Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 34,90 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Zasoby pieniądza:


Jest to suma wszystkich zidentyfikowanych for...

zobacz pozostałe hasła...

2012-01-04 17:00 Źródło: Marcin Świerkot - Bankier.pl

Marcin Świerkot - Bankier.pl

Jak zostać policjantem?


Czy praca w policji jest dobrym rozwiązaniem? Na pewno jest to kusząca perspektywa dla młodych osób - bez żadnego wcześniejszego doświadczenia już po pół roku można zarabiać ponad 2000 zł. Do tego dochodzą dodatkowe korzyści: trzynasta pensja, rozbudowany system socjalny czy nabycie praw emerytalnych po 15 latach służby.


Źródło: www.policja.pl

Podstawowymi wymaganiami, które musi spełnić każdy kandydat na funkcjonariusza, są:
 • polskie obywatelstwo,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • pełnia praw publicznych,
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • zachowanie tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Pierwszy krok: złożenie odpowiednich dokumentów


Można to zrobić we wszystkich komendach wojewódzkich policji oraz niektórych miejskich i powiatowych. Warto uprzednio zapoznać się z ogłoszeniami o doborze; podane są tam komendy, które mają wolne etaty. Potrzebne dokumenty to:
 • podanie o przyjęcie do służby w policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • odręcznie napisany życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (do wglądu).

Krok drugi: postępowanie kwalifikacyjne


Test wiedzy składa się z 40 pytań, do wyboru są 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa publicznego. Bazę pytań można naleźć tutaj.

Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Każdy kandydat przechodzi dalej, jednak zdobyte punkty są sumowane i decydują o pozycji w ostatecznym rankingu.

test wiedzy - 20%, tj. 40 punktów

Test sprawności fizycznej - aby do niego podejść, potrzebne są:
 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni przed przystąpieniem do testu sprawnościowego,
 • strój i obuwie sportowe.

Aby zaliczyć test sprawności fizycznej, trzeba pokonać tor przeszkód maksymalnie w 1 minutę 45 sekund - im szybciej, tym więcej punktów otrzyma kandydat. Przeliczniki są jednakowe dla mężczyzn i kobiet. Film prezentujący przeszkody można pobrać z adresu www.praca.policja.pl/portal/pwp/746/38731/Test_sprawnosci_fizycznej.html.

Jeżeli kandydat nie pokona toru w odpowiednim czasie, może w terminie od 30 do 60 dni złożyć oświadczenie, po którym zostanie skierowany na najbliższy wolny termin. Jeżeli ponownie test nie zostanie zaliczony, kandydat musi poczekać 6 miesięcy od rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, by przystąpić do procedury po raz kolejny.

ocena sprawności fizycznej - 20%, tj. 40 punktów

Test psychologiczny składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność i postawa w pracy. Jeżeli kandydat uzyska negatywny wynik, do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić dopiero po roku.

test psychologiczny - 30%, tj. 60 punktów

Wywiad zorganizowany ma formę rozmowy ocenianej przez co najmniej dwuosobową komisję. Celem rozmowy jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, o ile uzyska od 36 do 60 punktów. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów można poprawić ten etap na takich zasadach jak test sprawności fizycznej.

wywiad zorganizowany - 30%, tj. 60 punktów.

Komisja lekarska - w ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim. Szczegółowy opis tego, co podlega ocenie, możemy znaleźć pod tym linkiem.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego - złożenie ankiety rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, które ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Negatywna opinia skutkuje przerwaniem procesu kwalifikacyjnego.Źródło: www.policja.pl

Punkty preferencyjne. Dodatkowe punkty można uzyskać za:
wykształcenie średnie - 10 punktów
wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 12 punktów
wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) - 14 punktów
wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w policji (prawo, administracja, ekonomia lub informatyka) - 18 punktów.

Krok trzeci: lista rankingowa


Kandydat, który pozytywnie przejdzie postępowanie rekrutacyjne, zostaje umieszczony na liście rankingowej. Jeżeli uzyska odpowiednią liczbę punktów, zostanie przyjęty do służby w policji. Kandydat z małą liczbą punktów może ubiegać się o przyjęcie do służby w kolejnych terminach, jednak nie później niż rok od rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.Powyższa tabela przedstawia odbyte pobory w 2011 roku. Jak widać, jeżeli kandydatowi udało się pozytywnie przejść postępowanie rekrutacyjne, nie miał problemu z dostaniem do policji.

Szkoła policyjna


Po przyjęciu do służby rekrut musi odbyć 5,5-miesięczne szkolenie zawodowe w jednej ze szkół policyjnych. Podczas szkolenia wypłacane jest uposażenie w wysokości około 1300 zł netto. Po jego zakończeniu pracownik zostaje skierowany na 49 dni do pełnienia służby w oddziale prewencji. Do jego obowiązków należy: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych policji. Po tym okresie postępowanie zostaje zakończone, a kandydat skierowany jest do służby we wskazanym przez siebie oddziale policji.

Ile zarabia policjant?


Wielkość uposażenia policjanta obliczana jest na podstawie stawki za stopień grupy zaszeregowania, dodatkowych umiejętności i odbytych szkoleń oraz wyrównań, a co za tym idzie może mocno odbiegać od przeciętnych wartości przedstawionych w tabeli. Dodatkowo, zgodnie z wygłoszoną 18 listopada br. zapowiedzią premiera, od 1 lipca 2012 roku policjanci otrzymają 300 zł podwyżki. Warto jednak obserwować rozwój sytuacji, ponieważ podczas tego samego przemówienia premier zapowiedział zmiany w systemie emerytalnym dla służb mundurowych - z 15 na 25 lat.

Przeciętne uposażenia policjantów*
Lp Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Średnie uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 14206
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 12299
3 Komendant Wojewódzki Policji 14a 8146
4 Komendanty Powiatowy Policji 12 6356
5 Kierownik referatu 7 3848
6 Detektyw/asystent 5 3135
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 2872
8 policjant 2 2219
9 kursant 1 1337

Tabela przedstawia uposażenie netto policjanta
(czerwiec 2009)*

Źródło: Policja.pl


Do policji?

Jak przy wyborze każdej ścieżki zawodowej, sens pracy w policji zależy od osobowości. Myli się jednak ten, kto policjanta postrzega poprzez pryzmat stereotypu niewyedukowanego osiłka. Realia pokazują, że do pracy w policji trzeba być nie tylko dobrze wykształconym, ale również cechować się inteligencją oraz sprawnym reagowaniem w sytuacjach kryzysowych. Policja to nie tylko patrolujący ulicę funkcjonariusze, ale również choćby śledczy badający przestępstwa gospodarcze. Jako zalety można wymienić: stałe warunki pracy, opiekę społeczną, przyśpieszoną emeryturę, możliwość rozwoju poprzez liczne szkolenia oraz zdobycie pracy bez względu na wcześniejsze doświadczenia. Jako wady możemy zaliczyć: możliwe niebezpieczeństwa, pracę w stresie i średnie zarobki.

Doświadczenie zdobyte podczas pracy w policji może być wykorzystane w sektorze prywatnym. Wiele firm, które chcą dbać o bezpieczeństwo - wirtualne czy bardziej tradycyjne - często zatrudniają byłych pracowników policji. Potencjał do dalszej kariery jest więc wysoki.

Marcin Świerkot
Bankier.plKomentarzy 0


RSS Google Wykop


Pokochaj czytanie! 2 za 1

Komentarze do artykułu
Jak zostać policjantem? Autor: ~Ade   2014-01-23 12:13
Sam się kiedyś zastanawiałem,ale mam wujka w Policji i wiem jak to niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, szczególnie jak się w kryminalnej. Co do drogówki to nie wiem, wszystko zależy również od wiel (..)
Jak zostać policjantem? Autor: ~Iza   2012-11-14 18:22
Z tym dawaniem w łapę, to chyba trochę przesadzacie. Jak macie takie pokusy, to nie ma co pchać się do Policji, bo z takimi, to ja zamierzam walczyć i stanąć po tej jasnej stronie mocy (jestem w trakc (..)
Jak zostać policjantem? Autor: ~Iza   2012-11-14 18:16
Widzę błąd w artykule, który może niezorientowanych wpakować w kłopoty... Otóż, gdy nie zaliczy się testu sprawności fizycznej, to DO 30 DNI, a nie od 30 do 60 dni, należy poprosić o kolejny termin te (..)
(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty)   2012-01-05 17:44
(wiadomość usunięta przez moderatora)
Jak zostać policjantem? Autor: ~ciekawy   2012-01-05 11:26
NO WŁAŚNIE... mógłby ktoś zorientowany napisać jak to faktycznie jest z tym poborem?? Z jednej strony niektórzy z Was piszą, że niedługo nikt nie będzie tam chciał pracować, a z drugiej strony jak nie (..)
(wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty)   2012-01-05 11:20
(wiadomość usunięta przez moderatora)
MOCNE PLECY - tak się zostaje policjantem!!! Autor: ~nermak   2012-01-05 10:55
hmm zastanawia mnie jedno dlaczego nikt nie piszę, że aby zostać policjantem to trzeba mieć mocne plecy!!! Z ulicy nikt nie zostanie przyjęty tylko układziki, do uwalania służy sprytny system multi se (..)
Re: Jak zostać policjantem? Autor: ~careego   2012-05-06 16:06
Nie zgodzę się, że to kiepska praca i mało płatna. Ostatnio bardzo dużo się pozmieniało. Tutaj macie bardzo fajny wywiad w formie artykułu z byłym policjantem: http://www.careego.pl/624/zawod-policja (..)
Jak zostać policjantem? Autor: ~prawnik   2012-01-05 10:10
trudna, odpowiedzialna i niebezpieczna praca za nedzne pieniadze. Niedlugo nikt rozsadny nie bedzie chcial pracowac w policji i bedzie ja mozna zlikwidowac w ranach oszczednosci i wydluzania wieku eme (..)
Jak zostać policjantem? Autor: ~jerzy   2012-01-05 09:27
i już jest menda przy drodze.