Forum Giełda +Dodaj wątek
Raport bieżący 24/2009

NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że spółka zależna LATTERIA TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka"), w dniu wczorajszym otrzymała podpisany aneks do umowy zastawu rejestrowego (o zawarciu umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 31/2008 z dnia 22 października 2008 roku) zawarty pomiędzy spółką zależną LATTERIA TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółki") a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie ("Bank"). Przedmiotem powyższego aneksu jest podwyższenie kwoty zastawu rejestrowego na rzecz Banku na środkach trwałych (rzeczach ruchomych) stanowiących własność Spółki, do wysokości 16.661.570 złotych. Powyższy aneks do umowy został zawarty w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Spółce przez Bank w dniu 18 czerwca 2008 roku kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.876.508,54 EUR wraz z odsetkami,
prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu nr 2008/8 z dnia 18 czerwca 2008 roku (o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku). Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Kryterium uznania powyższego aneksu do umowy zastawu rejestrowego za znaczący jest § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

kom espi mra
 • NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~troll
 • Re: NCT Autor: ~tr
 • Re: NCT Autor: ~dann
 • Re: NCT Autor: ~świeżak
 • Re: NCT Autor: ~dann
 • Re: NCT Autor: ~dann
 • Re: NCT Autor: ~świeżak
 • Re: NCT Autor: ~John
 • Re: NCT Autor: ~dann
 • Re: NCT Autor: ~dann
 • Re: NCT Autor: jerrynimus
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~szpirak
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~troll
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~świeżak
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~kaharel
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~świeżak
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~świeżak
 • Re: NCT Autor: ~trolll
 • Zabawny jesteś Trollu Autor: ~Nemesis
 • Re: Zabawny jesteś Trollu Autor: ~trolll
 • Re: NCT Autor: ~Bacazgor

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.