Forum Giełda +Dodaj wątek

NORTHCOAST (NCT): Zawarcie umów leasingowych przez spółkę zależną (rapor

Zgłoś do moderatora
NORTHCOAST (NCT): Zawarcie umów leasingowych przez spółkę zależną (raport nr 1/2011)
05.01.2011 18:50Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka od niej zależna Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie otrzymała cztery podpisane umowy leasingu finansowego (z czego trzy dotyczą leasingu zwrotnego). Umowy zostały zawarte pomiędzy Pekao Leasing Sp. z o.o.("Finansujący") a Latteria Tinis Sp. z o.o.("Korzystający"). W ramach umów leasingowych Finansujący zobowiązuje się nabyć od wskazanych przez Korzystającego dostawców określone przedmioty leasingu i oddać Korzystającemu do używania. Przedmiotami leasingu jest: linia do konfekcjonowania sera mozzarella, kocioł parowy, drenator i urządzenie do przygotowywania i zadawania kwasku cytrynowego oraz zasobnik lodu glikolowy. Wynagrodzenie z tytułu wszystkich umów leasingu razem w innymi opłatami z tytułu leasingu wynosi 1.125 tys. EUR. Umowy zostały zawarte na okres 60 miesięcy. Oprocentowanie leasingu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M powiększoną o marżę Finansującego. Zabezpieczeniem umów leasingu jest:

- weksel in blanco,

- przystąpienie do długu North Coast S.A. zabezpieczone wekslem własnym in blanco (umowa przystąpienia do długu Korzystającego do kwoty 1.640.000 EUR),

- gwarancja korporacyjna Alival S.p.A.,

- podporządkowanie pożyczek od udziałowców względem zobowiązań wobec Pekao Leasing Sp. z o.o

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, gdzie do łącznej wartości umów leasingowych została także doliczona umowa o wstąpienie przez North Coast S.A. w dług.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Giorgio Pezzolato - Wiceprezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.