156,3000 zł
1,10% 1,7000 zł
mBank S.A. (MBK)

Komunikaty spółki - MBANK

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych
Rejestracja 1.609 akcji mBanku S.A. w KDPW
Dopuszczenie 1.609 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. powyżej 5%
Zmiana adresu siedziby mBanku S.A.
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Wyniki finansowe
Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym
Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Zmiany w Zarządzie mBanku S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.