Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Pismo do KRS - wzór

Zgłoś do moderatora
Wzór:

 XIII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego
 ul. Czerniakowska 100,
 00 - 454 Warszawa
 
Dotyczy: HAWE Spółka Akcyjna w Warszawie, KRS:  0000121430.


Jako akcjonariusz, któremu przysługują prawa do (tutaj należy wpisać ilość swoich akcji...........) akcji HAWE Spółka Akcyjna w Warszawie (zwanej dalej Spółką), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział  KRS,  pod  numerem  KRS:  0000121430, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy w związku                  z licznymi naruszeniami przepisów Kodeksu Spółek Handlowych przez Zarząd HAWE Spółka Akcyjna w Warszawie zostały poczynione przez Sąd Rejestrowy jakiekolwiek działania dyscyplinujące? Jeżeli tak, to jakie działania zostały podjęte?
Naruszenia przepisów, o których jest mowa powyżej, to m.in.:
-        brak publikowania sprawozdań finansowych Spółki (ostatnie opublikowane sprawozdanie dotyczy III kwartału 2015),
-        brak zwoływania WZA (ostatnie WZA odbyło się w sierpniu 2015),
-        nieprowadzenie księgi akcyjnej,
-        brak strony internetowej wymaganej po zmianach w KSH z dnia 30 sierpnia 2019 r,
-        brak wezwań akcjonariuszy akcji imiennych do złożenia dokumentów akcji w związku z wdrożeniem elektronicznego rejestru akcjonariuszy.
Ponadto po zniesieniu dematerializacji akcji w październiku 2018 roku, mimo licznych wystąpień i próśb akcjonariuszy Spółki, do dnia dzisiejszego akcjonariuszom nie zostały wydane dokumenty akcji.
  
 Z poważaniem,

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.