Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,20 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Re: Pytanie do akcjonariuszy ARCUSA

Zgłoś do moderatora
zostaly wycofane z obrotu giełdowego
Zarząd spółki pod firmą Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza, że w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2019 roku oraz wydaniem w dniu 3 kwietnia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej Spółce na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu, z dniem 14 kwietnia 2020 roku akcje Spółki, oznaczone kodem ISIN:PLARCUS00040, zostały wycofane z obrotu na Głównym Rynku GPW, a następnie wyrejestrowane z centralnego depozytu papierów wartościowych KDPW. W konsekwencji przywrócono akcjom Spółki postać papierową.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 328 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych, Akcjonariusze Spółki posiadają roszczenie o wydanie dokumentu akcji (w postaci papierowej). Celem realizacji ww. roszczenia, należy złożyć w Spółce wniosek o wydanie dokumentu akcji.
Przedmiotowy wniosek powinien zostać złożony w siedzibie Spółki pod adresem:
ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
  1. osobiście przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, zaś w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne – poprzez osoby uprawnione do reprezentacji tego Akcjonariusza; lub
  2. przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo w takim przypadku powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego; lub
  3. za pośrednictwem listu poleconego lub pocztą kurierską, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego (w przypadku przesłania Wniosku w ten sposób przez pełnomocnika wymagane jest załączenie pełnomocnictwa określonego w pkt. b powyżej).
Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące Akcjonariusza zgodne z danymi przekazanymi Spółce w trybie art. 91 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ARCUS 30,43% 1,20 2020-04-09 17:00:24
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.