Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Jak uzyskać dokument akcji

Zgłoś do moderatora
Odpowiedni fragment z KSH
Art. 328. § 1. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,

2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,

3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,

4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,

5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,

6) ograniczenia co do rozporządzania akcją,

7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

§ 2. Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany.

§ 3. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji oraz jego formy.

§ 4. Naruszenie przepisów § 1 pkt 1, 2 i 4 lub § 2 powoduje nieważność dokumentu akcji.

§ 5. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza.

Należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru żądanie wydania dokumentu akcji.

Adresujemy:
Paweł Tomasz Paluchowski
Prezes Zarządu Hawe SA
Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa

Zastanawiam się tylko, czy Hawe prowadzi jeszcze biuro w tej lokalizacji, bo może ke zamknęli tak jak stronę www. W te same dane adresowe ma Mediatel, więc można zaadresować na prezesa Mediatel, którym również jest Pan Paluchowski. Nie wiem tylko, czy to by nie było z wadą prawną, bo kierowałoby się żądanie dotyczące akcji Hawe do prezesa Mediatel. Fizycznie to ta sama osoba, ale prawnie mogłoby to być nie do końca poprawne.

Linki do danych obu firm:
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Hawe,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000121430.html

http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Mediatel,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000045784.html

Zgodnir z prawem Hawe otrzymało od biur maklerskich dane akcjonariuszy, ale na wszelki wypadek można w żądaniu wskazać adres na jaki ma być wysłany dokument akcji. Na wypadek gdyby Hawe nie chciało wysłać dokumentów, bo np. nie mają na znaczki pocztowe, to można w żądaniu podać numer telefonu i adres email, żeby nie mieli wymówki, że nie mogli się skontaktować.
Można ewentualnie wybrać się do nich osobiście, ja wlaśnie mam taki zamiar.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.