Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się ze spisem przez komornika pozostawionej przez zmarłego schedy. Komornik pobierze wynagrodzenie, które może być ściągnięte z majątku spadkowego lub obciąży spadkobierców.

przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza koszty pracy komornika
Źródło: Thinkstock

Spadek można przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe do wysokości spadku, jaki otrzymał. Oznacza to, że dług zostanie spłacony tylko ze spuścizny wchodzącej w skład inwentarza, a spadkobierca nie będzie pokrywał go z własnego majątku. W najgorszym wypadku spadkobierca nic nie zyska, ale również nic nie straci. Może zyskać, jeżeli po spłacie długów oraz pokryciu kosztów pracy komornika coś zostanie z odziedziczonego spadku.

Jak przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?


Spadkobierca ma sześć miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku, na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Może takie oświadczenie złożyć u notariusza albo w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania lub pobytu na specjalnie zwołanym posiedzeniu.

Przykładowa treść oświadczenia
oświadczenie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza Oświadczam, że spadek po (imię i nazwisko spadkodawcy) zmarłym (data śmierci) w (miejscowości) przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza.

Składając oświadczenie, podajemy:
- imię i nazwisko,
- dokładny adres zamieszkania,
- imiona, nazwiska i adresy zamieszkania innych spadkobierców.


Zgodnie z prawem, jeśli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a pozostali nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, uważa się, że oni również przyjęli spadek w tej samej formie.

Ile kosztuje sporządzenie spisu inwentarza przez komornika?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z dodatkowymi czynnościami prawnymi oraz kosztami. Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o jego sporządzeniu. Spisu inwentarza dokonuje komornik sądowy. Szacuje on wartość przedmiotów i praw wchodzących do spadku oraz określa wartość zobowiązań go obciążających. Gdy ostatecznie policzy aktywa i pasywa spadku, prześle akta z dokumentacją do sądu, który zlecił mu dokonanie spisu inwentarza.

Za spis inwentarza komornik pobiera stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę plus 23 proc. VAT. Obecnie godzina pracy komornika nad spisem inwentarza kosztuje 418,14 zł brutto (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2011 rok według GUS-u to 3399,52 zł). Koszt spisu inwentarza zależy od wielkości majątku spadkowego, który ma być szacowany, czyli w efekcie od liczby godzin pracy komornika. Komornik, zanim przystąpi do pracy, powinien pobrać opłatę według przewidywanego czasu niezbędnego do jej wykonania. Ostateczne ustalenie wysokości opłaty nastąpi po zakończeniu wymienionych czynności.

Od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza pobiera się też opłatę stałą w wysokości 50 zł. Ponadto komornik podczas spisu inwentarza może korzystać z fachowych porad, np. biegłego sądowego, który ustali wartość pozostawionych przez spadkodawcę nieruchomości lub innych cennych rzeczy. Powstałe wówczas dodatkowe koszty ponoszą solidarnie wszyscy spadkobiercy.

Wynagrodzenie komornika pokryje majątek spadkowy


Koszty spisu inwentarza ponosi osoba, która złożyła wniosek o jego sporządzenie. Jednak spadkobierca może ubiegać się o zwrot kosztów. Sąd zwolni stronę z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, jeżeli ta wykaże, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania własnego i rodziny. Ponadto, jeżeli sąd zwolni spadkobiercę z kosztów sporządzenia spisu inwentarza i jednocześnie - z urzędu lub na wniosek osoby niemającej obowiązku uiszczenia kosztów sądowych - zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu spadku lub o sporządzeniu spisu inwentarza, to sąd wyda postanowienie o ściągnięciu tych kosztów z majątku spadkowego.

Sąd ma dwa sposoby zaspokojenia należności z tytułu kosztów spisu inwentarza. Może pobrać odpowiednią sumę z pieniędzy spadkowych złożonych do depozytu sądowego lub z rachunku bankowego, w tym stanowiącego wkład oszczędnościowy spadkodawcy, po przedłożeniu bankowego dowodu oszczędności. Może także zarządzić sprzedaż odpowiedniej części ruchomego majątku spadkowego, określając sposób sprzedaży i zlecając to zadanie komornikowi.

Dobrodziejstwo nie obejmuje hipoteki


Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu dobrodziejstwa inwentarza nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia roszczeń z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego. W efekcie nieruchomość lub prawo ograniczone hipoteką zostają wyłączone - w zakresie, w jakim mogły być ograniczone przez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - z masy spadkowej.

Gdyby dług spadkodawcy nie był spłacany, wierzyciel hipoteczny może skierować roszczenie przeciwko każdorazowemu właścicielowi danej nieruchomości (prawa) i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Roszczenia wierzyciela są jednak ograniczone. Nie powinien on dochodzić większej kwoty niż wynika to z umowy (istniejącego zobowiązania), wartości hipoteki, w której zawiera się uprzywilejowana pozycja wierzyciela, a sama egzekucja bez ograniczeń wynikających z prawa spadkowego może dotyczyć wyłącznie przedmiotu obciążonego hipoteką.

Zuzanna Brud, Bankier.pl

Podstawa prawna:
- Kodeks Postępowania Cywilnego
- Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
- Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza


Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Przeczytaj więcej na temat: Budżet rodziny

Zawnioskuj o szybką gotówkę na święta. Wypłata nawet tego samego dnia.
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~Lawyer

Jest albo niedopowiedzenie albo nieścisłość w treści. Odpowiedzialność nie ogranicza się do "spuścizny" ale jej wartości, więc jeśli np. jakiś składnik schedy został zbyty to dluznik moze egzekwowac jego wartosc rowniez z majatku osobistego spadkobiercy. Pozdro

! Odpowiedz
0 1 ~rycerzstrazak@wp.pl

Mam wg mnie nietypowy przypadek. Czy przyjąć spadek po ojcu 1z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli inwentarz jest 0 zł. I ile w takim przypadku muszę zapłacić za komornika? Moze w ogóle nie jest potrzebny? Nie będę się rozpisywał co ktoś zostawił, bo praktycznie nic, ala boję się o ewentualne zadłużenia i żeby moje dziecko 9 letnie nie ponosilo konsekwencji nie swoich decyzji.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~JH

To zależy. Jeżeli faktycznie nic nie zostało, to komornik /max/ może kosztować 2000.-zł /i to max, raczej bliżej 1000/ ale masz spokój.

! Odpowiedz
0 0 ~Ktosik

Tylko jeśli do zapłaty jest mniejszy dług niż wartość spadku to po kija potrzebny komornik, czy po to aby po zaniżonej cenie sprzedał nieruchomość i naliczył sobie koszty załatwieni sprawy bo spadkobierca nie ma kasy aby wcześniej pokryć koszty.

Poza tym, czy można wierzyć komornikowi, że np nie będzie długów, przecież i tak może się zdarzyć, a komornik poinformuje, że są długi, dogada się z innymi i dług będzie, sprzeda nieruchomość i nic nie będzie z majątku.

Jak zaufać komornikowi, jeśli osobiście spotkałem się, że do mojego ojca przychodził aby spłacił lodówkę, zabierał co miesiąc po 200 zł a lodówka nigdy nie została spłacona. Spłaciłem ja.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~ryszard

ale to zlodziejski kraj - mam na mysli stawke godzinowa dla komornika - dobrze ze wszyscy wyjezdzaja

! Odpowiedz
5 0 ~luizza2

Zdecydowanie najlepiej jest postawić na dobrych doradców. I jesli szukać takich to na pewno w takim miejscu imperialcapital.pl
Jesli juz to najlepiej słuchac doradców.

! Odpowiedz
0 0 orion2244

ods

! Odpowiedz
0 1 ~MaXXioR

szuje.

! Odpowiedz
0 1 ~rett

Komornik pobierze wynagrodzenie, które może być ściągnięte z majątku spadkowego lub obciąży spadkobierców.
............ Oznacza to, że dług zostanie spłacony tylko ze spuścizny wchodzącej w skład inwentarza, a spadkobierca nie będzie pokrywał go z własnego majątku.

Zdanie 2 przeczy zdaniu 4 a z tresci dalszej nie wynika nic co by sensownie tlumaczylo ta rozbieznosc.
No coz autorka chyba sama siebie nie czyta.........

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~michaś von tusk

wyślijcie mi tę kasę albo dla tatusia - my zaopiekujemy się nią najlepiej , i co z tego że nie mamy matur ... POrnol, POrnol uber alles!!!!

! Odpowiedz

Znajdź nas na Facebooku