Jak złożyć skargę na komornika sądowego

Skuteczna egzekucja sądowa stanowi podstawowy czynnik wymiaru sprawiedliwości. Bez niej nawet sprawny aparat sądowniczy na niewiele się zda, gdyż wyroki wydawane przez sądy nie będą miały w praktyce wielkiej mocy. W procesie egzekucji bardzo wiele zależy od działań komornika. Jego przedsiębiorczość i znajomość przepisów prawa wpływają na efektywność podejmowanych przez niego działań. I odwrotnie - naruszenie zasad postępowania oraz opieszałość są w stanie zniweczyć największe wysiłki wierzyciela. Często również działania te naruszają prawa dłużnika bądź innych osób. Warto więc wiedzieć, jak walczyć z bezprawnymi działaniami komorników sądowych.

Skąd wiadomo, czy komornik złamał prawo?

Przed podjęciem środków zmierzających do usunięcia naruszeń prawa, trzeba sprawdzić, czy przepisy te rzeczywiście zostały naruszone. Komornik przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego musi przestrzegać ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. nr 133, poz. 882 ze zm.), a także Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.). Równie ważnym aktem prawnym dla komornika jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. nr 10, poz. 52 ze zm.), które określa szczegółowo, jakie wymogi muszą spełniać czynności dokonywane przez komornika.

Komornik złamał przepisy, co trzeba zrobić?

Podstawowym środkiem służącym do zwalczenia bezprawnych działań komornika jest skarga na czynności komornika opisana w art. 767 K.p.c. Skargę należy wnieść do sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik. Skargę składa się na piśmie i powinna ona spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego. Wyjątkiem jest składanie skarg na czynności komornika podczas licytacji ruchomości - kiedy składa się ją do protokołu licytacji. Natomiast podczas licytacji nieruchomości skargę składa się ustnie bezpośrednio sędziemu nadzorującemu licytację. Niezależnie od tego, w jakiej formie złożono skargę, powinna ona określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano oraz wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Co może być przedmiotem skargi?

Przedmiotem skargi na czynności komornika może być zarówno działanie komornika, jak i jego zaniechania.

Zaniechania nie można jednak rozumieć jako przewlekłości postępowania, gdy komornik pomimo wniosków wierzyciela nie podejmuje żadnych czynności egzekucyjnych (na to przysługują inne środki), lecz jako zaniechanie wykonania czynności, którą w świetle obowiązujących przepisów komornik musi podjąć. Przykładem takiego zaniechania może być sytuacja, gdy komornik pomimo wystąpienia stosownych przyczyn, np. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, nie umarza postępowania egzekucyjnego.

Jaki jest termin do złożenia skargi?

Skarga powinna być złożona w terminie 7 dni od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub o jej terminie zawiadomiona. W innych wypadkach termin ten liczy się od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia od daty dowiedzenia się o niej, a w przypadku zaniechania od daty, w której czynność powinna być dokonana. Skarga wniesiona po terminie zostanie odrzucona.

Jakie są koszty skargi?

Od skargi pobierana jest opłata w kwocie 100 zł niezależnie od wartości egzekwowanej należności. Najlepiej opłacić ją od razu, choć gdy skarga jest nienależycie opłacona, sąd obowiązany jest wezwać do uiszczenia opłaty pod rygorem odrzucenia skargi. Jedynie w przypadku, gdy skargę wnosi adwokat lub radca prawny nieziszczenie opłaty od razu spowoduje jej odrzucenie.

W jakim czasie sąd powinien rozpoznać skargę?

Sąd powinien rozpoznać skargę w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia do sądu, a jeżeli zawierała ona braki formalne, od daty ich uzupełnienia. W praktyce termin ten nie jest dotrzymywany. Przed rozpoznaniem skargi sąd zobowiązany jest bowiem przesłać ją komornikowi. Ten natomiast w terminie 3 dni ma obowiązek sporządzić na piśmie uzasadnienie zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania. Ponadto ma obowiązek przesłać uzasadnienie wraz z aktami komorniczymi do sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym powinien zawiadomić sąd, strony i zainteresowanych.

Minął już termin do złożenia skargi, co robić?

Sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie. chyba że uzna, iż są podstawy do zastosowania środków nadzorczych zgodnie z art. 759 § 2 K.p.c. Sąd może bowiem z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji, a także usuwać spostrzeżone nieprawidłowości. Można więc zwrócić się do sądu o podjęcie działań nadzorczych. Wniosek taki nie podlega żadnym opłatom - w tym zakresie jest korzystniejszy od skargi. Jednak ma jedną podstawową wadę w porównaniu ze skargą: sąd nie jest zmuszony do rozpoznania takiego wniosku. Sąd może bowiem z urzędu podjąć takie działania, ale nie jest do tego zobowiązany. W przypadku skargi natomiast na sądzie ciąży obowiązek jej merytorycznego rozpatrzenia.

Co robić, gdy komornik działa opieszale?

Skarga na czynności komornika nie przysługuje na przewlekłość postępowania. W takim wypadku strona ma natomiast możliwość złożenia do sądu okręgowego, w którego okręgu siedzibę ma komornik, innego rodzaju skargi - skargę na przewlekłość. W wyniku takiej skargi sąd może zasądzić nawet do 10.000 zł od komornika za jego opieszałość, a nadto zobowiązać komornika do podjęcia określonych działań.

Jak uzyskać odszkodowanie od komornika?

W sytuacji gdy działania komornika wyrządzają szkodę można zażądać od niego odszkodowania. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności. Dodatkowo za powstałą szkodę odpowiada Skarb Państwa na podstawie art. 417 K.c., gdyż szkoda wywołana przez komornika powstała przy wykonywaniu władzy publicznej.

Warto pamiętać, iż przesłanką do odpowiedzialności komornika nie jest jego wina, ale sama bezprawność jego działania. Do uzyskania odszkodowania wystarczające jest wykazanie naruszenia przepisów przez komornika, wysokości szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem a szkodą.

Co zrobić, gdy komornik regularnie narusza przepisy?

Regularne naruszanie przepisów świadczy albo o niewiedzy, albo o złej woli komornika. I jedno, i drugie nie powinno mieć miejsca. Wówczas pozostaje jedynie przedsięwziąć kroki zmierzające do pociągnięcia komornika do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tym celu należy zawiadomić prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik bądź właściwe organy samorządu komorniczego. Karami dyscyplinarnymi są nie tylko upomnienie bądź nagana, ale także kara pieniężna dochodząca do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a nawet wydalenie z zawodu.autor: Paweł Judek
Gazeta Podatkowa Nr 234 z dnia 2006-04-06
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~malbork

Mnie komornik sądowy- nachodził pod szkołą mego syna i to na oczach nauczycieli i rodziców - i wręczał pisma

! Odpowiedz
0 0 ~SpołecznyPasożyt

Powiem tyle...pod dumnie brzmiącą nazwą KOMORNIK SĄDOWY, kryją się same hieny i złodzieje w majestacie prawa. szkoda słów. Przykład: do zapłacenia miałem 430zł (wpłaciłem z opóźnieniem w kasie sądu), komornik (nie robiąc nic-wysłał mi tylko dwie informacje, że wszczyna postępowanie komornicze), zabrał mi z konta 660zł. Komornik pobiera prowizję od wyegzekwowanej kwoty....w tym przypadku ta kwota wynosiła 0, ponieważ ani złotówka z moich pieniedzy nie przeszła przez jego ręce....więc jak to jest?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~MN

Mam wyrok sadowy ze mam do zapłacenia koszty sądowe dwieście złotych a komornik prawie po roku zrobil mi eksmisje dotoczyl ta sprawę do eksmisji znalazł się wyrok mój tylko zdwoma pieczatkami kto postawił pieczątkę na 1 punkt jak ja wyrok miałam juz to znaczy ze wyroki sądowe można sobie zmieniać jak komu jest wygodnie a jeszcze komornikowi to komornik ma większą wladze od sądu awierzyciel sobie zmienił komornika żeby zrobić egzekucje jak ja miałam komornika który mi pobieral z renty jak to możliwe że komornik morze robic co mu się podoba jestem ta ofiara

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~-beti

co mam zrobic gdy komornik zablokowal mi konto z wplacana przez zus reta jedynym srodkiem na zycieod od 3 miesiecy a namoja reakcje nawet nie odpowiada mimo innemu komornikowi zus juz wplaca 1/4 mojej renty w obecnej chwili niemam nawet co jesc

! Odpowiedz
0 0 ~iwa1307

Co mam zrobic jak dopiero sie dowiedzialam ze mam komornika i to sama musialam sie dowiadywac zaco poprostu nie zgadzala misie zasilek rechabilitacyjny ktory mialam popr mi zabrac jeszcze 400 za rocunek 70 zl ktory byl zaplacony dzwonilam do niego i pisalam nejla bo mieszkam w toruniu a komornik jest z wolomona to hubert szymczak
Co mam robic to nie wszystko ma mi zabrac jescze 300

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~zbigniew

chciałbym zlozyc skarge na komornika w liodzbarku-warminskim
ten komornik za grosze sprzedaje ludzi rzeczy,aby odzyskac pieniadzee,
ostatni podeslal mi rozliczenie swoje z którego nic nie rozumiem,czy jest osoba która pomoze aby w końcu sprawiedliwość i komornikow dosiegnela

! Odpowiedz
0 0 ~Rafał w-wa

Przeprowadziłem remont połowy tzw. bliźniaka. Właścicielem jest człowiek który wykonuje funkcję sędziego pracy, a jego żona jest w tym samym sądzie komornikiem sądowym.
Po prawie wykonanym w całości remontu doszło do sporu, mianowicie :
1. powstał na skutek błędnej wiedzy przez zlecającego na temat wykonania trepów, zabiegów oraz poręczy. Całość wykonania pracy była wyszczególniona i opisana w ofercie przedstawionej klientowi całość miała być wykonana z dębu po czym właściciele zmienili zdanie na temat wyboru materiałów, po czym powiedziałem że nie wyrobie się w tej kwocie którą im zaproponowałem wcześniej, a oni się na to nie zgodzili i w tym momencie powstał pierwszy konflikt.
2. powstał na skutek dokładania przez zamawiającego prac dodatkowych pozaumownych za które nie chce zapłacić a zostały one wykonane.
Koszta które chce moim zdaniem wyłudzić wynoszą 7550zł, a koszta które jest winien wykonawcy zlecejający wynosi 15000zł. Z tą informację właściciele oczywiście nie zgadzają się. Wykorzystując posiadaną wiedzę powiedzieli że mnie załatwią, że będą mnie naliczać odsetki a później przypuszczam że wykorzystując wiedzę i znajomości będą próbowali mi zaszkodzić. Co robić w takim przypadku gdzie i do kogo się zgłosić z taką sprawą. Proszę o pomoc. Z góry serdecznie dziękuję. Rafał C

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Adler - kancelarie

Oferujemy odzyskiwanie trudnych wierzytelności .ALE TEŻ :
Nowatorskie metody ochrony przed komornikami - NAWET na etapie przed licytacją . Teren działania - cała Polska .
Kontakt cały tydzień w godz. 10.00 - 16.00
Bez przedpłat . Skutecznie ; relatywnie niedrogo .
z poważaniem
/-/ Artur Adler i Partnerzy
Orange - 518434697

REJESTRACJE I 1. SIEDZIBY SPÓLEK :

ARFA Building Suite 201
J.E. Irausquin Boulevard 22
Oranjestad
Aruba
Contact
T: +297 582 48 37
F: +297 583 52 14

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Małgorzata Dudek

Przypadki zabierania całego dochodu, odbierania zabawek dzieciom, straszenia rodzin – to dla komorników chleb powszedni.

Jakże kłóci się to z cywilizowaną formą egzekucji. Szczególnie, że większość dłużników nie planowała znaleźć się w tej wyjątkowo trudnej życiowej sytuacji. I jak najszybciej chciałaby wywiązać ze zobowiązań. Chciałaby - krótko mówiąc - osiągnąć to, co komornicy poprzez starannie przygotowane akcje egzekucyjne skutecznie im uniemożliwiają. To jest sprzeczne nie tylko z polskim, ale również europejskim prawem.
To początek naszych działań w sprawie ucywilizowania tej najbardziej fundamentalnej części polskiej gospodarki, czyli życia zwykłych obywateli.

Skarga na Krajową Radę Komorniczą i komorników sądowych przekazana została do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w październiku 2011 roku.

Na podstawie Art. 80 Konstytucji RP zwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich ze skargą na działanie organu Krajowej Rady Komorniczej z siedzibą w Warszawie, będącej ustawowym samorządem komorniczym oraz ze skargą na komorników sądowych: Marka Bidzińskiego (apelacja warszawska), Roberta Kapicę (apelacja wrocławska), Łukasza Dykiela (apelacja poznańska), Jerzego Zająca (apelacja katowicka), Krzysztofa Dolnego, rzecznika prasowego i wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej oraz Rafała Fronczka, prezesa Krajowej Rady Komorniczej.

UZASADNIENIE

Komornicy sądowi działając na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej działają de facto i de iure wbrew interesom obywateli RP przy zgodzie i współpracy Krajowej Rady Komorniczej, która stara się ukrywać wszystkie informacje dotyczące faktycznej służby komorniczej. Prowadzi do do sytuacji, w który przepis gwarantujący ochronę dłużnika pozostaje martwy, zaś dłużnicy – często rzekomi – celowo pozbawiani są możliwości interwencji prawnej, poprzez złożenie skargi na czynności komornika bądź złożenia pozwu przeciwegzekucyjnego 
I tak:
Marek Bidziński, komornik Komornik Sądowy dla Warszawy Pragi-Północ pozbawiwszy majątku dłużnika, w 2011 roku podstępnie nachodził jego najbliższą rodzinę, w tym dzieci próbując odebrać im ich prywatną własność, mówiąc, że musi zabrać zabawki „za długi tatusia”. Nachodził również przyjaciół rzekomego dłużnika rozpowszechniając pogłoski, jakoby dłużnik, znany w lokalnym środowisku polonijny działacz społeczny i biznesmen był człowiekiem pozbawionym czynności honorowych oraz zupełnym bankrutem.
DOWÓD: dokumenty kancelarii komorniczej Komornika Marka Bidzińskiego, zeznania poszkodowanych
W 2007 roku Robert Kapica, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście mimo zakazu sądowego windykował...

czytaj więcej http://pietkun.nowyekran.pl/post/30591,skarga-na-komornikow-jest-w-biurze-rpo

Po skardze na komorników działających w Polsce, która 19 października trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, biuro rzecznika pyta samorząd komorniczy: czy wiecie o tym co się u was dzieje? I co zrobiliście w tej sprawie?

Czy wezwanie RPO, które trafiło do samorządu komorniczego ukróci bezkarność tej korporacji? Z pewnością zmusi komorników do tego, żeby to właśnie oni pokazali gdzie i jak często łamią prawo.

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich z 9 stycznia 2012 roku:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę na działania Krajowej Rady Komorniczej z siedzibą w Warszawie oraz na wskazanych komorników sądowych. Kopię skargi uprzejmie przesyłam w załączeniu.
Skarżący wskazał na nieprawidłowości, jakich mieli dopuścić się komornicy: Marek Bidziński z apelacji warszawskiej, Robert Kapica z apelacji wrocławskiej, Łukasz Dykiel z apelacji poznańskiej, Jerzy Zając z apelacji katowickiej, oraz Krzysztof Dolny, rzecznik prasowy i Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej oraz Prezesa Krajowej Rady Komorniczej. W ocenie Skarżącego komornicy sądowi działają wbrew interesom obywateli RP przy zgodzie i współpracy Krajowej Rady Komorniczej, która stara się ukrywać informacje dotyczące faktycznej służby komorniczej.
Prowadzi to do sytuacji, w której przepis gwarantujący ochronę dłużnika pozostaje martwy, zaś dłużnicy – często rzekomi – celowo pozbawiani są możliwości interwencji prawnej, poprzez złożenie skargi na czynności komornika bądź złożenia pozwu przeciwegzekucyjnego.
Skarżący zarzucił także, że Krajowa Rada Komornicza...

czytaj więcej: http://pietkun.nowyekran.pl/post/47405,komornicy-wezwani-do-rpo

Komornicy występują w imieniu Rzeczpospolitej. W imieniu Mojej i Waszej Ojczyzny stwarzając niebezpieczny dla całego narodu precedens, kiedy obywatele muszą bronić się przed własnym państwem. Dlatego należy uczynić wszystko by bezkarność bezwzględnych i nie kontrolowanych przez nikogo komorników, często działających z zamiarem doprowadzenia do upadku całych rodzin i prawidłowo funkcjonujących firm została ostatecznie ucięta.

Małgorzata Dudek, koordynator Akcji Windykacja (malgorzata.dudek@nowyekran.pl)

Na podstawie artykułów Pawła Pietkuna „Skarga na komorników jest w biurze RPO” oraz „Komornicy wezwani do RPO”.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl