Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas – informacje podstawowe

Warunkiem skorzystania z Pakietu Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas jest rozliczanie się z Urzędem Skarbowym na podstawie uproszczonej księgowości. Rachunek firmowy skierowany jest przede wszystkim do nowo powstałych przedsiębiorstw, działających której niż 6 miesięcy. Wówczas są zwolnione z ponoszenia miesięcznej opłaty za użytkowanie rachunku.  

Poza Pakietem Pakietem Lider na Dobry Start dla klientów firmowych, oferta zawiera:

 • Pakiet Biznes Lider Ekstra,
 • Pakiet Biznes Lider Premium,
 • Pakiet Społeczny Lider,
 • Pakiet Lider Wspólnot,
 • Rachunki powiernicze i zastrzeżone.

Jak założyć Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas?

Właściciel biznesu, który chce założyć rachunek firmowy – Pakiet Lider na Doby Start musi udać się do dowolnej placówki banku w celu załatwienia wszelkich formalności.

Pakiet Biznes Lider Ekstra w Banku BGŻ BNP Paribas – podstawowe opłaty

Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/ m-c

Warunek obniżenia

Obniżona opłata/m-c

Prowadzenie konta

15 zł

0 zł przez 12 mies. dla firm prowadzących działalność krócej niż pół roku lub przy utrzymaniu średniomies. salda min. 3000 zł

0 zł

Obsługa karty*

7 zł

Wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na min. 500 zł

0 zł

Przelewy internetowe

0 zł

-

Nie dotyczy

Bankomaty krajowe

- 0 zł bankomaty zlokalizowane w oddziałach  BGŻ BNP

- 3% min. 5 zł wypłata z sieci obcych

-

Nie dotyczy

* Dotyczy podstawowej karty do rachunku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas oferuje darmowe prowadzenie konta przez 12 miesięcy dla nowych firm. Po tym okresie przedsiębiorcę obowiązują opłaty jak dla Pakietu Biznes Lider Ekstra.

Karta debetowa w Pakiecie Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas

Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/ m-c

Mastercard Business

0 zł

7 zł *

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback.

* 0 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 500 zł miesięcznie.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o otwarcie konta firmowego może wnioskować o wydanie karty płatniczej Mastercard Business. Koszt miesięczny jej użytkowania wynosi 7 zł, jednak jeśli wykona transakcje bezgotówkowe na określoną sumę, opłata wyniesie 0 zł.

Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas – wypłata środków z konta

Posiadacz Pakietu Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas środki zgromadzone na swoim koncie firmowym może podjąć bez ponoszenia opłaty w bankomatach zlokalizowanych na ternie oddziałów banku. Ponadto może skorzystać z wypłaty gotówkowej w kasie banku:

 • wypłata gotówkowa w placówce Banku BGŻ BNP Paribas – 0,3% od kwoty transakcji, nie mniej niż 7 zł,
 • wpłata gotówkowa w placówce Banku BGŻ BNP Paribas – 0 zł,

Kartą debetową wydaną do Pakietu Lider na Dobry Start można także dokonywać wypłat za granicą. Koszt takiej wypłaty to 3% min. 7 zł.

Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas – pozostałe opłaty

Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas – najważniejsze pozostałe opłaty

Czynności

Opłata

Polecenia zapłaty

2 zł

Zlecenie stałe

3 zł

Przelew walutowy

0,25% min. 25 zł (max 200 zł)

Przelew europejski (SEPA)

8 zł

Sprawdzenie salda w bankomatach

0/1 zł

Zmiana PIN-u

0 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Pakiet Lider na Dobry Start w Banku BGŻ BNP Paribas – zalety i wady

Zalety Pakietu Lider na Dobry Start:

 • brak opłat za prowadzenie konta przez 12 miesięcy dla nowo powstałych firm,
 • darmowe przelewy internetowe,
 • warunkowo bezpłatne użytkowanie karty płatniczej,
 • darmowe wypłaty z bankomatach zlokalizowanych w banku,
 • dodatkowe usługi: księgowość online, terminal płatniczy,

Wady Pakietu Lider na Dobry Start:

 • brak wyboru karty płatniczej,
 • płatne wypłaty z bankomatów sieci obcych,
 • prowizja za transakcje zagraniczne.