Forum Giełda +Dodaj wątek

Główny akcjonariusz

Zgłoś do moderatora
Czy ktoś ma więcej informacji na temat poszczególnych fragmentów sprawozdania:

- "Należności z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych dotyczą sprzedaży wartości niematerialnych do Nova Group (Cyprus) Ltd." (ok. 4mln zł) Czy nie występuje tu konflikt interesów? Na jakich warunkach nastąpiła sprzedaż?

- "4fun Media S.A. udzieliła swojemu akcjonariuszowi Nova Group Cyprus Ltd. pożyczki w wysokości 2.158.000 złotych. Pożyczka została udzielona z terminem spłaty do 31 grudnia 2014 roku. Zabezpieczeniem pożyczki jest ustanowiona blokada na akcjach 4fun Media SA będących własnością Nova Group Cyprus Ltd." Na jakich warunkach została udzielona pożyczka?

- "W 2013 roku 4fun Media S.A. nabyła wierzytelność Screen Network S.A. wynikającą z zawartych przez Screen Network S.A. umów kredytowych. Wierzytelność ta na dzień bilansowy wykazywana jest w pozycji pozostałe należności w kwocie 3.940 tys. złotych."
Czy biorąc pod uwagę fakt że Nova Group Cyprus Ltd. jest większościowym udziałowcem Screen Network S.A. nie występuje tu konflikt interesów?

Przez powyższe punkty spółka ma zamrożone ok 10 mln zł przez co pewnie nie mogła wypłacić dywidendy. Zastanawia mnie jednak legalność powyższych transakcji.
Czy jest ktoś kompetentny na tyle żeby rozwiać moje wątpliwości?

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
DIGITANET -0,46% 10,90 2022-05-20 15:24:40