Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty

O kredyt hipoteczny w Banku Pekao mogą się starać nie tylko ci, którzy dysponują minimalnym wkładem własnym, ponieważ bank jest skłonny sfinansować do 90 proc. wartości nieruchomości. Poza szerokim wachlarzem akceptowanych celów, oferta wyróżnia się także możliwością obniżenia prowizji oraz marży. 

Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty
Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty (fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Na jaki cel kredyt hipoteczny w Banku Pekao?

Kredytem hipotecznym w Banku Pekao można sfinansować różne cele mieszkaniowe. Środki przyznane przez bank pozwolą m.in. na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup mieszkania,
 • zakup domu, 
 • budowę domu,
 • rozbudowę, remont lub modernizację nieruchomości, 
 • zakup garażu lub domu letniskowego,
 • refinansowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku.

Dla powyższych celów bank przygotował wykaz wymaganych dokumentów, z którymi klient może się zapoznać przed złożeniem wizyty w placówce. 

Ile i na jak długo można pożyczyć w Banku Pekao?

Bank Pekao należy do instytucji, które są skłonne przyznać kredyt opiewający na 90 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. Warunkiem udzielenia środków na takich warunkach jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia części kwoty kredytu. 

Bank nie wyznaczył zarówno kwoty minimalnej kredytu, jak i górnej granicy zobowiązania. Jest to związane z szeroką gamą celów finansowanych kredytem i pozwoli na skorzystanie z produktu licznemu gronu klientów.

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

90 proc.

Minimalna kwota kredytu

Brak

Maksymalna kwota kredytu

Brak

Minimalny okres kredytowania

Brak

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

70 lat

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Klientów, którzy starają się o kredyt w ramach programu rządowego „Mieszkanie dla młodych” obowiązują warunki określone ustawą. 

Do dostępnych wariantów spłaty należą raty annuitetowe (równe) lub raty malejące. Kredytobiorca sam określa, która formuła jest dla niego bardziej odpowiednia. 

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Banku Pekao?

Prowizja pobierana za przygotowanie oraz zawarcie umowy kredytu wynosi 2,49 proc. Klienci, którzy posiadają lub otworzą Eurokonto, mogą liczyć na jej obniżenie. Obciążenie z tytułu prowizji może być kredytowane lub opłacone przez klienta z góry. 

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Banku Pekao jest zmienne. Stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Obecnie standardowa wysokość marży dla kredytów udzielanych w PLN to 3,69 proc. Kredyt może być objęty niższym oprocentowaniem pod warunkiem skorzystania z produktów dodatkowych (więcej informacji w dalszej części artykułu). 

Pozostałe koszty, z którymi klient może się spotkać w trakcie trwania umowy kredytowej, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – najważniejsze dodatkowe koszty

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego*

0,06%

Ubezpieczenie pomostowe**

1,00 pp.

Wycena wartości nieruchomości

Kredyt do 300 000 zł:

 • kredyt hipoteczny – 137 zł,
 • kredyt budowlano-hipoteczny – 168 zł.

Kredyt powyżej 300 000 zł:

 • lokal mieszkalny – 479 zł,
 • dom – 832 zł.

Rekompensata z tytułu wcześniejszej spłaty całkowitej lub częściowej

3%***

*Podstawą naliczenia jest część kwoty kredytu podlegającej dodatkowemu zabezpieczeniu. Stawka naliczana za każdy miesiąc ochrony.

**Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej.

***Pobierana w okresie do 3 lat od momentu podpisania umowy. Podstawą naliczenia jest spłacana kwota, o którą pomniejsza się limit. Nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części limitu kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – promocje 

Możliwe jest obniżenie wysokości marży oraz prowizji po skorzystaniu z proponowanych przez Bank Pekao produktów bankowych.

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – promocje

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

Możliwość obniżenia prowizji do 1,90 pod warunkiem posiadania lub założenia Eurokonta.  

do odwołania

Możliwość obniżenia marży do:

 • 1,80 -1,90 proc.. w przypadku kredytów na kwotę do 200 000 zł,
 • 1,70 - 1,85 proc. w przypadku kredytów na kwotę powyżej 200 000 zł.

Warunkiem objęcia korzystniejszym oprocentowaniem jest posiadanie lub otwarcie Eurokonta z regularnymi wpływami, zawnioskowanie o wydanie karty debetowej do rachunku, podpisanie umowy o kartę kredytową, a także skorzystanie z ubezpieczenia nieruchomości.

do odwołania

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Bank Pekao jest jednym z niewielu banków, w którym dostępny jest mechanizm bilansujący, który funkcjonuje w ramach Eurokonta. Każdą kwotę zgromadzoną na rachunku bank traktuje jako spłacony kapitał, od którego nie nalicza odsetek. Dodatkową zaletą jest swobodny dostęp do środków na koncie.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego w Banku Pekao 

Ubezpieczeniem, z którego opłacaniem przez cały okres trwania kredytu musi liczyć się klient, jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Konieczne będzie również dokonanie cesji praw z polisy na rzecz banku. 

Co do zasady bank nie wymaga od klienta, aby zadłużenie zostało dodatkowo zabezpieczone cesją praw z umowy ubezpieczenia na życie, jednak istnieje taka możliwość w indywidualnych przypadkach. W takiej sytuacji klient nie jest zobligowany do skorzystania z oferty banku i może zdecydować się na konkurencyjne ubezpieczenie dostępne na rynku. 

Wyższe raty kredytu będą obowiązywać kredytobiorcę przez kilka pierwszych miesięcy spłaty kredytu. Jest to związane ze stosowanym ubezpieczeniem pomostowym, pobieranym do momentu dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku. 

Ci klienci, którzy nie zgromadzili oszczędności na poziomie 20 proc. wartości nieruchomości, będą dodatkowo obciążeni składką za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Pobierana jest jednorazowo z góry i naliczana za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej.  

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w Banku Pekao?

Wniosek o kredyt hipoteczny w Banku Pekao można złożyć w placówce banku. Wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie banku, klient może umówić się wcześniej na wizytę na wskazaną godzinę w wybranym przez siebie oddziale. 

Bank Pekao kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe 

 • Kredytobiorca może zawiesić spłatę rat na maksymalnie 6 miesięcy. Skorzystanie z tej opcji jest możliwe po roku terminowej spłaty kredytu, raz na 5 lat, maksymalnie dwukrotnie w ciągu całego okresu kredytowania. 
 • Bank Pekao udziela również kredytów w pięciu walutach obcych (EUR, USD, GBP, NOK, SEK), jeśli klient osiąga dochody w danej walucie. Zdecydowani na kredyt hipoteczny w innej walucie niż PLN muszą dysponować wkładem własnym na poziomie min. 30 proc. Kredyt w walucie obcej obowiązuje również inne oprocentowanie od jego przyznania. 
 • Osoby, które osiągają dochody za granicą również mogą starać się o kredyt hipoteczny w Banku Pekao, o ile zarobki zostaną odpowiednio udokumentowane.
Źródło:
Zapytaj doradcę

Informacje o ofercieKalkulacja dla: 200 000 zł, 250 000 zł, zakup mieszkania lub domu, 30 lat, 30 lat, równe, skorzystam z innych produktów banku, aby obniżyć marżę

Waluta: PLN
Oprocentowanie rzeczywiste: 3,7854%
Oprocentowanie nominalne: 3,53%
(WIBOR 3M* 1,73% + marża 1,80%)
Prowizja: 3 980,00 zł
1,99% kwoty kredytu

2,49% – prowizja w wariancie standardowym dla nowego klienta;
1,99% – prowizja w cross sell

Ubezpieczenie pomostowe
115,50 zł za pierwszy miesiąc
Do chwili ustanowienia hipoteki bank stosuje marżę podwyższoną o 1 pp.
Ubezpieczenie niskiego wkładu: niewymagane
Wycena nieruchomości
min. 137 zł, max. 832 zł
Ubezpieczenie inne: niewymagane
Wcześniejsza spłata: do 3,00%
Uwagi
 • Oferta dostępna dla osób które posiadają / zawierają umowę o rachunek typu Eurokonto z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu dochodów wraz kartą debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez bank.

Sprawdź inne oferty kredytów

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl