Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

2012-08-28 06:00 Źródło: Zuzanna Brud - Bankier.pl

Zuzanna Brud - Bankier.pl

Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?


Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się ze spisem przez komornika pozostawionej przez zmarłego schedy. Komornik pobierze wynagrodzenie, które może być ściągnięte z majątku spadkowego lub obciąży spadkobierców.

przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza koszty pracy komornika
Źródło: Thinkstock

Spadek można przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe do wysokości spadku, jaki otrzymał. Oznacza to, że dług zostanie spłacony tylko ze spuścizny wchodzącej w skład inwentarza, a spadkobierca nie będzie pokrywał go z własnego majątku. W najgorszym wypadku spadkobierca nic nie zyska, ale również nic nie straci. Może zyskać, jeżeli po spłacie długów oraz pokryciu kosztów pracy komornika coś zostanie z odziedziczonego spadku.

Jak przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?


Spadkobierca ma sześć miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku, na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Może takie oświadczenie złożyć u notariusza albo w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania lub pobytu na specjalnie zwołanym posiedzeniu.

Przykładowa treść oświadczenia
oświadczenie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza Oświadczam, że spadek po (imię i nazwisko spadkodawcy) zmarłym (data śmierci) w (miejscowości) przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza.

Składając oświadczenie, podajemy:
- imię i nazwisko,
- dokładny adres zamieszkania,
- imiona, nazwiska i adresy zamieszkania innych spadkobierców.


Zgodnie z prawem, jeśli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a pozostali nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, uważa się, że oni również przyjęli spadek w tej samej formie.

Ile kosztuje sporządzenie spisu inwentarza przez komornika?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z dodatkowymi czynnościami prawnymi oraz kosztami. Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o jego sporządzeniu. Spisu inwentarza dokonuje komornik sądowy. Szacuje on wartość przedmiotów i praw wchodzących do spadku oraz określa wartość zobowiązań go obciążających. Gdy ostatecznie policzy aktywa i pasywa spadku, prześle akta z dokumentacją do sądu, który zlecił mu dokonanie spisu inwentarza.

Za spis inwentarza komornik pobiera stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę plus 23 proc. VAT. Obecnie godzina pracy komornika nad spisem inwentarza kosztuje 418,14 zł brutto (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2011 rok według GUS-u to 3399,52 zł). Koszt spisu inwentarza zależy od wielkości majątku spadkowego, który ma być szacowany, czyli w efekcie od liczby godzin pracy komornika. Komornik, zanim przystąpi do pracy, powinien pobrać opłatę według przewidywanego czasu niezbędnego do jej wykonania. Ostateczne ustalenie wysokości opłaty nastąpi po zakończeniu wymienionych czynności.

Od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza pobiera się też opłatę stałą w wysokości 50 zł. Ponadto komornik podczas spisu inwentarza może korzystać z fachowych porad, np. biegłego sądowego, który ustali wartość pozostawionych przez spadkodawcę nieruchomości lub innych cennych rzeczy. Powstałe wówczas dodatkowe koszty ponoszą solidarnie wszyscy spadkobiercy.

Wynagrodzenie komornika pokryje majątek spadkowy


Koszty spisu inwentarza ponosi osoba, która złożyła wniosek o jego sporządzenie. Jednak spadkobierca może ubiegać się o zwrot kosztów. Sąd zwolni stronę z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, jeżeli ta wykaże, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania własnego i rodziny. Ponadto, jeżeli sąd zwolni spadkobiercę z kosztów sporządzenia spisu inwentarza i jednocześnie - z urzędu lub na wniosek osoby niemającej obowiązku uiszczenia kosztów sądowych - zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu spadku lub o sporządzeniu spisu inwentarza, to sąd wyda postanowienie o ściągnięciu tych kosztów z majątku spadkowego.

Sąd ma dwa sposoby zaspokojenia należności z tytułu kosztów spisu inwentarza. Może pobrać odpowiednią sumę z pieniędzy spadkowych złożonych do depozytu sądowego lub z rachunku bankowego, w tym stanowiącego wkład oszczędnościowy spadkodawcy, po przedłożeniu bankowego dowodu oszczędności. Może także zarządzić sprzedaż odpowiedniej części ruchomego majątku spadkowego, określając sposób sprzedaży i zlecając to zadanie komornikowi.

Dobrodziejstwo nie obejmuje hipoteki


Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu dobrodziejstwa inwentarza nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia roszczeń z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego. W efekcie nieruchomość lub prawo ograniczone hipoteką zostają wyłączone - w zakresie, w jakim mogły być ograniczone przez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - z masy spadkowej.

Gdyby dług spadkodawcy nie był spłacany, wierzyciel hipoteczny może skierować roszczenie przeciwko każdorazowemu właścicielowi danej nieruchomości (prawa) i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Roszczenia wierzyciela są jednak ograniczone. Nie powinien on dochodzić większej kwoty niż wynika to z umowy (istniejącego zobowiązania), wartości hipoteki, w której zawiera się uprzywilejowana pozycja wierzyciela, a sama egzekucja bez ograniczeń wynikających z prawa spadkowego może dotyczyć wyłącznie przedmiotu obciążonego hipoteką.

Zuzanna Brud, Bankier.pl

Podstawa prawna:
- Kodeks Postępowania Cywilnego
- Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
- Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza
Komentarzy 16


RSS Google Wykop

Otwórz bezpłatne eKonto z darmowymi bankomatami i zyskaj nawet 600 zł zwrotu za transakcje kartą.
Sprawdź Sam najlepsze konto osobiste plebiscytu Złoty Bankier!

Komentarze do artykułu
Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: ~ryszard   2014-02-13 16:11
ale to zlodziejski kraj - mam na mysli stawke godzinowa dla komornika - dobrze ze wszyscy wyjezdzaja
Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: ~luizza2   2014-01-22 20:22
Zdecydowanie najlepiej jest postawić na dobrych doradców. I jesli szukać takich to na pewno w takim miejscu imperialcapital.pl Jesli juz to najlepiej słuchac doradców.
Re: Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: orion2244   2013-11-30 13:49
ods
komornicy Autor: ~MaXXioR   2013-11-25 22:52
szuje.
Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: ~rett   2013-07-18 13:04
Komornik pobierze wynagrodzenie, które może być ściągnięte z majątku spadkowego lub obciąży spadkobierców. ............ Oznacza to, że dług zostanie spłacony tylko ze spuścizny wchodzącej w skład inw (..)
Re: Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: ~emu0019   2013-06-05 00:21
Co do przyjmowania spadku z dobrodziejstwem inwentarza to tutaj masz fajny artykuł na ten temat http://kancelariagb.pl/2013/05/spadek-z-dobrodziejstwem-inwentarza/
Re: Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: ~endi   2012-08-29 10:46
... dwa dni pracy komornika , plus jedna mała ekspertyza biegłego i już jest 10 000 zł ....to się nazywa złodziejstwo
Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: ~michaś von tusk   2012-08-29 08:51
wyślijcie mi tę kasę albo dla tatusia - my zaopiekujemy się nią najlepiej , i co z tego że nie mamy matur ... POrnol, POrnol uber alles!!!!
Re: Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: ~endi   2012-08-28 22:20
Ciekawe jak sprawdzić czy komornik sądowy pracował tyle i tyle czasu , a nie np. pił sobie herbatkę , całe nasze prawo spadkowe to patologia , a największą patologią jest żądanie płacenia podatku o (..)
Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Autor: ~Abwera   2012-08-28 15:53
najlepiej pieniądze w agrofound.strefa.pl od razu zainwestować