Forum Giełda +Dodaj wątek

NORTCOAST UGODA

Zgłoś do moderatora
ZAWARCIE UGODY POMIĘDZY NORTH COAST S.A. A SPA EGIDIO GALBANI

Raport bieżący nr 22/2009

Zarząd North Coast S.A. informuje, iż z dniem 4 sierpnia 2009 r. weszły w życie postawienia ugody zawartej pomiędzy Spółką a SpA Egidio Galbani z siedzibą w Mediolanie. Przedmiotem ugody jest ustalenie zasad na jakich strony zgodziły się rozstrzygnąć wzajemne spory sądowe. Spory wynikły z tytułu wypowiedzenia przez Galbani w stosunku do North Coast S.A umowy o dystrybucji włoskich produktów spożywczych marki Galbani na polskim rynku, o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących: 27/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku oraz 7/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku.
Na mocy Ugody strony ustaliły, że SpA Egidio Galbani wypłaci North Coast S.A odszkodowanie w wysokości 459 582,94 Euro (co stanowi równowartość 1 885 898,59 zł wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 04.08.2009 roku) oraz poniesie koszty obsługi prawnej poniesionej przez North Coast S.A. w wysokości 50 000 Euro (co stanowi równowartość 205 175,00 zł wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 04.08.2009 roku).
Zawarta Ugoda znosi wzajemne roszczenia przy zastrzeżeniu, że strony w terminie 14 dni od daty podpisanej Ugody, wycofają w sądach w Mediolanie i w Warszawie złożone pozwy.

Data sporządzenia: 2009-08-05 System: ESPI

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.