Forum Giełda +Dodaj wątek

ale info!!!!!!!!!!!!

Zgłoś do moderatora
PFLEIDERER GRAJEWO SA nabycie własności całości linii produkcyjnej przeznaczonej do fabryki płyt MDF w Rosji
23.12.2011 13:20

23.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 81/2011

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22.12.2011 r. nowo utworzona spółka SPV - Blitz 11-446 GmbH ("Pfleiderer SPV") kontrolowana w 50% przez Pfleiderer Grajewo S.A. oraz w 50% przez Pfleiderer Service GmbH, spółkę zależną od Pfleiderer AG, nabyła elementy linii produkcyjnej wytworzonej przez firmę Dieffenbacher i przeznaczonej do fabryki płyt MDF/HDF w Rosji. Wartość powyższych elementów stanowi kwotę 53.842.497,01 EUR (239.265.288,2 PLN). Nabycie powyższych składników linii produkcyjnej dokonane zostało na zasadzie bezgotówkowej i nie powodowało konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków przez grupę Pfleiderer. Po realizacji powyższej transakcji prawo własności do całej linii produkcyjnej wytworzonej przez firmę Dieffenbacher i przeznaczonej do fabryki płyt MDF/HDF w Rosji przysługuje 2 spółkom z grupy Pfleiderer: Pfleiderer SPV oraz Pfleiderer MDF OOO. W celu realizacji wyżej opisanej transakcji Spółka podpisała w dniu 22.12.2011 z Pfleiderer AG aneks do umowy z dnia 02.07.2009 dotyczącej zabezpieczenia wykonania kontraktu na dostawę linii do produkcji płyt MDF/HDF ("Kontrakt Dostawy") zawartego pomiędzy firmą Dieffenbacher a Pfleiderer MDF OOO. Na podstawie powyższego aneksu Spółka przeniosła na Pfleiderer AG 50% udział w prawie współwłasności do maszyn będących przedmiotem Kontraktu Dostawy ("Udział Spółki w Maszynach"). Udział Spółki w Maszynach został następnie przeniesiony na rzecz firmy Dieffenbacher oraz ostatecznie na Pfleiderer SPV. Wartość Udziału Spółki w Maszynach wynosi 17.013.900,00 EUR (PLN 75.606.368,82 PLN). Ponadto przed dokonaniem powyższych transakcji Udział Spółki w Maszynach został zwolniony z zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banków finansujących Spółkę: Banku PEKAO S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., BRE Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Zwolnienie z zabezpieczenia zostało dokonane w zamian za dokonanie w dniu 22.12.2011 r. nowego przewłaszczenia na zabezpieczenie prawa własności maszyn nabytych przez Pfleiderer SPV. Powyższe przewłaszczenie na zabezpieczenie zabezpiecza w 50% spłatę kredytu bankowego udzielonego Spółce oraz w 50% spłatę kredytów bankowych udzielonych Pfleiderer AG. Kryterium uznania Udziału Spółki w Maszynach za aktywa o znacznej wartości oraz umowy między Spółką a Pfleiderer AG za istotną jest wartość kapitałów własnych Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PFLEIDER -0,38% 26,20 2019-09-13 11:06:03
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.