żadnych obowiązków informacyjnych. „Ocenić należy, że majątek trwały (w szczególności sprzęt komputerowy organu zarządzającego) zaginął" – stwierdza Klewiński. Twierdzi również, że większość pracowników jest na zwolnieniach lekarskich lub urlopach. Od wrześnie nie dostają wynagrodzeń. Byli przedstawiciele władz spółki wciąż korzystają za to z samochodów służbowych i nie chcą ich zwrócić firmie leasingowej.
link

Kolejną osobą, która pojawia się w jednej niż jedna z ww. spółek jest p. JAKUB NALEJ (aktualnie 28-latek)
link

P. Nalej pełnił ważne funkcje w spółce Macro Games S.A. - był w latach 2016-2018 (zgodnie z dokumentem informacyjnym dostarczonym do NC przez Blockchain Lab S.A.: https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2018-08/0000106724_201808220000115460.pdf
project managerem, a później dyrektorem technicznym i prokurentem spółki Macro Games S.A.:

link
link
link

Wygląda na to, że Rada Nadzorcza spólki Blockchain S.A. bardzo wysoko oceniła pracę p. Naleja w spółce Macro Games S.A., gdyż kilka miesięcy później został on zaproszony do spółki Blockchain Lab S.A., gdzie przez kilka miesięcy,od sierpnia 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu (!)
https://www.bankier.pl/wiadomosc/DOMENOMANIA-PL-Powolanie-Czlonkow-Zarzadu-7610651.html

[ nasuwa się tu nieodparcie refleksja, że p. Nalej musi być ogromnie zdolnym i doświadczonym menedżerem - w końcu nie każdemu dwudziesto-kilku-latkowi powierza się tak odpowiedzialne stanowiska, na dodatek w spółkach, które obracają czy też zamierzają obracać milionami złotych ]

PYTANIA
Gdybym był dziennikarzem śledczym albo jakimś inspektorem, to starałbym się znaleźć odpowiedź na takie m.in. pytania:

  • jak to się stało, że mając tak wspaniałe perspektywy rozwoju, jak anonsowano w komunikatach spółek Edirect Eservices i Macro Games (szczególnie Macro Games), obydwie spółki gwałtownie upadły i zniknęły z rynku?

  • co stało się z milionami złotych pozyskanymi z emisji akcji i aktywami posiadanymi przez spółki Direct Eservices i Macro Games ? Jaką drogę przewędrowały i do jakich spółek, osób i krajów trafiły?

  • jaki ekonomiczny sens dla Direct Eservices S.A. miała transakcja zakupu spółki CARTRIDGE WORLD (CEE) S.A. - szczególnie w kontekście tych informacji? :
link

tuż po zmianie właściciela sieci, kontakt z franczyzodawcą był jeszcze możliwy, choćby za pośrednictwem specjalnie do tego wyznaczonej osoby. Później, po jej odejściu z pracy, stopniowo kontakt zanikał, aż w końcu całkowicie się urwał. W siedzibie spółki Direct eServices nawet nie wiedzieli ile punktów franczyzowych Catridge World funkcjonuje, kompletnie się nami nie interesowali– usłyszeliśmy od byłego franczyzobiorcy.”
  • czy na inwestycjach w dwie pierwsze spółki (Direct Esaervices SA i Macro Games SA) główny akcjonariusz stracił czy zyskał?
  • czy dotrzymana została opisana tutaj obietnica/ deklaracja? link
  • co tak naprawdę stało się w tych spółkach (DES i MGS)? Przecież optymistyczne komunikaty spółek nie wskazywały na ich krach.
  • dlaczego główny udziałowiec Blockchain Lab S.A. nie wspomina w wywiadach o obydwu ww. spółkach (DES, MGS) ? Czy doświadczenia związane z tymi spółkami (np. w spółce Direct Eservices, gdzie był wspólnikiem i członkiem zarządu) uznaje za porażki czy sukcesy? Jeśli za sukcesy, to dlaczego nie wspomina o nich w swoich "profilach biznesowych"? A jeśli za porażki (może po prostu nie miał szczęścia do giełdy..?), to dlaczego realizuje nowy projekt giełdowy? (do trzech razy sztuka.?) A może ma jednak sukcesy (jako główny czy wiodący akcjonariusz), którymi mógłby się pochwalić w innych spółkach giełdowych, tylko nie chce się nimi chwalić? A może powinien - aby rozwiać różne obawy i wątpliwości tzw drobnych akcjonariuszy?

Itp.itd. Można zadawać wiele ważnych pytań (do Blockchain Lab S.A. i do Macrogames S.A. jeszcze wrócimy, na razie czytam ich komunikaty)

Resztę prześledzicie sami czytając komunikaty spółek oraz wpisy na forum, w tym drugim przypadku mając oczywiście świadomość, że komentarze z informacjami bez podania źródła należy czytać z ograniczonym zaufaniem co do ich treści.

Direct Eservices: https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=DIRECTES
Macrogames: https://www.bankier.pl/forum/forum_o_macro-games,6,21,10000001300.html
Blockchain Lab: https://www.bankier.pl/forum/forum_o_blockchain-lab-sa,6,21,10000000976.html
Naprawdę warto sprawdzać informacje. Szczególnie te, które podawane są w komunikatach spółek. Ani sama giełda ani KNF nie są w stanie ich wszystkich weryfikować. W każdym razie niesamowite, jak wiele informacji można znaleźć nie wychodząc z domu. Świetne są te rejestry sądowe KRS dostępne online, szczególnie w wersji płatnej.

ZASTRZEŻENIA
1. Prośba o wyważone posty, jeśli chcecie komentować. Proszę nie powielać niesprawdzonych informacji w tym wątku (oczywiście zdaję sobie sprawę, że pojawią się tu negatywne komentarze „naganiaczy kursu”, to nieuniknione).
2. Prośba o zapisanie i wydruk tego wpisu oraz przesłanie linku do niego innym zainteresowanym.
Co prawda administrator tego forum nie będzie miał żadnych podstaw, aby usunąć ten wpis – gdyż zawiera on jedynie linki do źródeł informacji, które nie powinny budzić żadnych wątpliwości co do ich rzetelności – ale nigdy nie wiadomo. W interesie społecznym jest, aby ważne informacje docierały do opinii publicznej i do akcjonariuszy szukających uczciwych inwestycji.
3. Jeśli gdzieś wyżej jest jakaś pomyłka - zły link, nieprecyzyjna informacja itd. - to tylko przez przypadek mogło tak się stać. W końcu sporo tekstu i linków.
4. Nie stawiam żadnych tez. Zestawiam tylko w całość różne informacje (z pewnością nie są pełne i nie dają pełnego obrazu rzeczywistości).A uczciwi biznesmeni mogą spać spokojnie – prawda zawsze się obroni.

Drobny Akcjonariusz szukający uczciwych spółek.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
BTCSTUDIO 0,43% 0,47 2023-09-29 09:10:03
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.