SMART > Poradniki > Wygodne oszczędzanie > Kapitalizacja odsetek: na czym polega?
   Aktualizacja:

Kapitalizacja odsetek: na czym polega?

Efektywne oszczędzanie środków nie jest proste. Wybierając lokatę lub konto oszczędnościowe, uwagę należy zwrócić nie tylko na oprocentowanie, ale również kapitalizację odsetek. Na czym polega kapitalizacja odsetek i dlaczego te informacje są dla nas istotne?

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Lokaty i konta oszczędnościowe mają pomagać w pomnażaniu ulokowanego w ich ramach kapitału. Zwykle analizując atrakcyjność poszczególnych ofert, klienci banków zwracają uwagę przede wszystkim na oprocentowanie. Warto mieć jednak świadomość, że to wyłącznie jeden z czynników decydujących o tym, ile uda się zarobić. 

Dużą rolę odegra również kapitalizacja odsetek. Obliczając zysk z lokaty, należy w odpowiedni sposób uwzględnić ją w rachunkach. Od kapitalizacji w znacznym stopniu zależą realne zyski. Samo zastosowanie wzoru na kapitalizację odsetek nie powinno przy tym sprawić większego problemu.

(fot. piotr_szewczyk/Shutterstock)

Kapitalizacja odsetek: co to jest?

Zasada działania lokat bankowych jest stosunkowo prosta. Ulokowany kapitał początkowy zostanie zwrócony klientowi wraz z oprocentowaniem po określonym czasie. Wzbogacą go naliczone przy tym odsetki. Te mogą być – zwłaszcza w przypadku krótkoterminowych lokat – doliczone do kapitału jednorazowo, wraz z zamknięciem lokaty. Wypracowane fundusze mogą jednak zasilać go częściej – np. co miesiąc, kwartał czy pół roku. Częstotliwość dopisywania odsetek do kwoty kapitału to właśnie kapitalizacja odsetek.

Dlaczego kapitalizacja odsetek jest istotna?

Aby zrozumieć, jakie korzyści wynikają z kapitalizacji odsetek, warto przyjrzeć się kilku scenariuszom:

 1. W pierwszym deponujemy na lokacie (oprocentowanie 4%) 10.000 zł na rok, kapitalizacja odsetek odbywa się natomiast na koniec tego okresu. Po roku udaje się wobec tego wypracować 400 zł (od tego należy odjąć jeszcze podatek Belki w wysokości 76 zł, a więc ostateczny zysk wyniesie 324 zł).

 2. W drugim scenariuszu również 10.000 zł zostaje ulokowane na rok na lokacie (oprocentowanie 4%). W tym przypadku jednak kapitalizacja odsetek będzie miała miejsce co 6 miesięcy. W tym przypadku uda się wypracować 403,24 zł (po potrąceniu podatku Belki twój kapitał końcowy osiągnie 327 zł).

Oczywiście różnica nie jest wielka ze względu na stosunkowo niską sumę i czas oszczędzania. Widać jednak, że kapitalizacja odsetek wpływa na końcowe zyski. W szczególności, że na rynku dostępne są także lokaty, w których obowiązuje kapitalizacja miesięczna. Kapitalizacja dzienna jest raczej bardzo rzadko spotykana. 

Doliczone do kapitału odsetki zaczynają pracować, a więc po kapitalizacji odsetki naliczane są od wyższej sumy (ulokowanego kapitału powiększonego o skapitalizowane odsetki). Oczywiście im dłuższy okres oszczędzania i im wyższa kwota, tym bardziej zauważalne zyski. 

Przykładowo: odkładając 50.000 zł na okres 48 miesięcy (przy oprocentowaniu 8% w skali roku), odsetki przy kapitalizacji na koniec okresu wynoszą 16 000,00 zł (bez podatku), przy kapitalizacji rocznej będzie to 16985,86 zł, przy kwartalnej 17257,86 zł, przy miesięcznej 17319,86 zł, a dziennej 17350,04 zł. Różnica pomiędzy kapitalizacją na koniec okresu, a dzienną kapitalizacją odsetek wynosi więc aż 1350 zł, mimo że nie zmienia się ani kwota, ani okres oszczędzania, ani oprocentowanie lokaty. 

Jak obliczyć kapitalizację odsetek: wzór

Obliczanie ostatecznego zysku z produktu oszczędnościowego będzie wymagało skorzystania z procentu składanego. Dzięki niemu możliwe stanie się uwzględnienie narastania kapitału wraz z kapitalizacją odsetek. Wzór przedstawia się wobec tego w następujący sposób:

K= W* (1+O/L)L*N

 • K oznacza wartość kapitału, jaki uzyska się na koniec oszczędzania,

 • W to kwota, jaka została wpłacona na jego początku,

 • O to oprocentowanie w skali roku,

 • L reprezentuje liczbę kapitalizacji w ujęciu roku (w przypadku kapitalizacji rocznej będzie to 1, kwartalnej 4, miesięcznej 12),

 • N oznacza łączną liczbę kapitalizacji odsetek (np. w przypadku kapitalizacji rocznej przy oszczędzaniu trwającym 24 miesiące będzie wynosić 2).

Przy jakich produktach występuje kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek jest szczególnie istotna w przypadku najpopularniejszych produktów oszczędnościowych. Klienci banków spotkają się z tym terminem najczęściej, chcąc założyć lokatę lub konto oszczędnościowe. Ten model oszczędzania wykorzystuje się także przy niektórych produktach emerytalnych, takich jak IKE lub IKZE.

Podatek ma wpływ na zysk

Obliczając zysk z lokaty lub innego produktu oszczędnościowego, należy pamiętać również o konieczności uregulowania podatku dochodowego od zysków kapitałowych, który najczęściej określa się mianem podatku Belki. Ten wiąże się ze zryczałtowaną stawką, wynoszącą 19% od dochodu z tego tytułu. W związku z tym w znaczącym stopniu uszczupli wypracowane zyski. Co ważne: osoby korzystające z produktów bankowych nie będą musiały regulować podatku Belki samodzielnie. Zrobi to za nie instytucja, a środki, które trafią na konto, zostaną uszczuplone o tę należność.

Jak często ma miejsce kapitalizacja?

To, jak często będzie dochodzić do kapitalizacji odsetek, zależy przede wszystkim od szczegółów konkretnej oferty. Zasadniczo im częściej odsetki są doliczane do kapitału, tym większy zysk z perspektywy klienta. Najczęściej stosuje się kapitalizację:

 • Jednorazową, na koniec okresu oszczędzania,

 • Roczną,

 • Półroczną,

 • Kwartalną,

 • Miesięczną,

 • Dzienną.

Warto brać pod uwagę ten wskaźnik, obliczając zysk z lokaty lub konta oszczędnościowego. Jak widać, nie zawsze samo oprocentowanie wskaże ofertę najbardziej atrakcyjną z perspektywy klienta.


Charakterystyka kont oszczędnościowych

Poradniki