Forum Giełda +Dodaj wątek

dalej slabiutko

Zgłoś do moderatora
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 36156 28400 9098 7159
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -388 1033 -98 260
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1378 1305 -347 329
IV. Zysk (strata) netto -1756 828 -442 209
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -182 1016 -46 256
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1361 2462 342 621
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -484 -1082 -122 -273
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1470 -1564 -370 -394
IX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -593 -184 -149 -46
X. Aktywa, razem 119439 115473 29771 29898
XI. Zobowiązania długoterminowe 27115 12181 6759 3154
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 50196 60585 12512 15687
XIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 45151 43368 11254 11229
XIV. Kapitał podstawowy 640 640 160 166
XV. Liczba akcji (w szt.) 32000000,00 32000000,00 32000000,00 32000000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,01 0,03 -0,00 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,41 1,36 0,35 0,35
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23824,00 24593,00 5995,00 6200,00
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2112,00 1921,00 531,00 484,00
XX. Zysk (strata) brutto 1858,00 2535,00 467,00 639,00
XXI. Zysk (strata) netto 1480,00 2032,00 372,00 512,00
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1389,00 8164,00 350,00 2058,00
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -666,00 -6659,00 -167,00 -1679,00
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -596,00 -1212,00 -150,00 -306,00
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 127,00 293,00 32,00 74,00
XXVI. Aktywa, razem 91234,00 86522,00 22741,00 22402,00
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36349,00 34277,00 9060,00 8875,00
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 320,00 405,00 80,00 105,00
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 35404,00 33309,00 8825,00 8624,00
XXX. Kapitał własny 54885,00 52245,00 13681,00 13527,00
XXXI. Kapitał zakładowy 640,00 640,00 160,00 166,00
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 32000000,00 32000000,00 32000000,00 32000000,00
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,06 0,01 0,02
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,72

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.