Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: Krynicki przyszlosc

Zgłoś do moderatora
[30-06-2011 08:42] KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie znaczącej umowy handlowej
--------------------------------------------------------------------------------
30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 37/2011
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku podpisał umowę handlową (dalej Umowa) z Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu.
Przedmiotem Umowy jest dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do Ardagh Glass S.A.
Umowa obejmuje dostawy stłuczki realizowane w roku 2011, a jej szacunkowa wartość wynosi 9.413.100 zł i jest uzależniona od faktycznie zrealizowanych dostaw. Warunki tejże umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego umowach, nie zawarto też postanowień dotyczących kar umownych.
Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ludzie obudźcie się i kupujcie

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KREC 0,00% 22,60 2022-07-01 13:15:46
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.