Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,18 zł , zmiana od tamtej pory: -86,77%

Re: Stabilne wyniki Grupy AWBUD po I kwartale 2017 r.

Zgłoś do moderatora

Bozia czuwa nad Awbudem :-)
+3.18 mln do wyniku

"AWBUD SA (44/2017) Wykonanie wyroku w sprawie z powództwa Emitenta"

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2017 r. Emitent otrzymał potwierdzenie wpływu na jego rachunek bankowy kwoty 2,032 mln złotych wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie w kwocie 1.145.271,57 złotych i kosztami procesu zapłaconych przez Gminę Stężyca.

Zapłata stanowi wykonanie przez Gminę Stężyca prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 5 sierpnia 2016 r. wydanego w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Gminie Stężyca. Zapłata dokonana przez Gminę Stężyca zamyka ostatecznie kwestię roszczenia Emitenta wobec Gminy Stężyca o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz robotami elektrycznymi.

W opinii Emitenta wykonanie powyższego wyroku zamyka ostatecznie ewentualne roszczenia Gminy Stężyca wobec Emitenta i potwierdza brak odpowiedzialności Emitenta za opóźnienia w wykonaniu powyższej umowy.

Wykonanie opisanego wyżej wyroku przez Gminę Stężyca i skutki tego zdarzenia zostały uznane za informację poufną ze względu na prawdopodobny znaczący wpływ informacji na cenę akcji Emitenta.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
AWBUD 0,00% 0,95 2020-09-09 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.