Forum Giełda +Dodaj wątek

intencją Zarządu jest opublikowanie szacunków jeszcze w I kwartale 2011

Zgłoś do moderatora
intencją Zarządu jest opublikowanie szacunków jeszcze w I kwartale 2011 roku.North Coast nie publikował jeszcze szacunków sprzedaży mleczarni. Natomiast odnośnie wyników w raporcie okresowym jest napisane "Grupa North Coast w IV kwartale osiągnęła przychody na poziomie 35.793 tys. zł, które były wyższe od osiągniętych przychodów w IV kwartale roku 2009 o 25,7 %, natomiast zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej kształtował się na poziomie 12.173 tys. zł. i stanowił 34,0 % osiągniętego obrotu. Zysk brutto ze sprzedaży w IV kwartale roku bieżącego był wyższy o 12,6 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W spółce North Coast S.A. w IV kwartale 2010 w porównaniu do IV kwartału 2009 r. zysk brutto ze sprzedaży był wyższy o 15,9 %. Poniesione przez Grupę koszty sprzedaży w IV kwartale 2010 r. w porównaniu do IV kwartału roku 2009 były wyższe o 15,1 % a koszty ogólnego zarządu 0,4 %, natomiast w skali wszystkich kwartałów 2010 roku w porównaniu do roku 2009 były one odpowiednio niższe o 1,8 % oraz o 5,7 %. W spółce North Coast S.A. w roku 2010 w porównaniu do roku 2009 koszty sprzedaży uległy obniżeniu o 4,7 % a koszty ogólnego zarządu o 20,6 %. Wiązało się to ściśle z realizacją założonego przez Zarząd planu.


Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50