Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Księgarnia


Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe

Cena: 15,92 zł
więcej narzędzi... 

Moje spółki

PKN43.15-2.60%
KGH112.05-1.75%
PEO192.00-2.24%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2014-04-15 17:04:58
Wolumen: 44 730 553 akcji
Obrót: 684 825 328 zł

Akcje: 142 wzrosło, 219 spadło, 59 bez zmian.

Największe wzrosty:
EDI3.079.6%
SKL1.199.2%
JWC3.727.8%
GET0.587.4%
CNG1.556.9%
Największe spadki:
MZA3.49-8.6%
4FM11.65-8.3%
ITG268.00-7.8%
WSE13.85-7.7%
GMM1.81-7.7%
Najwyższe wolumeny:
TRK1.293841612
PGN4.233574726
PGE19.703228709
RSE1.493117972
GNB3.212803673
Najwyższe obroty:
PKO41.41221675840
KGH112.05203494384
PZU416.00133497136
PGE19.70127337424
PEO192.00104228472


2011-03-21 23:36 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)

MIDAS:


Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
NFI_Midas_-_skonsolidowany_raport_za_rok_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_kapitalowej_Midas_za_rok_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_bieglego_do_skonsolidowanego_raportu_rocznego_NFI_Midas_SA_za_rok_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_do_opinii_do_skonsolidowanego_raportu_rocznego_NFI_Midas_SA_za_rok_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży 14.600 14.367 3.646 3.310
II. Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej 2.099 5.020 524 1.157
III. Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem. (67.563) (39.795) (16.872) (9.168)
IV. Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Funduszu. (67.563) (39.375) (16.872) (9.071)
V. Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 59.105.341 55.275.813 59.105.341 55.275.813
VI. Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) 59.105.341 55.275.813 59.105.341 55.275.813
VII. Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) (1,14) (0,79) (0,29) (0,18)
VIII. Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) (1,14) (0,79) (0,29) (0,18)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24.165) (21.734) (6.035) (5.007)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4.788 (21.341) 1.196 (4.917)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej. 19.706 39.659 4.921 9.137
XII. Aktywa razem 166.213 181.835 41.970 44.261
XIII. Zobowiązania razem 203.117 158.127 51.288 38.491
XIV. Zobowiązania długoterminowe 10 36 2 9
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 203.107 158.091 51.286 38.482
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu. (36.904) 23.708 (9.318) 5.770
XVII. Kapitał zakładowy. 5.919 5.919 1.494 1.441
XVIII. Liczba akcji na dzień raportowy pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach). 59.181.670 58.186.670 59.181.670 58.186.670
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) (0,62) 0,41 (0,16) 0,10
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

NFI Midas - skonsolidowany raport za rok 2010.pdf NFI Midas - skonsolidowany raport za rok 2010.pdf
NFI Midas - skonsolidowany raport za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Midas za rok 2010.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Midas za rok 2010.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Midas za rok 2010

Opinia biegłego do skonsolidowanego raportu rocznego NFI Midas SA za rok 2010.pdf Opinia biegłego do skonsolidowanego raportu rocznego NFI Midas SA za rok 2010.pdf
Opinia biegłego do skonsolidowanego raportu rocznego NFI Midas SA za rok 2010

Raport biegłego do opinii do skonsolidowanego raportu rocznego NFI Midas SA za rok 2010.pdf Raport biegłego do opinii do skonsolidowanego raportu rocznego NFI Midas SA za rok 2010.pdf
Raport biegłego do opinii do skonsolidowanego raportu rocznego NFI Midas SA za rok 2010

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-21 Wojciech Pytel Prezes Zarządu
2011-03-21 Maciej Kotlicki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-21 Rafał Michniewicz Pełnomocnik, w imieniu MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Finanse i Księgowość sp.k.


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Pożyczka bez komplikacji.
Łatwy dostęp nawet do 5 tys. Sprawdź jakie to proste!

Komentarze do artykułu