PZU FIZ Akord

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU37

Wartość jednostki: 121,88 zł
Aktywa: 230 705 000 zł
Max 1R: 121,93 zł
Min 1R: 113,23 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 121,88 0,00% -0,01%
7D 121,88 0,00% -0,15%
1M 121,93 -0,04% -0,17%
3M 121,42 0,38% -0,79%
6M 117,67 3,58% -1,13%
1R 113,23 7,64% -2,56%
3L 109,11 11,70% -1,75%
YTD 113,84 7,06% -0,42%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1054,91 zł 10,54%
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 113,37 zł 7,70%
PZU FIZ Akord 121,88 zł 7,64%
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 98,16 zł 5,90%
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 101,98 zł 5,85%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJarosław Karpiński
Jarosław Leśniczak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl