Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Spłata obligacji wyemitowanych przez HAWE S.A. w restrukturyzacji

Zgłoś do moderatora
Źródło: Sprawozdanie Finansowe HT za 2020 r.

"W celu zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez HAWE S.A. w restrukturyzacji, Spółka podpisałaz HAWE S.A. w restrukturyzacji trzy umowy: w dniu 10 maja 2013 r., w dniu 28 maja 2013 r. oraz w dniu15 lipca 2013 r., których przedmiotem jest udzielenie przez Hawe Telekom zabezpieczenia emisji obligacji HAWE S.A. w restrukturyzacji w postaci poręczenia wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z zastrzeżeniem terminu wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności oraz ustanowienie zastawów rejestrowych na infrastrukturze teletechnicznej należącej do Hawe Telekom. Ustanowione zabezpieczenia obejmują wartość 63 607 000,00 zł.Z powodu braku wykupu wyemitowanych przez HAWE S.A. w restrukturyzacji obligacji oraz ze względu na zabezpieczenia udzielone przez Hawe Telekom, nastąpiła w trybie egzekucji komorniczej, częściowa spłata zobowiązań z tytułu przedmiotowych obligacji z przychodów Spółki. Na dzień 31 grudnia 2017 r. dokonane przez Spółkę spłaty wierzytelności głównej wraz z kosztami wyniosły 7 005 022,58 zł. W dniu 26 czerwca 2017 r. dokonano sprzedaży nieruchomości obciążonej zarówno hipoteką umowną łączną kwota 722 500,00 zł. (nota nr 14.1) oraz hipoteką przymusową łączna kwota 4 800 000,00 zł. ustanowioną jako zabezpieczenie wierzytelności na rzecz UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZINWESTYCYJNY jako zabezpieczenie obligacji K_02 dla których emitentem jest HAWE S.A. W dniu 27lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia oddzielnego planu podziału.
Na mocy przedmiotowego postanowienia Spółka dokonała częściowej spłaty obligacji K_02 w kwocie 133 870,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. dokonane przez Spółkę spłaty wierzytelności głównej wraz z kosztami wyniosły 7 138 892,76 zł."
  • Spłata obligacji wyemitowanych przez HAWE S.A. w restrukturyzacji Autor: ~Aero

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.