Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Mieszkanie plus to jeden ze sztandarowych programów rządowej polityki mieszkaniowej. Znacznie różni się jednak od wcześniejszych projektów, ponieważ opiera się na wynajmie mieszkań.

Cieszący się dużą popularnością program Mieszkanie dla Młodych zakończył się w 2018 roku. Jego podstawą były dopłaty do wkłady własnego, uzależnione m.in. od metrażu nieruchomości oraz liczby osób w gospodarstwie domowym. Na zmianę przyszła zupełnie inna propozycja. Mieszkanie plus stawia bowiem nie na zakup mieszkań, ale na wynajem. Co więcej – dostępność nowych lokali jest uzależniona od przeprowadzanych przez rząd i samorządy inwestycji. Równocześnie jednak program ułatwia znalezienie czterech kątów osobom, które nie mogą skorzystać z rynkowych ofert, proponuje również atrakcyjne dopłaty do czynszu. Może stać się przy tym dobrym sposobem na zakup nieruchomości: mieszkanie plus przewiduje taką możliwość po upłynięciu określonego czasu.

Mieszkanie plus - na czym polega rządowy program? (ingimage)

Mieszkanie plus – na czym polega?

Według twórców projektu z mieszkania plus skorzystać mają przede wszystkim te osoby, których dochody są zbyt wysokie, by otrzymać mieszkanie komunalne od gminy, jednocześnie jednak nie dysponują majątkiem, który pozwalałby im na skorzystanie z rynkowych ofert kredytu hipotecznego. Jego zasadniczym celem jest rozbudowa dostępnych zasobów mieszkaniowych. Cały projekt jest jednak zdecentralizowany, a jego realizacja w dużym stopniu zależy również od samorządów. Zasadniczo rozbija się również na dwa równoległe bloki:

 • Filar rynkowy mieszkanie plus umożliwia wynajem lokalu osobom, które dysponują tzw. zdolnością czynszową, a więc są w stanie regulować na bieżąco zobowiązania z tytułu czynszu po rynkowych stawkach.
 • Filar społeczny mieszkania plus jest adresowany do osób z niższymi zarobkami. Udział biorą w nim środki z budżetu państwa, a czynsz zostaje ograniczony do ustawowego limitu. Aby z niego korzystać, trzeba jednak spełnić dodatkowe warunki, dotyczące przede wszystkim dochodu na członka rodziny.

Kto może skorzystać z mieszkania plus?

Program mieszkanie plus jest rezultatem współpracy trzech podmiotów: skarbu państwa, deweloperów i samorządów. Chociaż jest otwarty na wszystkich lokatorów, ze względu na sporą liczbę chętnych decydującą rolę odgrywa polityka socjalna władz konkretnej gminy. Te mogą więc ustalić, że pierwszeństwo w kolejce uzyskają np. wielodzietne rodziny, młode małżeństwa, seniorzy lub osoby niepełnosprawne. Nadal jednak kluczowym czynnikiem będzie zdolność czynszowa, która zostanie zbadana przed przyznaniem lokalu. Warto pamiętać, że uboższe osoby mogą liczyć na dopłaty do czynszu w ramach równoległego programu Mieszkanie na Start.

Mieszkanie plus: warunki

Każda osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny doskonale wie, czym jest ocena zdolności kredytowej. To właśnie ona pozwala stwierdzić, czy kredytobiorca będzie w stanie wywiązywać się z terminowego regulowania kolejnych rat. Podobnie wygląda badanie zdolności czynszowej kandydatów ubiegających się o najem w programie mieszkanie plus. W tym przypadku – ze względu na społeczny charakter projektu – procedura jest jednak nieco mniej skomplikowana i otwarta również na grupy społeczne, które mogłyby mieć duże problemy z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Wnioskując o mieszkanie plus należy przygotować:

 • Zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 3 miesiące lub PIT za poprzedni rok (w przypadku osób pracujących)
 • Decyzję o przyznaniu 500+
 • Oświadczenie o innych zobowiązaniach finansowych
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł
 • W przypadku studentów: zaświadczenie o przyznanym stypendium, wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące
 • W przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS: ostatni odcinek emerytury lub renty, potwierdzenie wpływu zasiłku macierzyńskiego.
 • Upoważnienie na weryfikację danych w BIG.

Łatwiej niż o kredyt

Jak widać, uzyskanie mieszkania plus powinno być znacznie łatwiejsze niż otrzymanie kredytu hipotecznego. W programie uwzględnione są przede wszystkim dochody, których analitycy banków nie braliby pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej: dotyczy to zwłaszcza studentów i osób pobierających dodatkowe świadczenia socjalne. Bardzo pojemna jest również kategoria dochodów z innych źródeł, która w systemie bankowym wymagałaby skrupulatnej weryfikacji. Poza tym – informacja o innych zobowiązaniach opiera się na oświadczeniu strony, nie jest wymagane również sporządzanie zaświadczeń np. przez pracodawcę.

Dojście do własności

Mieszkanie plus oferuje również dwa modele korzystania z lokali. W pierwszym najemca jedynie wynajmuje mieszkanie i nie uzyskuje prawa własności. W drugim może jednak z czasem przejąć własność nieruchomości. Proces ten trwa od 15 do 30 lat. Wiąże się również z dodatkową opłatą. Do standardowego czynszu zostanie doliczona rata za wykupienie mieszkania, pokrywająca nakłady inwestycyjne. Pod tym względem nieco przypomina to spłatę kredytu hipotecznego, ponieważ z każdą ratą maleje wartość kapitału i odsetek, co umożliwia przekazywanie coraz większych środków na wykup mieszkania wraz z upływem czasu. Co ważne – osoby decydujące się na mieszkanie plus z wykupem również mogą korzystać z programu dopłat do czynszu Mieszkanie na Start. Z opcji dojścia do własności można zrezygnować w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji życiowej. Wówczas zwrotowi ulegnie nadpłacona kwota.

Mieszkanie na Start – dopłata do czynszu

Pewnego rodzaju uzupełnieniem programu Mieszkanie Plus jest system dopłaty do czynszu Mieszkanie na Start. Jest on finansowany z Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i adresowany do osób, które spełniają określone kryteria. Co ważne – każda gmina może samodzielnie decydować, które z nich będą traktowane priorytetowo, i przyznawać konkretną liczbę punktów. Należą do nich:

 • Ukończenie 65 roku życia
 • Posiadanie przynajmniej jednego dziecka
 • Posiadanie dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Zmiana miejsca zamieszkania z powodu podjęcia pracy lub nauki na terenie gminy
 • Żadna z osób nie jest i nie była właścicielem domu lub mieszkania i nie posiada spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Co ważne – prawo do uzyskiwania benefitu z tytułu Mieszkania na Start jest ustalane na okres 15 lat. Corocznie weryfikowane będą jednak osiągane dochody, a w przypadku przekroczenia limitu świadczenie zostanie wstrzymane.

Kryterium dochodowe i mieszkanie

Decydującym czynnikiem w programie Mieszkanie na Start będzie również kryterium dochodowe. Średni miesięczny dochód w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku większych gospodarstw wartość ta wzrasta o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę. Poza tym podstawą obliczeń będzie wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni oraz współczynnik dopłaty (1,8%). Sama powierzchnia normatywna, w stosunku do której naliczana będzie rekompensata, również jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowy. Wynosi 20 m2 dla singla i wzrasta o 15 m2 wraz z każdą kolejną osobą.

Przykładowo: dwie osoby wynajmujące mieszkanie o powierzchni 50 mkw w Katowicach mogą liczyć na dopłatę do czynszu w wysokości 226,75 zł miesięcznie. W Warszawie będzie to już 325,61 zł. Pięcioosobowa rodzina, która zajmie lokal o powierzchni 80 m2, zyska odpowiednio 518,28 zł i 744,26 zł. Jak widać dużo zależy od ustalonej wartości odtworzeniowej oraz indywidualnych warunków.

Mieszkanie plus – zapisy i kolejka

Mieszkanie plus jest programem, który ciągle się rozwija. Pierwszą inwestycję w jego ramach oddano do użytku 28 kwietnia 2018 roku w Siedleminie niedaleko Jarocina. Obecnie nowe mieszkania powstają w wielu miejscowościach na terenie całej Polski. Aby zapisać się do mieszkania plus, należy najpierw zorientować się, czy w interesującej nas gminie przeprowadzana jest inwestycja tego typu oraz kiedy rozpoczyna się przyjmowanie wniosków. Po dostarczeniu dokumentów i rozpatrzeniu wniosków nowi najemcy – w zależności od liczby otrzymanych punktów – będą mieli możliwość wyboru konkretnego mieszkania. W następnym kroku można również złożyć wniosek o dopłatę do czynszu.

Mieszkanie plus czy kredyt hipoteczny

Wiele osób poszukujących czterech kątów zastanawia się nad tym, co jest lepsze – wynajem czy kredyt. Program mieszkanie plus – o ile będzie realizowany zgodnie z zapowiedziami –  może zmienić rynek wynajmu w Polsce. Przede wszystkim udostępni większą liczbę lokali. Jak pokazuje praktyka, najemcy mogą liczyć w większości na ceny porównywalne z tymi rynkowymi. Jeżeli nie kwalifikują się do programu Mieszkanie na Start, w rzeczywistości trudno będzie o osiągnięcie oszczędności. Niskie stopy procentowe sprawiają natomiast, że spłata rat kredytu wraz z czynszem w większości przypadków okazuje się tańsza od samej opłaty za najem, jednocześnie przybliża do uzyskania pełnej własności nad mieszkaniem. W takim przypadku dysponujemy również zdecydowanie większym wyborem nieruchomości. Mieszkanie plus umożliwia skorzystanie wyłącznie ze ściśle określonych inwestycji. Na pewno przewagą programu nad tradycyjnym najmem będzie jednak możliwość wykupienia mieszkania po upływie określonego czasu. Może więc stać się to stosunkowo dobrym sposobem na połączenie wynajmu i kredytu, jeżeli nie mamy szans na otrzymanie tego drugiego. Ostatecznie warto jednak zweryfikować wszystkie ponoszone koszty oraz zweryfikować rynkową ofertę.


2020-02-13

Sprzedaż mieszkania z kredytem - to możliwe

Kredyt hipoteczny to bardzo poważne zobowiązanie. Czasami sytuacja zmusza nas jednak do sprzedaży nieruchomości przed jego spłatą. Wbrew pozorom nie jest to niemożliwe.

2020-02-12

Wykup mieszkania komunalnego: jak to zrobić?

Lokatorzy mieszkań komunalnych często mają możliwość atrakcyjnego pod względem cenowym wykupu nieruchomości. Może okazać się, że to znakomita forma łatwego nabycia sporego majątku.

2020-02-11

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - czym jest?

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, można natrafić na różnego typu oferty. Niektóre z nich oferują spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Warto wiedzieć, czym różni się od standardowego prawa własności.

Rachunek powierniczy a kupno mieszkania na rynku pierwotnym

Zakup nowego mieszkania to duże przedsięwzięcie. Aby zredukować ryzyko wystąpienia problemów, warto upewnić się, że deweloper korzysta z rachunku powierniczego.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania?

Kupno nieruchomości to poważne zobowiązanie i spore wyzwanie. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania, zwłaszcza jeżeli pochodzi z rynku wtórnego.

Umowa przedwstępna: jak powinna wyglądać?

Kupno lub sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami dla obu stron transakcji. Jedną z nich jest sporządzenie i podpisanie umowy przedwstępnej.

Wykończenie pod klucz: kupno mieszkania pod klucz

Kupując nieruchomość na rynku pierwotnym, zwykle mamy do wyboru kilka opcji wykończenia. Jedną z nich jest mieszkanie pod klucz, dzięki czemu otrzymamy lokal, do którego od razu będziemy mogli się wprowadzić.

Ikona informacji
poradniki